Chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary) là gì, Khi Nào Phải Kiểm Dịch

Tìm hiểu về kiểm dịch đối với hàng hóa xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

“Tôi muốn tìm hiểu về kiểm dịch hàng hóa trong hoạt động xuất nhập khẩu, tôi muốn xuất khẩu gỗ sang Nhật Bản nhưng lần đầu làm tôi chưa rõ các nghiệp vụ liên quan. Nhờ trung tâm VinaTrain cho tôi hỏi kiểm dịch là gì, khi nào phải kiểm dịch trong xuất nhập khẩu, quy trình kiểm dịch như thế nào? Mong được trung tâm giải đáp. Xin cảm ơn.”

 Lê Trung Hiếu – Bắc Giang

Cảm ơn anh Lê Trung Hiếu đã gửi câu hỏi VinaTrain – trung tâm đào tạo nghề – cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu, logistics.

Bài viết về Kiểm dịch được tư vấn nghiệp vụ bởi giảng viên Nguyễn Trọng Hoàng, Quản lý hoạt động Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Hoàng Long;

 • 11 năm kinh nghiệm làm logistics.
 • Giảng viên khóa học xuất nhập khẩu – Khai báo hải quan điện tử tại VinaTrain. 
 • Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn dịch vụ logistics,xuất nhập khẩu bởi GV- Nguyễn Trọng Hoàng vui lòng liên hệ qua hotline: 0964.237.168

I. Khái Niệm Kiểm Dịch Thực Vật Là Gì?

Kiểm dịch thực vật (tiếng Anh là Phytosanitary) là công việc mà cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra hàng hóa thực vật để tránh trường hợp lây lan những dịch bệnh nguy hiểm (do virus hoặc mầm bệnh, côn trùng) gây ảnh hưởng đến thực vật (nông sản) và con người tại lãnh thổ Việt Nam.

Khác với hàng xuất khải hun trùng theo quy định của nước nhập khẩu thì hàng nhập theo quy định của nước ta những mặt hàng có nguồn gốc thực vật, kiểm dịch là để đảm bảo không cho mầm bệnh theo hàng hóa nhập khẩu đi vào nước ta. Với hàng xuất khẩu, công việc cũng tương tự, nhưng là để chứng minh hàng đảm bảo điều kiện về kiểm dịch để xuất khẩu ra nước ngoài.

Văn bản chính thức do tổ chức bảo vệ thực vật của nước xuất khẩu cấp cho tổ chức bảo vệ thực vật của nước nhập khẩu là Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate).

Tìm hiểu về kiểm dịch đối với hàng hóa xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam
Tìm hiểu về kiểm dịch đối với hàng hóa xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

II. Những Mặt Hàng Phải Làm Kiểm Dịch Thực Vật

Đối với một số loại hàng hóa, kiểm dịch thực vật là bắt buộc trong các quy định của pháp luật. Nếu lô hàng trong danh sách bắt buộc kiểm dịch chưa có giấy tờ chứng minh, chúng sẽ bị dừng lại khi làm thủ tục tại hải quan. Những sản phẩm cần kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu thường là những sản phẩm được làm từ thực vật, cây cối.  Ví dụ: nông sản, hoa màu, rau quả, gỗ, thức ăn chăn nuôi,…

Cách tra cứu mặt hàng phải kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu:

 • Cách 1: Tra cứu 07 danh mục thực vật thuộc diện phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT.
 • Cách 2: Tra cứu danh mục hàng hóa phải kiểm dịch thực vật theo bảng mã HS tương ứng theo quy định tại Mục 9 Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT.

III. Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Kiểm Dịch Thực Vật Đối Với Hàng Xuất Khẩu

1. Hồ sơ xin kiểm dịch thực vật với hàng xuất 

Căn cứ Điều 9 Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT) thì hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu gồm:

 • Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT).
 • Bản điện tử hoặc Bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu (trong trường hợp tái xuất khẩu).
 • Trường hợp chủ vật thể nộp bản sao chụp hoặc bản điện tử, phải nộp bản chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể.
 • Bản điện tử hoặc bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

2. Trình tự, thủ tục kiểm dich thực vât

Theo Điều 10 Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT thì trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật xuất khẩu như sau: 

Bước 1: Đăng ký kiểm dịch thực vật: Chủ hàng nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký cho cơ quan kiểm dịch thực vật nơi gần nhất.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư này.

Bước 3: Kiểm tra đối tượng kiểm dịch: Phân công và bố trí công chức kiểm tra ngay lô hàng dựa trên căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm kiểm dịch tại cơ sở sản xuất, nơi xuất phát, nơi bảo quản ở sâu trong nội địa hoặc cửa khẩu xuất.

Việc kiểm tra lô vật thể được thực hiện căn cứ tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT theo trình như sau:

 • Về kiểm tra tổng quan: Kiểm tra bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở; khe, kẽ và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn nấp; thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể. Việc kiểm tra này bao quát tổng thể lô hàng nhằm đảm bào không bỏ sót nguồn nguy hại từ thực vật.
 • Về kiểm tra cụ thể chi tiết: Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật; thu thập các vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại; phân tích giám định mẫu vật thể, sinh vật gây hại đã thu thập được. Phân tích chi tiết bên trong trong phòng thí nghiệm để đảm bảo chất lượng hoặc xem xét vấn đề không thể nhìn bằng mắt thường.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của cơ quan có thẩm quyền: Sau đó mang hồ sơ hoàn chỉnh nộp tại phòng tiếp nhận của cơ quan kiểm dịch thực vật. Gồm:

 • Số tiếp nhận
 • Bộ hồ sơ ban đầu
 • Bản nháp chứng thư đã được khai báo qua mạng
 • Vận đơn (bill)
 • Commercial Invoice (hóa đơn thương mại)
 • Packing list (Phiếu đóng gói hàng hóa)

Đối với bộ hồ sơ và hàng mẫu đạt yêu cầu sau 1 ngày nhận hồ sơ chủ hàng sẽ nhận được chứng nhận kiểm dịch thực vật. Trường hợp thời gian cấp phát kéo dài hơn 1 ngày cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do hay những trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cũng diễn ra tương tự.

 • Trường hợp 1: phát hiện lô hàng bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ, Cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định áp dụng các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật cần thiết đúng quy định.
 • Trường hợp 2: lô vật thể được vận chuyển bằng tàu biển có chiều cao khoang chứa hàng từ 3m trở lên,  phải chia thành nhiều lần để kiểm tra thì sau khi kiểm tra mỗi lớp căn cứ vào kết quả kiểm tra, cơ quan sẽ cấp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật cho khối lượng vật thể đã kiểm tra.

Cuối cùng khi có Giấy tạm cấp kết quả, lô hàng được phép vận chuyển về kho bảo quản và chỉ được đưa ra sản xuất, kinh doanh sau khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa. Căn cứ kết quả kiểm tra toàn bộ lô hàng, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, vận chuyển nội địa và quá cảnh cho lô hàng.

[/alert-note]

3. Cách thức thực hiện

Hiện nay, hình thức nộp hồ sơ tại cơ quan kiểm dịch đã có thể thực hiện trên phần mềm của cơ quan kiểm dịch (PQS) hoặc nộp online trên hệ thống 1 cửa quốc gia tùy vào từng loại hàng mà bạn làm kiểm dịch. Dưới đây là các bước thực hiện nộp hồ sơ online:

 • Tiến hành truy cập vào trang web: https://khaibaohoso.vnsw.gov.vn/
 • Nếu bạn chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký rồi đăng nhập vào hệ thống.
 • Chọn vào mục “Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn” sau đó chọn vào mục “Kiểm dịch thực vật xuất khẩu phù hợp”.
 • Chọn vào mục thêm mới và tiến hành điền đầy đủ thông tin.
 • Chọn vào mục “thông tin đính kèm” và đính kèm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đăng ký kiểm dịch thực vật trên cổng thông tin quốc gia
Đăng ký kiểm dịch thực vật trên cổng thông tin quốc gia

IV. Mẫu Chứng Nhận Kiểm Dịch Thực Vật (Phytosanitary Certificate)

Sau khi hoàn thành thủ tục, thu phí, lấy và kiểm tra mẫu đạt yêu cầu, trong vòng 24 giờ, cơ quan kiểm dịch sẽ cấp Giấy kiểm dịch cho lô hàng của bạn.

Nội dung chính của giấy này có thông tin như:

 • Tên & địa chỉ người xuất khẩu, người nhập khẩu
 • Số lượng và loại bao bì
 • Nơi sản xuất
 • Tên & khối lượng sản phẩm
 • Tên khoa học của thực vật

V. Những Vấn Đề Cần Biết Về Kiểm Dịch Thực Vật

1. Địa chỉ các chi cục kiểm dịch tại Việt nam

Trên toàn quốc có 9 Chi cục kiểm dịch vùng (đánh số từ 1 đến 9) trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Dưới đây là địa chỉ các chi cục để bạn tiện tra cứu:

 • Vùng 1: Số 2 Trần Quang Khải, Thành phố Hải Phòng
 • Vùng 2: 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Q. 1, Tp. Hcm
 • Vùng 3: 146 Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng
 • Vùng 4: 66 Lê Hồng Phong, thành phố Quy nhơn, tỉnh Bình  Định
 • Vùng 5: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 • Vùng 6: 28 Trần Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An
 • Vùng 7: 98B Ngô Quyền, Phường Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn
 • Vùng 8: 007 đường Nguyễn Huệ, TP Lào Cai
 • Vùng 9: 386B đường Cách mạng tháng 8, thành phố Cần Thơ

2. Thời gian kiểm tra theo dõi đối với kiểm dịch thực vật

Thời gian kiểm tra, theo dõi kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu đối với 4 loại giống cây trồng và sinh vật có ích như sau:

 • Đối với chồi, hom, cành, mắt ghép: từ 1 đến 2 năm.
 • Đối với cây: từ 6 đến 12 tháng.
 • Đối với củ giống: 1 chu kỳ sinh trưởng.
 • Đối với sinh vật có ích: Ít nhất một thế hệ.

Việc kiểm dịch là bắt buộc với hàng hóa xuất, nhập khẩu chi phí làm kiểm dịch hiện tại khá giẻ từ 800.000vnđ -2.000.000 vnđ/ tùy theo lô hàng vì vậy chủ hàng cần chủ động tìm hiểu thủ tục hải quan trước khi xuất nhập khẩu hàng tránh những sai phạm đáng tiếc ảnh hưởng tới chi phí hàng hóa, nhiều trường hợp chủ hàng bị trả hàng hoặc bồi thường thiệt hại vì thiếu chứng nhận kiểm dịch thực vật )Kiểm dịch thực vật (tiếng Anh là Phytosanitary). 

Như vậy có thể thấy tầm quan trọng không thể phủ nhận của kiểm dịch thực vật ngăn chặn các dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập, ngăn chặn đẩy lùi sinh vật gây hại ,tiêu diệt khống chế lây lan từ hàng hóa nhập khẩu có mang mầm bệnh từ ngoài nước vào trong nước. Cơ quan kiểm dịch có trách nhiệm thực thi các biện pháp kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu cũng như nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

Để nhận thêm nhiều tài liệu và kiến thức về xuất nhập khẩu thực tế hãy tham gia ngay nhóm tự học xuất nhập khẩu online cùng VinaTrain. Đã có hơn 9.000 thành viên tham gia nhóm tự học này nhận được hỗ trợ từ VinaTrain.

Hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp anh Hiếu và độc giả hiểu rõ về kiểm dịch trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế. 

Như vậy, trong bài viết này, hệ thống đào tạo thực tế Vinatrain đã gửi tới bạn đọc thông tin về “Kiểm dịch là gì? Khi nào phải kiểm dịch?” Nội dung này có trong chương trình đào tạo tại khóa học xuất nhập khẩu thực tế do VinaTrain tổ chức. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo lịch khai giảng được cập nhật tại website của trung tâm VinaTrain.

Tác giả: Mỹ Linh – Tổng hợp

_____________________________________________________________

         HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 • Chi nhánh Hồ Chí Minh: 45 Đường Thạch Thị Thanh,Phường Tân Định, Quận 1
 • Chi nhánh Hà Nội: 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Văn phòng Hà Nội: Số nhà 43, khu tập thể XaLa, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 • Hotline tư vấn dịch vụ: 0931.705.774
 • Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Thảo Luận & Hỏi Đáp

 1. Pingback: Chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary) là gì, Khi Nào Phải Kiểm Dịch – VinaTrain Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *