Các Loại Hợp Đồng Lao Động Và Nguyên Tắc Ký Kết, Cập Nhật Mới Nhất 2021

Cac-loai-hop-dong-lao-dong-theo-quy-dinh-

Chào Trung tâm hành chính nhân sự VinaTrain, em là học viên cũ tại trung tâm hiện tại em đang làm vị trí hành chính tổng hợp kiêm nghiệm mảng hợp đồng tại công ty chuyên mảng Bất Động Sản. Đặc thù công ty tuyển dụng nhân sự liên tục nên phải hiểu rõ về các loại hợp đồng và lưu ý khi ký kết với người lao động. Trung tâm có thể khái quát lại giúp em được không? Em xin chân thành cảm ơn ! 

Nguyễn Phương Liên – Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Cảm ơn bạn Phương Liên đã đặt câu hỏi tới ban biên tập tại VInaTrain. Câu hỏi của bạn cũng là vấn đề nhiều bạn học viên quan tâm trong thời gian gần đây.Nhận biết các loại hợp đồng và nguyên tắc ký kết là công việc cơ bản mà nhân viên hành chính nhân sự cần biết. Có các loại hợp đồng lao động theo quy định nào, cách sắp xếp, nhận biết ra sao hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé! 

Đối với dân hành chính nhân sự nhập môn thì trước khi tìm hiểu Các loại hợp đồng lao động theo quy định thì bạn cần biết hợp đồng lao động là gì. 

1, Hợp đồng lao động là gì?

Căn cứ pháp lý: tại Điều 13 của Bộ Luật Lao Động 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 thì Hợp đồng lao động được định nghĩa, cụ thể như sau

Theo nguyên tắc: Trước khi nhận người lao động vào làm việc.thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Vậy Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động..

Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi nội dung của hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng. Người lao động có quyền ký hợp đồng lao động mới trong trường hợp cần thay đổi một trong những nội dung chủ chốt về điều kiện lao động

2, Các loại hợp đồng lao động

Cac-loai-hop-dong-lao-dong-theo-quy-dinh-
Các loại hợp đồng lao động doanh nghiệp thường sử dụng

Có thể phân loại hợp đồng lao động theo nhiều cách. Như căn cứ vào tính kế tiếp (hợp đồng lao động chính thức, hợp đồng thử việc), tính hợp pháp (có hợp đồng bất hợp pháp, có hợp đồng hợp pháp)… Nhưng người ta thường dựa vào cơ sở thời hạn của hợp đồng để phân loại dưới góc độ pháp luật. Vì để bán được sức lao động, NLĐ cần thực hiện công việc theo hợp động một khoảng thời gian. Tùy theo tính chất công việc, thời gian hoàn thành công việc mà thời gian lao động sẽ dài ngắn khác nhau.

Căn cứ pháp lý: tại Khoản 1 Điều 20 của Bộ Luật Lao Động 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 thì Hợp đòng lao động được chia thành 2 loại như sau: 

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Đối với hợp đồng này, các bên không bị ràng buộc về thời gian. Do vậy, đây là hợp đồng thường kéo dài nên được dùng cho công việc có tính chất liên tục, không xác định được thời điểm kết thúc hay kể cả loại có thời điểm kết thúc trên 36 tháng.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Dù vậy, trên thực tế nhiều người lao động vẫn làm việc khi đã hết thời hạn hợp đồng. Vậy việc này giải quyết như nào?

Theo BLLĐ năm 2019 Điều 20, kể từ ngày hết hạn hợp đồng lao động 30 ngày, hai bên cần ký hợp đồng lao động mới. Quyền, lợi ích, nghĩa vụ của các bên trong thời gian chưa ký hợp đồng mới sẽ ấp dụng theo hợp đồng đã ký.

Khi hết 30 ngày, mà các bên chưa ký hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã ký sẽ thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đặc biệt, pháp luật sẽ quy định số lần các bên được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn để bảo vệ NLĐ. Đề phòng trường hợp NSDLĐ không ký hợp đồng lao động dài hạn với NLĐ. Trường hợp NLĐ làm việc liên tiếp cho một NSDLĐ thì chỉ được ký tối đa 2 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. Các lần tiếp theo trừ một số trường hợp đặc biệt thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3, Nguyên tắc ký hợp đồng lao động 

Nguyen-tac-ky-hop-dong-lao-dong
Các nguyên tắc ký kết hợp đồng cần lưu ý

Nguyên tắc ký hợp đồng lao động là trong suốt quá trình ký hợp đồng giao động gồm những tư tưởng, nguyên lý chỉ đạo quán triệt. Khi ký hợp đồng lao động cần tuân thủ các nguyên tắc sau: 

1, Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận

Là đảm bảo sự lựa nơi làm việc, chọn việc làm của người dân. Cụ thể là khi tham gia các loại hợp đồng lao động theo quy định, mọi người hoàn toàn tự do về mặt ý chí khi ký hợp đồng lao động. Hợp đồng sẽ bị vô hiệu khi có bất kỳ hành vi lừa gạt, cưỡng bức.

2, Nguyên tắc bình đẳng

Khẳng định khi ký kết hợp đồng thì giữa NLĐ và NSDLĐ có vị trí ngang bằng – nghĩa là không có phân biệt đối xử giữa 2 bên. Bất kỳ hành vi thể hiện sự bất bình đẳng giữa các bên sẽ bị coi là vi phạm pháp luật về luật hợp đồng lao động.

Nhưng trên thực tế, không thể tránh khỏi các bên không hoàn toàn bình đẳng với nhau khi tham gia hợp đồng lao động. Do đó, ở nguyên tắc này chỉ nhấn mạnh về mặt pháp lý với sự bình đẳng.

3, Nguyên tắc thỏa ước lao động tập thể và không trái pháp luật

Đây là nguyên tắc chung vừa đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia hợp đồng. Vừa đảm bảo không làm ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ thể khác có liên quan và lợi ích chung của xã hội. Nguyên tắc tự do thỏa thuận là không thể không tuân thủ của hợp đồng lao động. Tuy nhiên, sự tự do ở đây phải nằm trong giới hạn được phép. Giới hạn ở đây là không trái pháp luật, chuẩn mực về đạo đức và thỏa ước lao động tập thể.

BLLĐ năm 2019 đã bổ sung thêm hình thức hợp đồng lao động thông qua phương thức điện tử vào các loại hợp đồng lao động theo quy định. Với hình thức thông điệp dữ liệu theo pháp luật về việc giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. Trong thời đại 4.0, việc bổ sung thêm hình thức hợp đồng lao động thông qua phương thức điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên khi thực hiện hợp đồng lao động.

4, Hình thức ký hợp đồng lao động 

Điều 16 Bộ Luật Lao động 2019 đã quy định cụ thể các hình thức ký kết hợp đồng lao động thành các trường hợp sau:

 • TH1: Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
  Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.
 • TH2: Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

5. Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động 

Đối với người sử dụng lao động:

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Là người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Người đại diện ký hợp đồng lao động theo quy định là ai
Người đại diện ký hợp đồng lao động theo quy định là ai

Người ký hợp đồng lao động thuộc các trường hợp sau:

 • Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Đối với người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý.bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;
 • Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;
 • Đối với người lao động được những người lao động trong.nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.
 • Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được.ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động

Tạm kết: Trên đây là thông tin về Các loại hợp đồng lao động theo quy định được tổng hợp từ luậ lao động mới nhất 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Quý bạn đọc có thể tham khảo. 

Nội dung về hợp đồng lao động nằm trong chương trình đào tạo và tư vấn nhân sự do Vinatrain tổ chức các khóa học: khóa học hành chính nhân sự, C&B do VinaTrain tổ chức theo hình thức đào tạo trực tiếp tại trung tâm chi nhánh Số 185 Nguyễn Ngọc Vũ – Hà Nội hoặc 190B Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Ngoài ra, VinaTrain thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo online và tư vấn chuyên sâu tại doanh nghiệp theo nhu cầu.

Bài viết có sự tham khảo nguồn từ trang Thư viện pháp luật, trang chính thống về pháp luật và các quy định về luật lao động mới nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 •  Văn phòng Hồ Chí Minh:

           – 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

 •  Văn Phòng Hà Nội:

           – 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

           – Số 43 Khu Tập Thể Công An Xa La, TDP 12, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

 •  Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 •  Hotline tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan: 0931.705.774
 •  Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Lily – Tổng hợp và Biên tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *