Cách Viết Hóa Đơn Với Hàng Mẫu, Hàng Khuyến Mãi (Update mới nhất)

Cách viết hóa đơn hàng mẫu hàng, khuyến mãi

Doanh nghiệp mua bán thương mại ngoài các giao dịch trả tiền sẽ có không ít giao dịch không trả tiền như: mua, bán hàng mẫu, hàng khuyến mãi. Vậy cách viết hóa đơn với hàng mẫu và hàng khuyến mãi như thế nào  Có được viết chung hóa đơn với hàng trả tiền? VinaTrain xin gửi tới bạn đọc bài viết hướng dẫn chi tiết.

Hãng mẫu, hàng khuyến mãi là gì?

Hàng mẫu, hàng khuyến mãi được hiểu là hình thức khuyến mại do người bán gửi cho người mua sử dụng dịch vụ, sản phẩm mà không phải trả tiền.  Chính sách cho biếu tặng hàng mẫu được các doanh nghiệp áp dụng khi giới thiệu một sản phẩm mới hoặc sản phẩm đã cải tiến. Hàng mẫu là hàng hóa đang bán hoặc sẽ được bán trên thị trường

Doanh nghiệp  xuất hàng mẫu, hàng khuyến mãi tới khách hàng với mong muốn kích cầu tiêu dùng, giúp khách hàng có trải nghiệm về sản phẩm trước khi quyết định sử dụng. Trong giao dịch các doanh nghiệp có nhu cầu hàng mẫu rất nhiều vì vây cách hạch toán và viết hóa đơn với hàng mẫu là điều kế toán cần biết và đặc biệt lưu ý.

Cách viết hóa đơn hàng mẫu hàng, khuyến mãi
Cách viết hóa đơn hàng mẫu hàng, khuyến mãi

Căn Cứ Pháp Lý Hướng Dẫn Thực Thi

Khoản 7 Điiều 3 Thông tư 26/2015-TT-BTC a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) quy định:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

Căn cứ pháp lý thứ 2: Căn cứ khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về Giá tính thuế GTGT trong một số trường hợp:

“5.Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

Căn cứ pháp lý thứ 3: Áp dụng theo nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại

Cách Viết Hóa Đơn Với Hàng Mãu Hàng Khuyến Mãi

Để bạn đọc hiểu rõ hơn cách viết hóa đơn với hàng mẫu Kế Toán VinaTrain sẽ có ví dụ minh họa cụ thể như sau

Ví dụ: Tháng 7/2021 Công ty VinaTrain Việt Nam bán hàng có chương trình khuyến mãi cho khách hàng mua điều hòa nhãn hiệu Daikin trị giá 13.000.000 vnđ được tặng một nồi cơm điện Sharp trị giá 500.000 Vnđ. Bút toán này sẽ đươc hạch toán như sau:

TH1: Bạn ghi chung 2 sản loại sản phẩm vào 1 hóa đơn

Mẫu số:01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: AA/18P
Liên 1: Lưu Số: 0000001
Ngày.13..tháng..7.năm 2021

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH VINATRAIN VIỆT NAM
Mã số thuế: 0108223146
Địa chỉ: Số 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:…….084964237168………Số tài khoản……………………
Họ tên người mua hàng: Lại Thành Đạt
Tên đơn vị: Công ty Phong Vũ
Mã số thuế: 0102345862
Địa chỉ: ……….
Hình thức thanh toán:..CK…Số tài khoản……..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều hòa DaiKin Chiếc 1 13.000.000 13.000.000
02 Nòi cơm điện Sharp Chiếc 1 0 0
(Hàng khuyến mãi không thu tiền)
Cộng tiền 13.000.000
Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT: 13.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán 14.300.000
Số tiền viết bằng chữ: Mười bốn triệu ba trăm nghìn đồng.

Căn cứ tham khảo:

Theo Công văn 3809/TCT-DNL ngày 17/8/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Hà Nội: Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng khuyến mại:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho…”.

TH2: Doanh nghiệp xuất riêng hóa đơn với sản phẩm khuyến mãi, hàng mẫu

  • Các cột STT, Tên hàng, Đơn vị, Số lượng, Đơn giá ghi như bình thường và ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền.
  • Cột: Thành tiền. Dòng Cộng tiền hàng, thuế suất, thuế GTGT, Thanh toán: Ghi bằng 0.
Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: AA/18P
Liên 1: Lưu Số: 0000001
Ngày.13..tháng..7.năm 2021

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH VINATRAIN VIỆT NAM
Mã số thuế: 0108223146
Địa chỉ: Số 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:…….084964237168………..Số tài khoản……………………
Họ tên người mua hàng: Lại Thành Đạt
Tên đơn vị: Công ty Phong Vũ
Mã số thuế: 0102345862
Địa chỉ: ………….
Hình thức thanh toán:..CK…Số tài khoản…..…..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Nồi Cơm Điện Sharp Chiếc 1 0 0
(Hàng khuyến mãi không thu tiền)
Cộng tiền 0
Thuế suất GTGT: ..\ , Tiền thuế GTGT: 0
Tổng cộng tiền thanh toán 0
Số tiền viết bằng chữ:.\

Lưu Ý Áp Dụng Viết Hóa Đơn Với Hàng Mẫu

  • Doanh nghiệp cần lưu ý với hàng mẫu có giá trị lớn hơn 100 triệu đồng phải đăng ký với Sở công thương
  • Đối với những hàng mẫu có giá trị dưới 100 triệu đồng theo quy định tại NĐ81/2018/NĐ-CP không phải đăng ký với Sở công thương phải kê khai thuế GTGT đầu ra (như hàng cho biếu tặng). Trường hợp này, đơn vị sẽ có trách nhiệm lưu giữ chứng từ phục vụ quản lý thanh tra sau này (nếu có)
  • Như vậy, quy định xuất hóa đơn với hàng mẫu theo đúng quy định tại luật thương mại thì Giá tính thuế GTGT = 0, điều này có nghĩ là phần giá trị hàng chưa ghi nhận thuế GTGT với hàng mẫu là 0.
Trên đây là hướng dẫn cách viết hóa đơn áp dụng với hàng khuyến mãi, hàng mẫu kế toán VinaTrain gửi tới bạn đọc. Bạn đọc có nhu cầu quan tâm vui lòng tham khảo thêm các khóa học về kế toán tổng hợp, kế toán thuế do VinaTrain đào tạo được cập nhật liên tục tại website chính thức của trung tâm.
Trân trọng!

Hệ Thống Đào Tạo Nghiệp Vụ Thực Tế VinaTrain cũng là đơn vị cung ứng dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, xuất nhập khẩu và nhân sự uy tín.

Ngoài đào tạo kế toán, VinaTrain nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói với mức chi phí hấp dẫn: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ làm, soát xét BCTC cuối năm, quyết toán thuế và hoàn thuế; đóng mở mã số thuế cho doanh nghiệp và các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp và thay đổi ĐKKD… Bạn đọc cần tư vẫn miễn phí vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 093.170.5774 / Mrs Nguyễn Mai -0964.237.168 /Mrs Hải Anh.

Trung Tâm kế toán VinaTrain xin hân hạnh được phục vụ !

[/alert-note]

Chúc các bạn thành công!

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

  •  Văn phòng Hồ Chí Minh:

           – 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

  •  Văn Phòng Hà Nội:

           – 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

           – Số 43 Khu Tập Thể Công An Xa La, TDP 12, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

  •  Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
  •  Hotline tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan: 0931.705.774
  •  Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Nguồn: Bích Hạnh- VinaTrain Tổng hợp và biên tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *