• Trang chủ
 • Xuất Nhập Khẩu
 • Các trường hợp được miễn thuế xuất, nhập khẩu, Định Mức Miễn Thuế Với Hàng Hóa Đặc Biệt

Các trường hợp được miễn thuế xuất, nhập khẩu, Định Mức Miễn Thuế Với Hàng Hóa Đặc Biệt

1236 lượt xem Xuất Nhập Khẩu
Các trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu

Công  ty tôi sắp nhập hàng về sản xuất, tôi đang quan tâm những mặt hàng nào được miễn thuế xuất nhập khẩu. Và định mức miễn thuế nhập khẩu áp dụng cho quà biếu tặng là bao nhiêu. Xin nhờ hệ thống đào tạo thực tế VinaTrain tư vấn giúp doanh nghiệp của tối. Trân trọng !

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tới VinaTrain. Câu hỏi của bạn có 2 nội dung chính:

Vấn đề 1:  về các trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu tại Việt Nam

Vấn đề 2: Định mức miễn thuế xuất nhập khẩu cho mặt hàng là quà biếu tặng là bao nhiêu.

Các trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu
Các trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu

Dựa vào câu hỏi của bạn VinaTrain xin gợi ý hướng trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý áp dụng với các trường hợp được miễn thuế xuất, nhập khẩu

 • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 bạn hành ngày 06 tháng 4 năm 2016 ;
 • Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định về luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu .

Danh mục hàng hóa được miễn thuế xuất, nhập khẩu theo quy định 

Tại điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế đã quy định rất rõ các trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu.

Đối với hàng hoá xuất khẩu; nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập thuộc các danh mục sau:

 1. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu
 2. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định
 3. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
 4. Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí
 5. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động đóng tàu, tàu biển xuất khẩu
 6. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ
 7. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng
 8. Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục
 9. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường
 10. Hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
 11. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác
 12. Giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
 13. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền
Đối với hàng hoá gia công, tái chế, lắp ráp thuộc danh mục sau:
 1. Hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng gia công
 2. Hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu theo hợp đồng gia công
 3. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan

Hàng gia công nằm trong danh mục miễn thuế xuất, nhập khẩu

Hàng gia công nằm trong danh mục miễn thuế xuất, nhập khẩu

Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được thuộc danh mục sau:
 1. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm
 2. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế
 3. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm
 4. Phụ tùng, linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được phục vụ các dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Đối với các trường hợp khác có quy định cụ thể:
 1. Hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ
 2. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh
 3. Tài sản di chuyển
 4. Quà biếu, quà tặng
 5. Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
 6. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế, hàng hóa có trị giá tối thiểu, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
 7. Hàng hoá xuất khẩu là sản phẩm thân thiện với môi trường
 8. Hàng hoá xuất khẩu là mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản
 9. Hàng hoá xuất khẩu là mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng
 10. Vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Định mức miễn thuế xuất nhập khẩu áp dụng với hàng hóa là quà biếu tặng

Danh muc hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu  được quy định cụ thể  tại khoản 2 điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định về mức miễn thuế đối với hàng biếu tặng :

Định mức miễn thuế xuất nhập khẩu:

 1. a) Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trị giá hải quan không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.
 2. b) Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan không vượt quá 30.000.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.

Trường hợp vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính quyết định miễn thuế đối với từng trường hợp.

 1. c) Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam là thuốc, thiết bị y tế cho người bị bệnh thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo quy định tại Phụ lục IV Nghị định này có trị giá hải quan không vượt quá 10.000.000 đồng được miễn thuế không quá 4 lần/năm.

Như vậy, đối với hàng hóa là quà biếu tặng không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.

Đối với quà biếu tặng cũng có quy dịnh cụ thể về điều kiện được miễn thuế
Đối với quà biếu tặng cũng có quy dịnh cụ thể về điều kiện được miễn thuế

Hy vọng những giải đáp về các trường hợp miễn giảm thuế do VinaTrain trình bày sẽ giúp doanh nghiệp giải đáp được những thắc mắc về thuế.

Nôi dung về thuế xuất nhập khẩu này có nằm trong chương trình giảng dạy xuất nhập khẩu thực tế tại khóa học xuất nhập khẩu thực tế của trung tâm tại các khóa học trực tiếp ở chi nhánh Hà Nội và Hồ Chí Minh  và các khóa học xuất nhập khẩu online.

Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *