Cách Tính Tiền Lương Và Bảo Hiểm Khi Nghỉ Ốm Cho Người Lao Động

Cách tính tiền lương và bảo hiểm khi nghỉ ốm đau cho người lao động

Bạn Tường An gửi đến trung tâm hành chính nhân sự Vinatrain câu hỏi sau: “Chào Vinatrain, em là học viên khóa K80HN-01, em cần trung tâm tư vấn lại giúp em kiến thức nghiệp vụ về cách tính tiền lương và bảo hiểm khi nghỉ ốm cho người lao động được không. Trước dây em có học nhưng giờ đi làm mới cần tới nên mong được trung tâm hỗ trợ lại”.

VinaTrain xin phép trả lời Tường An cũng như các bạn quan tâm vấn đề này như sau:

Điều Kiện Và Thời Gian Để Được Hưởng Chế Độ Ốm Đau

Theo Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Bộ luật lao động năm 2019, VinaTrain tóm tắt điều kiện được hưởng chế độ ốm đau như sau:

 • Người lao động đang tham gia BHXH bị ốm đau, tai nạn không phải TNLĐ, BNN (Tai nạn rủi ro thông thường) hoặc TNLĐ, BNN tái phát phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế
 • Phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau dưới 7 tuổi và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.
 • Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc các trường hợp trên

Trường hợp không được hưởng chế độ

 • Tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.
 • Điều trị lần đầu do TNLĐ, BNN
 • Bị ốm đau, tai nạn trong thời gian: nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không lương, nghỉ hưởng chế độ thai sản.

Cách tính tiền lương và bảo hiểm khi nghỉ ốm đau cho người lao động
Cách tính tiền lương và bảo hiểm khi nghỉ ốm đau cho người lao động

Thời Gian Nghỉ Căn Cứ Theo Điều 26 Luật Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2014

Đối với người lao động bị ốm đau ngắn ngày

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong 1 năm (kể từ 01/01 đến 31/12 dương lịch) đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần:

Người lao động bị ốm đau, không phải bệnh dài ngày Đóng BHXH dưới 15 năm Đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm Đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên
Điều kiện làm việc bình thường 30 ngày 40 ngày 60 ngày
Điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, PCKV 0.7 trở lên 40 ngày 50 ngày 70 ngày

 • Thời gian hưởng không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia BHXH của người lao động.
 • Việc xác định người lao động làm nghề NN, ĐH, NH để tính thời gian hưởng chế độ ốm đau căn cứ vào nghề, công việc tại thời điểm bị ốm đau.

Th2: Người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày

Điều kiện: Bệnh đó phải thuộc Danh mục  mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành

Thời gian được nghỉ: Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. 

Th3: Người lao động đang tham gia BHXH nghỉ trông con dưới 7 tuổi bị ốm

Thời gian hưởng: 20 ngày làm việc (con dưới 3 tuổi), 15 ngày làm việc (con từ 3 đến dưới 7 tuổi). Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

*Các trường hợp cụ thể:

 • Trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau: thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau; thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Bà A đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có 2 con dưới 7 tuổi bị ốm đau với thời gian như sau: con thứ nhất bị ốm từ ngày 04/01 đến ngày 10/01/2020, con thứ hai bị ốm từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2020, bà A phải nghỉ việc để chăm sóc 2 con ốm đau. Ngày nghỉ hàng tuần của bà A là ngày Chủ nhật. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của bà A được tính từ ngày 04 đến ngày 13 tháng 01 năm 2020 là 09 ngày (trừ 01 ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật).

 • Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau, thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Hai vợ chồng bà B đều đang tham gia BHXH bắt buộc. Ngày nghỉ hàng tuần của vợ chồng bà B là ngày Chủ nhật. Con bà B được 5 tuổi, bị ốm phải điều trị ở bệnh viện thời gian từ ngày 11/06 đến ngày 05/07/2020. Do điều kiện công việc, vợ chồng bà B phải bố trí thay nhau nghỉ chăm sóc con:

Bà B nghỉ chăm con từ ngày 11/06 đến ngày 17/06/2020 và từ ngày 25/06 đến ngày 05/07/2020;

Chồng bà B nghỉ chăm con từ ngày 18/06 đến ngày 24/06/2020.

Như vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của vợ chồng bà B được tính như sau:

Đối với bà B: tổng số ngày nghỉ chăm sóc con là 19 ngày, trừ 02 ngày nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật, còn lại 17 ngày. Tuy nhiên, do con bà B đã được 5 tuổi nên thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm tối đa là 15 ngày. Do vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của bà B được tính hưởng là 15 ngày.

Đối với chồng bà B: tổng số ngày nghỉ chăm sóc con là 7 ngày, trừ 01 ngày nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật, còn lại 06 ngày. Do vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của chồng bà B được tính hưởng là 06 ngày.

Lưu ý khi tính chế độ ốm đau:

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật BHXH.

Ví dụ: Hai vợ chồng chị T đều tham gia BHXH bắt buộc, có con trai 5 tuổi bị ốm phải nằm viện điều trị bệnh từ ngày 07/6/2020 đến ngày 11/6/2020. Trong thời gian con phải nằm viện điều trị bệnh, cả hai vợ chồng chị T đều nghỉ việc để chăm sóc con.
Trong trường hợp này, cả hai vợ chồng chị T đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau với thời gian là 05 ngày.

Dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau ốm đau 

Điều kiện hưởng: Đã hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian quy định trong một năm, trong khoảng thời gian 30  ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ DSPHSK do người sử dựng lao động và BCH công đoàn cơ sở quyết định.

Thời gian hưởng: gồm cả ngày nghỉ Lễ, Tết, nghỉ hàng tuần

 • Bệnh dài ngày: 10 ngày
 • Bệnh phải phẫu thuật: 7 ngày
 • Trường hợp khác: 5 ngày

Cách Tính Tiền Lương Và Bảo Hiểm Chế Độ Ốm Đau

Đối với người lao động bị ốm đau ngắn ngày

Mứchưởng chế độ ốm đau = Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc  

X 75%

 

Số ngày

nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

24 ngày

Trường hợp người lao động cần chữa bệnh dài ngày

Mức hưởng chế độ ốm đau dài ngày khi đủ tháng

Mức hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh dài ngày = Tiền lương tháng đóng BHXH của
tháng liền kề trước khi nghỉ việc
x  t% x Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

Mức hưởng chế độ ốm đau dài ngày khi có ngày lễ

Mức hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh dài ngày  

=

Tiền lương tháng đóng BHXH của
tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24 ngày
 

 

x  t% x

Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

t = 50% nếu đóng BHXH dưới 15 năm; t = 55% nếu đóng BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm; t = 65% nếu đóng BHXH trên 30 năm

Lưu ý:

Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề. Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng được tính theo công thức dưới đây nhưng tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau một tháng.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị A, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 3 tháng, mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Thời gian hưởng chế độ ốm đau tối đa của bà A tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

***Trường hợp sau khi hưởng hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng 03 tháng.

Như vậy, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tối đa của bà A là 180 ngày và 03 tháng.

Người lao động nghỉ trông con dưới 7 tuổi bị ốm

Mức hưởng chế độ ốm đau  

=

 

Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc  

X 75%

 

Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

24 ngày

Dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau ốm đau     

Mức hưởng 01 ngày = 30% lương cơ sở. Lương cơ sở từ ngày 01/07/2019 là: 1.490.000 đồng

Thời gian giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày NLĐ đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, đơn vị lập danh sách và nộp cho cơ quan BHXH.

+ Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH giải quyết và chi trả chế độ.

Lưu ý:

 • Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, kể cả người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại Điều 29 của Luật BHXH.
 • Người lao động đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó.
 • Trường hợp người lao động không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
Mất bao lâu để giải quyết hồ sơ tiền lương khi nghỉ ốm đau
Mất bao lâu để giải quyết hồ sơ tiền lương khi nghỉ ốm đau

Hồ Sơ Giải Quyết Chế Độ Ốm Đau

Trong những trường hợp này, NLĐ phải có nghĩa vụ nộp hồ sơ để giải quyết chế độ ốm đau cho NSDLĐ chậm nhất 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm kiểm tra và nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện – nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ NLĐ. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ NLĐ gửi cho doanh nghiệp, cán bộ 

Trường hợp điều trị nội trú

  • Bản chính hoặc bản sao công chứng giấy ra viện của NLĐ hoặc của con (trường hợp con ốm dưới 7 tuổi). Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám, chữa bệnh thì thay bằng Giấy báo tử có thể hiện thời gian vào viện, nếu không thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám, chữa bệnh thể hiện thời gian vào viện.
  • Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì cần có thêm bản chính hoặc bản sao công chứng giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện.

Trường hợp điều trị ngoại trú

  • Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính).
  • Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám, chữa bệnh ở nước ngoài

  • Hồ sơ gồm bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.
  • Mẫu 01B-HSB (kê khai trên phần mềm BHXH), ký số, gửi hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, BHXH sẽ giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Kết Luận

VinaTrain hy vọng đã mang lại kiến thức chi tiết và hữu ích giải đáp thắc mắc của bạn Tường An cũng như các bạn có cùng mối quan tâm.Nội dung về tính tiền lương và bảo hiểm khi nghỉ ốm cho người lao động đầy đủ nhất nằm trong khóa học Nhân sự tiền lương tại Hệ thống đào tạo thực tế Vinatrain.

Hiện tại, đơn vị đang có 02 hình thức đào tạo là online và đạo tạo trực tiếp. Ngoài ra, chúng tôi có nhận đào tạo in-house theo yêu cẩu của doanh nghiệp.Với thế mạnh: đào tạo thực tế, sở hữu đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực thu mua, Vinatrain tự tin mang đến chất lượng đào tạo tốt nhất.

Bạn đọc quan tâm, vui lòng liên hệ qua hotline 0964237168 hoặc zalo để được tư vấn và thông báo lịch học gần nhất trong tháng.Hy vọng, những kiến thức mà Vinatrain chia sẻ trong bài viết đã giúp bạn đọc tích lũy được những thông tin giá trị tích cực.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết tại trang web của chúng tôi tại Hệ thống đào tạo thực tế Vinatrain.

Chúc bạn thành công!

Ngọc Mai – Tổng hợp và Biên tập

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 •  Văn phòng Hồ Chí Minh:

           – 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

 •  Văn Phòng Hà Nội:

           – 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

           – Số 43 Khu Tập Thể Công An Xa La, TDP 12, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

 •  Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 •  Hotline tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan: 0931.705.774
 •  Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *