Cách tính thuế TNCN với các loại hợp đồng thử việc, giao khoán, dịch vụ…

Tính thuế TNCN với những hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng ký kết giữa doanh nghiệp và người lao động như: hợp đồng giao khoán, hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng thời vụ, thử việc như thế nào. Doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý gì khi tính thuế. VinaTrain xin gửi tới bạn đọc căn cứ và cách tính thuế TNCN với các loại hợp đồng nêu trên.

Trong quá trình thuê lao động không phải trường hợp nào cũng ký giống nhau 1 loại hợp đồng nhất định. Phần lớn người lao động không nắm được quy định tính thuế TNCN dễ gây hiểu nhầm trong quá trình giao kết hợp đồng. Bộ phận nhân sự trong công ty cần nắm được căn cứ pháp lý và cách tính thuế TNCN để thực hiện đúng theo luật.

1. Thuế TNCN là gì, những ai phải đóng thuế TNCN 

Thuế thu nhập cá nhân ( thuế TNCN) là số tiền được trích ra từ khoản thu nhập hàng tháng của người lao động từ tiền công,tiền lương, thù lao để nộp vào cơ quan thuế với người lao động có thu nhập trong diện phải đóng thuế. Trường hợp người lao động có người phụ thuộc, sau khi giảm trừ gia cảnh thu nhập sẽ được miễn trừ thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong những quy định cua nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội bền vững.

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân
Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

1.1 Đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN)

Luật thuế TNCN quy định đối tượng đóng thuế gồm 2 nhóm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú được quy định tại Điều 2 luật thuê TNCN như sau:

Cá nhân cư trú  Cá nhân không cư trú
Người lao động có nhà ở hoặc thuê nhà thường xuyên tại Việt Nam trên 183 ngày trong năm tính thuế hoặc cá nhân có nơi ở thường xuyên ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm hoặc 12 tháng kể từ lúc có mặt tại Việt Nam. Được biết ngày đến và ngày đi sẽ được tính là 01 ngày.

Cá nhân cư trú sẽ phải đóng thuế trong 2 trường hợp sau:

 • Ký đồng lao động từ 03 tháng trở lên
 • Ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động
Thường là những người nước ngoài có hoạt động làm việc tại Việt Nam 

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng

Ngoài hợp đồng lao động, doanh nghiệp có thể ký với người lao động nhiều hình thức hợp đồng khác có thời hạn dưới 3 tháng như: Hợp đồng thử việc, học việc, giao khoán, dịch vụ… có trả lương. Vậy thu nhập từ những loại hợp đồng này có phải đóng thuế TNCN. 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng thử việc, học việc, hợp đồng thời vụ, giao khoán
Cách tính thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng thử việc, học việc, hợp đồng thời vụ, giao khoán

2.1 Tính Thuế TNCN với hợp đồng thử việc

Câu hỏi: Mình làm thử việc hưởng 85% lương thỏa thuận. Sau khi tính lương mình lại bị trừ 10% tncn để cty giữ lại là sao nhỉ?

Nguyễn Hồng- Hà Nội.

Trả lời:  Quy định tính thuế TNCN với trường hợp ký hợp đồng lao động thử việc được quy định tại khoản I, điều 24, TT 111/2013 TT-BTC nêu rõ tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thu lao và tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động. Hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà tổng mức chi trả từ 2.000.000 vnđ trở lên sẽ phải khấu trừ 10% trên mức thu nhập trước khi trả cho người lao động.

Trường hợp: Người lao động ký hợp đồng thử việc chỉ có 1 nguồn thu nhập duy nhất thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế, nhưng sau khi giảm trừ gia cảnh chưa tới mức nộp thuế thì sẽ được hướng dẫn làm cam kết mẫu O2/CK-TNCN – TT92. Gửi cho doanh nghiệp để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ Thuế TNCN.

Trường hợp này tổ chức chi trả thu nhập cần tổng hợp danh sách cá nhân chưa tới mức tính thuế, theo quy định nộp cho cơ quan thuế.

Sau thời gian thử việc nếu:

 1. NLĐ tiếp tục ký HĐLĐ dài hạn, thì thời gian thử việc cũng được khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
 2. NLĐ không tiếp tục ký HĐLĐ dài hạn:
 • Nếu mức chi trả dưới 2 triệu đồng trên mỗi lần chi trả thì không bị khấu trừ thuế TNCN,
 • Nếu có mức chi trả từ 2 triệu đồng trở lên trên mỗi lần chi trả thì kế toán sẽ khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi chi trả theo quy định.

=> Như vậy, trong câu hỏi của chị Hồng chưa nêu rõ mức lương ký hợp đồng thử việc của chị là bao nhiêu để có căn cứ  trả lời công ty đang thực hiện đúng hay sai. Chị có thể đọc quy định hướng dẫn đã trình bày ở trên để biết rõ đáp án.

Tính thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng thử việc
Tính thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng thử việc

2.2  Tính thuế TNCN với hợp đồng học việc

Câu hỏi: Em được nhận vào làm kỹ thuật viên với công ty TNHH Sơn Bình có thỏa thuận trước khi ký hợp đồng chính thức công ty sẽ ký hợp đồng học việc trong 1 tháng. Mức lương học viêc là 6.000.000 vnđ. Khi nhận lương em bị trừ 10% thuế TNCN là sao ạ, trường hợp này công ty có làm đúng luật không mong nhận được giải đáp.

Đỗ Việt Hùng – Hưng Yên

Căn cứ pháp lý quy định tính thuế TNCN với hợp đồng học việc theo TT 111/2013/TT-BTC ban hành 15/08/2023 và ngị định số 65/2013/NĐ-CP nêu rõ: “ Khấu trừ thuế TNCN là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập cá nhân của người nộp thuế trước khi trả thu nhập”.

Như vậy, nếu doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động mà ký hợp đồng học việc thì thu nhập từ hợp đồng học việc trên 2.000.000 vnđ vẫn phải tính khấu trừ thuê 10% trước khi trả cho người lao động.

Lưu ý: Trường hợp ký hợp đồng học việc không bị khấu trừ 10% thuế TNCN khi

 • Nếu mức chi trả dưới 2 triệu đồng trên mỗi lần chi trả thì không bị khấu trừ thuế TNCN,
 • Cá nhân có thu nhập từ hợp đồng học việc sau khi tính giảm trừ gia cảnh chưa tới mức phải nộp thuế sẽ được làm cam kết  theo mẫu 02/CK-TNCN công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó nộp về cho công ty để làm căn cứ theo dõi, cuối năm quyết toán nộp lên cơ quan thuế.

Như vậy, trường hợp công ty của bạn phòng nhân sự chưa làm tốt trách nhiệm của mình, họ nên hỏi rõ xem thu nhập của bạn sau khi giảm trừ gia cảnh có trong diện đóng thuế TNCN rồi mới thực hiện trừ thuế 10% trước khi tri trả. Bạn có thể liên hệ với phòng nhân sự, kế toán của công ty để được hướng dẫn thủ tục nêu trên.

2.3 Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng

Câu hỏi: Tôi ký hợp đồng thời vụ làm PG cho hãng bia với 1 công ty ở Hà Nội, thời gian hợp đồng trong 2 tháng cận tết. Mức lương 8.000.000 vnđ/ tháng. Phòng nhân sự bảo tôi là thu nhập này sẽ bị trừ 10% thuế TNCN sau đó nếu tôi chứng minh được mình trong diện không bị tính thuế sẽ được hoàn thuế sau. Trung tâm cho tôi hỏi với trường hợp của tôi làm như vậy có đúng không?

Ngô Thị Hà Nhi-  Hồ Chí Minh 

Trường hợp ký Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng: Căn cứ vào quy định thì mức trả lương hợp đồng thời vụ:

 • Nếu mức chi trả dưới 2 triệu đồng khi thanh toán lương không phải khấu trừ thuế TNCN
 • Mức chi trả lương trên 2 triệu đồng thì khi thanh toán lương phải thực hiện khấu trừ 10% trước khi chi trả,

Trường hợp cá nhân có thu nhập trên 2 triệu nhưng sau khi tính giảm trừ gia cảnh thu nhập chưa tới mức phải nộp thuế TNCN sẽ làm cam kết 02/CK-TNCN nộp cho công ty.

2.4  Đối với hợp đồng cộng tác viên cũng áp dụng tương tự như hợp đồng thời vụ.

2.5 Hợp đồng khoán việc, hợp đồng giao khoán 

Hợp đồng giao khoán, hay còn gọi là hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận giữa bên thuê khoán và bên nhận khoán hoàn thành công việc theo yêu cầu, sau khi hoàn thành dựa vào kết quả bàn giao để thanh toán tiền công, tiền thù lao như thỏa thuận.

Doanh nghiệp sẽ áp dụng 1 trong các hình thức khoán việc như sau:

 1. Ký hợp đồng với từng người lao động
 2. Ký hợp đồng với nhóm người lao động trong đó có 1 người đại diện thực hiện giao dịch với doanh nghiệp (thực tế vẫn ký với các thành viên trong nhóm)
 3. Trường hợp khác có thể là chỉ ký hợp đồng với 1 người đại diện hợp đồng khoán việc.  

Theo quy định thì khoản thu nhập khoán việc vẫn được tính vào thu nhập  từ tiền lương, tiền công nên vẫn trong diện phải tính thuế TNCN

 • Nếu mức chi trả dưới 2 triệu đồng trên mỗi lần chi trả theo hợp đồng thì không bị khấu trừ thuế TNCN
 • Mức chi trả lớn hơn 2 triệu đồng trở lên trên mỗi lần chi trả sẽ bị khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi chi trả
 • Trường hợp cá nhân có thu nhập trên 2 triệu nhưng chứng minh được thu nhập sau khi tính giảm trừ gia cảnh dưới mức phải đóng thuế thì sẽ thế làm cam kết theo mẫu 02/CK_TNCN nộp về cho đơn vị chi trả thu nhập.
Tính thuế TNCN với hợp đồng giao khoán
Tính thuế TNCN với hợp đồng giao khoán

3. Những lưu ý khi ký hợp đồng doanh nghiệp và người lao động cần biết

 • Khi ký hợp đồng thử việc, học việc, cộng tác viên, hợp đồng giao khoán ngoài lương người sử dụng lao động có thể trả thêm các khoản phụ cấp đi kèm thì những khoản phụ cấp này cũng được tính vào thu nhập chịu thuế, vi luật quy định căn cứ tính thuế TNCN là tổng thu nhập.  
 • Doanh nghiệp thanh toán lương đã khấu trừ thuế cho người lao động cần phải cấp chứng từ kèm theo cho mỗi lần khấu trừ hoặc một chứng từ cho nhiều lần khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Trường hợp người lao động được làm mẫu 02 CK/TNCN không bị khấu trừ 10% thuế khi chỉ đáp ứng những điều kiện:

 • Là cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng,
 • Tổng mức thu nhập được trả từ trên  2 triệu đồng
 • Phải có MST cá nhân tại thời điểm làm cam kết 02.
 • Có thu nhập duy nhất tại 1 nơi. (Nếu có thu nhập tại 2 nơi thì không được làm cam kết 02 mà phải khấu trừ 10%)
 • Và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Tải mẫu 02CK/TNCN: mau-02-ck-tncn

Trên đây là những chia sẻ của VinaTrain về cách tính thuế TNCN với từng loại hợp đồng. Bạn đọc quan tâm về cách tính thuế TNCN với từng trường hợp cụ thể hãy bình luận bên dưới bài viết  để nhận tư vấn từ trung tâm nhé. Nội dung thuế TNCN có trong khóa học quyết toán thuế TNCN do VinaTrain tổ chức đào tạo online trực tuyến và trực tiếp tại chi nhánh Hà Nội, Hồ Chí Minh. 

Nguồn: Thanh Mai- tổng hợp 

___________________________________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 •  Văn phòng Hồ Chí Minh: 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1
 •  Văn Phòng Hà Nội: 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
 •  Hotline tư vấn đào tạo0964.237.168
 •  Hotline tư vấn dịch vụ0931.705.774
 •  Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Mục lục nội dung [Hiển thị] [Hiển thị]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *