Bệnh Nghề Nghiệp Trợ Cấp Hàng Tháng

Tro Cap Hang Thang Benh Nghe Nghiep

Trong bài viết trước, VinaTrain đã chia sẻ thông tin về chế độ trợ cấp 1 lần đối với bệnh nghề nghiệp khi có mức suy giảm khả năng lao động dưới 30%. Nay VinaTrain chia sẻ tiếp tục về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với bệnh nghề nghiệp.

1. Điều Kiện Hưởng Chế Độ Trợ Cấp Hàng Tháng

– Bị bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ y tế;

– Có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.

2. Thời Gian, Mức Lương Hưởng

– Thời gian làm căn cứ để hưởng chế độ bảo hiểm BNN là tổng thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm TNLĐ,BNN không bao gồm thời gian đóng trùng.

– Tổng thời gian đóng bảo hiểm TNLĐ,BNN được tính từ lúc bắt đầu đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN cho đến tháng liền kề trước khi bị tai nạn lao động.

– Tiền lương làm căn cứ tính bảo hiểm BNN là tiền lương của tháng liền kề trước khi bị tai nạn lao động hoặc là tiền lương tháng cuối cùng trước khi bị bệnh nghề nghiệp.

– Thời gian bắt đầu hưởng là từ khi người lao động điều trị xong, ổn định hoặc từ ngày có kết quả giám định của Hội đồng y khoa khi không có điều trị nội trú.

Lưu ý:

– Thời gian đã tính bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm BNN.

– Nếu người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động thì tiền lương làm căn cứ hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ,BNN là tổng tiền lương của các hợp đồng lao động, tổng tiền lương không được vượt quá 20 lần mức lương cơ sở.

3. Tính Tiền Trợ Cấp Hàng Tháng

Trợ cấp suy giảm khả năng lao động = Li x 0.3 + (x-31) x 0.02 x Li

Trợ cấp theo năm đóng BHXH = L x 0.005 + (m-1) x L x 0.003

Tổng trợ cấp = Trợ cấp suy giảm khả năng lao động + Trợ cấp năm đóng BHXH

Trong đó:

– Li : lương cơ sở

– L: lương tháng liền kề theo quy định

– x: tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ trên 31%

– m: thời gian đóng bảo hiểm TNLĐ,BNN

Nếu có vấn đề thắc mắc liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội thì các bạn có thể đặt câu hỏi ngay tại bên dưới bài viết hoặc gửi email vào leminhnghia23290@gmail.com. Cám ơn

Ths. Lê Minh Nghĩa – Giảng viên nghiệp vụ HCNS tại Trung tâm Giáo dục đào tạo thực tế VinaTrain

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *