Cách Tính Lương Cho Người Lao Động Khi Nghỉ Ốm, VinaTrain Tư Vấn

cach-tinh-luong-cho-nguoi-lao-dong-khi-nghi-om

Em đang làm thực tập hành chính nhân sự trong doanh nghiệp nước ngoài. Mới đây em được giao tìm hiểu về cách tính lương cho người lao động khi nghỉ ốm. Với trường hợp của nhân sự công ty có anh X nghỉ ốm 10 ngày, đóng bảo hiểm ở mức 6.700.000 vnđ thì tính lương thê nào ạ. Em có tra trên google nhưng thấy mỗi nơi ghi một kiểu. Admin cho em xin thông tin chính xác về vấn đề này với ạ!

Trần Thị Minh – Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Vinatrain. Việc tính lương cho người lao động khi nghỉ ốm là một trong những kiến thức nghiệp vụ cần có của một nhân viên hành chính nhân sự.

Mới đây, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi từ Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH được quy định có hiệu lực từ ngày 01/9/2021. Theo đó một số nội dung được đưa ra như sau, người lao động và người sử dụng lao động cần nắm bắt. 

cach-tinh-luong-cho-nguoi-lao-dong-khi-nghi-om
Hướng dẫn tính lương cho người lao động hưởng chế độ đau ốm

Các tính lương cho người lao động khi nghỉ ốm được quy định theo chế độ ốm đau của 2 đối tượng: đối tượng cần chữa trị dài hạn và đối tượng ốm đau theo diện thông thường. 

I. Về mức hưởng chế độ ốm đau

Quy định chia tách cụ thể thành 2 nhóm đối tượng ốm đau chữa bệnh dài hạn và ốm đau do bệnh lý thông thường bạn đọc có thể tham khảo:

Người lao động nghỉ việc do mắc những bệnh cần chữa trị dài hạn 

Trong trường hợp người lao động nghỉ do mắc những bệnh cần điều trị lâu dài (đã được quy định trong danh mục bệnh của Bộ Y tế) vào những ngày lẻ không trọn tháng được mức hỗ trợ ốm đau là một tháng.  

Giả sử như chị Linh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có nhu cầu nghỉ ốm do bệnh nặng thuộc trong danh mục bệnh cần chữa dài ngày. Theo yêu cầu nghỉ là từ ngày 29/5/2021 – 25/8/2021. 

Ví dụ: Chị K nghỉ việc do ốm đau do mắc bệnh ung thư từ 10/04/2019 đến 15/11/2019 (220 ngày). Lương đóng BHXH trước khi nghỉ việc là = 6,000,000 VNĐ; thời gian đóng BHXH = 16 năm. Hãy tính trợ cấp của chị K?

 • Chị K mắc bệnh ung thư thuộc danh mục mắc bệnh dài ngày 
 • Thời gian nằm điều trị: 220 ngày 
 • Mức hưởng 180 ngày đầu x 75 % = 6.000.000 x 75% x 6 tháng = 27.000.000 đồng
 • Mức hưởng 40 ngày (1 tháng + 10 ngày lẻ) còn lại x 55% = 6.000.000 x 55% x 1 tháng + 6.000.000 /24 ngày x 55% x 10 ngày = 4.675.000 đồng
 • Tổng số tiền được trợ cấp = 27.000.000 + 4.675.000 = 31.675.000 VNĐ

Th2: Trong đó chị Linh đóng BHXH bắt buộc với mức lương tối thiểu 7.000.000 đồng/tháng ghi nhận tại tháng 4/2021. Trong quá trình ốm đau chị Linh sẽ được hưởng chế độ tính bằng 75% lương. 

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của chị Linh gồm 2 tháng (từ ngày 29/5 đến ngày 28/7/2021).

– Khi đó, số ngày lẻ không trọn tháng của chị Linh là 28 ngày (từ ngày 29/7 đến ngày 25/8/2021).

– Chế độ ốm đau một tháng của chị Linh được hưởng là: 7.000.000 đồng x 75% = 5.250.000 đồng.

Chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng (28 ngày) của chị Linh được hưởng là: 

Mức hưởng chế độ ốm đau của 28 ngày lẻ không trọn tháng = 7.000.000 đồng / 24 ngày X 75% X 28 ngày = 6.125.000 đồng

 

Mức hưởng chế độ ốm đau của 28 ngày lẻ không trọn tháng là 6.125.000 đồng cao hơn mức hưởng chế độ ốm đau một tháng (5.250.000 đồng) nên mức hưởng chế độ ốm đau của chị Linh được hưởng là 5.250.000 đồng. 

Căn cứ:

Lưu ý: 

1) Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 

2) Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề. Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng được tính theo công thức dưới đây nhưng tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau một tháng:

cac-che-do-ma-nguoi-lao-dong-duoc-huong
Người lao động hưởng chế độ theo từng trường hợp riêng

Trường hợp người lao động ốm đau không phải bệnh dài ngày 

Trong trường hợp này người lao động sẽ được hưởng mức bảo hiểm được tính bằng 75% so với mức đóng bảo hiểm của tháng liền kề ngay trước khi người lao động nghỉ việc. 

Nếu người lao động mới đi làm hoặc thời điểm đóng bảo hiểm bị gián đoạn, có nghỉ ốm đau trong tháng đi làm trở lại thì sẽ được hưởng 75% mức lương đóng bảo hiểm của ngay tháng đó. Tỷ lệ này áp dụng cho thời gian hưởng chế độ ốm đau của người lao động diễn ra trong 180 ngày đầu.

1. Mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 và Điều 27 của Luật BHXH được tính như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau = (Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc) : 24 ngày  x 75 (%) x Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

Vói trương hợp của công ty bạn VinaTrain xin tư vấn như sau:

 Tiền lương người lao động nhận được khi nghỉ ốm 10 ngày nhưng bạn không nói rõ thời gian nghỉ ốm nếu mức lương đóng ổn định không thay đổi trong các tháng thì tiền ốm đâu anh X nhận được là:

 

Mức hưởng chế độ ốm đau  = 6.700.000 đồng / 24 ngày X 75% X 10 ngày = 2.093.000 đồng

Trong quy định mới của bảo hiểm xã hội sắp sửa ban hành vào tháng 9 này thì quỹ ốm đau và thai sản bị ôm đau, tai nạn không thuộc vào tai nạn lao động hoặc là nghỉ chăm con dưới 7 tuổi, trong đó thời gian nghỉ từ 14 ngày trong 1 tháng mức hưởng chế độ được tính trên mức lương đóng bảo hiểm theo tháng liền kề trước khi xin nghỉ.

Nếu người lao động nghỉ ốm kéo dài sau đợt đã hưởng chế độ thì việc hưởng tiếp hay chế độ ra sao sẽ phụ thuộc vào tiền lương đóng bảo hiểm của tháng trước khi nghỉ việc. 

Trong trường hợp người lao động đã hưởng đủ mức lương theo chế độ ốm đau của Bảo hiểm xã hội trong 180 ngày đầu tiên mà vẫn tiếp tục điều trị hoặc vẫn ốm đau thì tỷ lệ được hưởng sẽ giảm dần như sau: 

 • Hưởng  65% với người lao động đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;
 • Hưởng 55% với người lao động đã đóng BHXH đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
 • Hưởng 50% với người lao động đã đóng BHXH dưới 15 năm.

Ngoài việc tính lương cho người lao động theo chế độ bảo hiểm khi ốm đau thì nhân viên hành chính nhân sự còn cần quan tâm thêm chế độ tính lương đối với thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sau khi ốm. 

che-do-hoi-phuc-sau-khi-nghi-om
Tính lương theo chế độ hồi phục sau khi hưởng chế độ ốm

Tại Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có đưa ra các quy định về điều dưỡng sức khỏe sau khi người lao động bị ốm hoặc tai bạn như sau:

Nghỉ ốm theo chế độ đủ thời gian trong 1 năm được quy định trong điều 26 của luật bảo hiểm xã hội 2014 sau khi kết thúc 30 ngày nghỉ ốm mà vẫn chưa phục hồi tốt về sức khỏe thì được nghỉ phục hồi, dưỡng sức từ 05-10 ngày/ 1 năm. 

Thời gian nghỉ này có bao gồm cả ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần. Nếu thời gian nghỉ rơi vào cuối năm trước mà chuyển sang đầu năm tiếp theo thì ghi nhận đấy là thời gian nghỉ của năm trước. Người lao động được hưởng lương dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi được hưởng chế độ nghỉ ốm đau được tính bằng 30% mức lương cơ sở đóng bảo hiểm. 

Nội dung này nằm trong chương trình đào tạo và tư vấn nhân sự do Vinatrain tổ chức các khóa học: khóa học hành chính nhân sự, C&B do VinaTrain tổ chức theo hình thức đào tạo trực tiếp tại trung tâm theo chi nhánh:

Hà Nội: Số 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy

Hồ Chí Minh:190B Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1

Đào tạo trực tuyến: Các khóa học hành chính nhân sự online

Bạn đọc cần tư vấn nghiệp vụ nhân sự và các dịch vụ nhân sự trọn gói vui lòng liên hệ với trung tâm qua hotline để được hỗ trợ. VinaTrain là đơn vị cung ứng và đào tạo nhân sự hàng đầu tại Việt Nam được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng nhân sự.

Chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn mọi thắc mắc từ quý độc giả. Bạn đọc có câu hỏi cần tư vấn vui lòng điền thông tin để nhận được hỗ trợ:

Bài viết có sự tham khảo nguồn từ trang Bảo hiểm xã hội và Thư viện pháp luật, trang chính thống về pháp luật quy định chế độ lao động và bảo hiểm. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 •  Văn phòng Hồ Chí Minh:

           – 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

 •  Văn Phòng Hà Nội:

           – 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

           – Số 43 Khu Tập Thể Công An Xa La, TDP 12, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

 •  Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 •  Hotline tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan: 0931.705.774
 •  Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

LiLy – Biên tập và Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *