Mô tả công việc của nhân viên kế toán tổng hợp – kế toán VinaTrain

Mô tả công việc của nhân viên kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp phải đảm nhiệm những công việc gì? Vai trò của kế toán tổng hợp trong tổ chức, doanh nghiệp như thế nào? Trong bài viết này trung tâm đào tạo kế toán VinaTrain sẽ mô tả công việc của nhân viên kế toán tổng hợp cho quý bạn đọc cùng nắm rõ.

Mô tả công việc của nhân viên kế toán tổng hợp
Mô tả công việc của nhân viên kế toán tổng hợp

1.Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán tổng hợp là quá trình thu thập, xử lý số liệu và cung cấp thông tin về tài sản của doanh nghiệp, nguồn hình thành và các luồng luân chuyển của tài sản. Công việc bao gồm quá trình tổng hợp sổ sách chứng từ, kiểm soát và phụ trách mọi hoạt động kinh doanh của công ty. 

Đây là vị trí không thể thiếu trong doanh nghiệp dù là công ty mới thành lập cũng cần ít nhất 1 kế toán tổng hợp để thu thập, xử lý dữ liệu và kiểm soát các hoạt động liên quan tới doanh thu, chi phí đảm bảo hoạt động kinh doanh của đơn vị đúng theo quy định của nhà nước. 

2. Các công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Sau đây là mô tả các công việc của nhân viên kế toán tổng hợp sẽ làm trong doanh nghiệp bao gồm các công việc hằng ngày, hằng tháng và hằng quý mà nhân viên kế toán tổng hợp phải làm.

Các công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp
Các công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

2.1 Công việc kế toán tổng hợp phải làm hằng ngày

 • Phối hợp các hoạt động, cố vấn và trả lời các câu hỏi từ các kế toán viên khác.
 • Thu thập và xử lý thông tin, số liệu kế toán, chứng từ kế toán thông qua các hoạt động kinh tế như các hoạt động liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Theo dõi và quản lý công nợ.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế giá trị gia tăng.
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (nhập – xuất – tồn kho), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.
 • Theo dõi, tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; chi phí sản xuất dở dang và tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm.

2.2 Công việc kế toán tổng hợp cần làm mỗi tháng 

 • Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.
 • Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
 • Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ,… Hạch toán các khoản phân bổ đó
 • Kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng.
 • Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
 • Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao tài sản cố định.
 • Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng.
 • Lập các báo cáo thuế theo quy định. Ví dụ như lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân,… 
 • Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào, thuế thu nhập cá nhân.
 • Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu nhà quản lý như: báo cáo quản trị (báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu … )

2.3 Công việc kế toán tổng hợp cần làm mỗi quý

 • Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân theo quý (nếu doanh nghiệp có đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo từng quý).
 • Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý.
 • Lập các báo cáo nội bộ.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.
 • Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ phải thu, phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái.

Các mô tả công việc của nhân viên kế toán tổng hợp không chỉ dừng lại ở các công việc hằng ngày, hằng tháng và hằng quý mà còn phải tổng hợp, kiểm tra các số liệu vào cuối năm thì sau đây sẽ là phần mô tả chi tiết các công việc mà nhân viên kế toán tổng hợp sẽ phải làm vào dịp đầu năm và cuối năm.

2.4 Công việc kế toán tổng hợp cần làm mỗi năm

Công việc đầu năm của kế toán tổng hợp:

 • Tổng hợp cần nộp tiền thuế môn bài
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài 
 • Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ và hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

Công việc cuối năm của kế toán tổng hợp:

 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết hay không.
 • Lập báo cáo tài chính.
 • Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
 • Lập báo cáo quản trị.
 • Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân.
 • In sổ sách theo quy định (sổ quỹ, ngân hàng, báo cáo nhập – xuất – tồn kho, sổ chi tiết,…)

Sau khi phân tích mô tả công việc của nhân viên kế toán tổng hợp thì ta thấy khối lượng công việc của nghề này cũng khá nhiều và đôi phần phức tạp. Vậy các nhân viên kế toán tổng hợp cần có những kỹ năng gì để mau chóng thích nghi với công việc thì ta cùng tìm hiểu sau đây.

3. Những kỹ năng cần có của nhân viên kế toán

Dưới đây là những kỹ năng cần có của một kế toán tổng hợp giỏi, người mới bắt đầu nên biết:

Nhân viên kế toán tổng hợp cần có các kỹ năng gì?

Nhân viên kế toán tổng hợp cần có các kỹ năng gì?

 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, năng lực tổng hợp, nắm vững hệ thống kế toán, kinh nghiệm xử lý các tình huống tài chính phát sinh.
 • Tổ chức, lập kế hoạch và phát triển các kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo để lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh
 • Có hiểu biết cơ bản về quy trình sản xuất của công ty.
 • Sử dụng máy tính thành thạo.
 • Khả năng phân tích, tư duy logic
 • Kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian
 • Có thể chịu áp lực cao trong công việc
 • Khả năng giao tiếp và đối nội, đối ngoại

Ngoai ra kế toán tổng hợp cần phải duy trì các mối quan hệ trong tổ chức, quan hệ nội bộ: với đồng nghiệp, các phòng ban và với ban lãnh đao công ty:

Mối quan hệ nội bộ: Kế toán tổng hợp thường làm việc liên quan đến tiền lương nên sẽ liên quan đến tất cả nhân viên và các phòng ban của công ty. Ngoài ra, họ luôn chịu sự chỉ đạo và báo cáo từ Trưởng phòng Kế toán, nhận thông tin và thông tin trực tiếp từ Kế toán. Do đó, họ cần phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các nhân viên trong công ty để dễ dàng làm việc và cùng nhau giải quyết các vấn đề phát sinh.

Mối quan hệ bên ngoài: Một số tổ chức và cơ quan mà kế toán tổng hợp phải làm việc là cơ quan thuế, ngân hàng, khách hàng và nhà cung cấp. Xây dựng mối quan hệ tin cậy với các tổ chức bên ngoài này là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển công việc của kế toán tổng hợp.

Yêu cầu về các mối quan hệ trong công việc
Yêu cầu về các mối quan hệ trong công việc

4. Quyền hạn và trách nhiệm của nhân viên kế toán tổng hợp 

Quyền hạn kế toán tổng hợp có được:

 • Yêu cầu các bộ phận cấp dưới cung cấp kịp thời, đầy đủ các báo cáo liên quan đến công tác kế toán.
 • Nếu sai sót về nghiệp vụ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc thì kế toán trưởng có quyền yêu cầu nhân viên cấp dưới của cơ quan, doanh nghiệp điều chỉnh lại nghiệp vụ.
 • Đưa ra các khuyến nghị về hoạt động kinh doanh và kế hoạch tài chính để hội đồng quản trị phê duyệt và xem xét.

Trách nhiệm khi làm kế toán tổng hợp:

Nhân viên kế toán tổng hợp là trợ lý quan trọng cho Kế toán trưởng, không thể thiếu trong hoạt động doanh nghiệp. Kế toán tổng hợp sẽ tổng hợp số liệu và lập báo cáo tài chính và các báo cáo cần thiết khác đồng thời chịu trách nhiệm giải trình các số liệu đối với các báo cáo đã lập. Vì vậy một số trách nhiệm của kế toáng tổng hợp như sau:

 • Phối hợp với Kế toán trưởng xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với quy mô và yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp. Đề xuất ý kiến cải tiến để bảo đảm hệ thống kế toán vận hành liên tục, hiệu quả.
 • Tổ chức, phân công công việc cho từng kế toán viên một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, sở trường của từng người, sẳn sang hỗ trợ về mặt nghiệp vụ khi cần thiết.
 • Luôn cập nhật Chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, văn bản pháp luật về Kế toán, thuế để phổ biến lại cho kế toán các phần hành; Bảo đảm các nghiệp vụ được ghi nhận đúng với Chế độ kế toán, pháp luật hiện hành.
 • Kiểm tra những định khoản của Kế toán viên: đảm bảo công tác hạch toán đúng, đủ và kịp thời; chứng từ kế toán phải hợp lệ, hợp pháp luân chuyển đúng quy trình.
 • Trước khi khóa sổ lập báo cáo, kế toán tổng hợp bắt buộc phải lưu ý kiểm tra tính hợp lý của các khoản phân bổ (chi phí trả trước, chờ phân bổ), giá thành, dự phòng …
 • Định kỳ cuối tháng, quý, năm, lập các báo cáo thuế, thống kê, báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có) và các báo cáo phân tích nội bộ cho doanh nghiệp theo yêu cầu và đúng thời hạn quy định…

5. Lương kế toán tổng hợp hiện tại là bao nhiêu

Như nhiều ngành nghề khác, mức lương kế toán tổng hợp ở mỗi doanh nghiệp sẽ khác nhau, phụ thuộc vào quy mô các công ty lớn, nhỏ hay vừa. Đồng thời, mức lương cũng sẽ được quyết định dựa trên kinh nghiệm làm việc và nghiệp vụ chuyên môn của từng người.

Thu nhập của kế toán tổng hợp trung bình hiện nay khoảng 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng dành cho những bạn đã có một ít kinh nghiệm.

Còn đối với những bạn vừa tốt nghiệp, mức lương dao động từ 5.000.000 – 8.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, đối với người có nhiều năm làm việc với kinh nghiệm dày dặn, thu nhập cho công việc kế toán tổng hợp có thể lên đến 20.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng và khi lên đến kế toán trưởng 1000 – 2000 USD cũng là bình thường.

6. Cần học gì để trở thành kế toán tổng hợp

Với người mới bắt đầu để trở thành kế toán tổng hợp bạn cần học khá nhiều kiến thức chuyên nghành kế toán, thời gian để một kế toán viên trở thành kế toán tổng hợp mất từ 1-2 năm tùy theo yêu cầu công việc và năng lực của kế toán viên đó. Tuy nhiên, với người mới bắt đầu để làm kế toán tổng hợp bạn cần phải hiểu bản chất kế toán và biết được những kiến thức cơ bản sau:

 • Kiến thúc nhập môn về kế toán:Nguyên lý kế toán
 • Kiến thức kế toán căn bản theo chuyên đề: kế toán tiền, kế toán thuế, luật thuế, kế toán bán hàng, kế toán công nợ, kế toán khấu hao..
 • Các kỹ năng kế toán khác: Kế toán máy trên phần mềm, kế toán trên excel 
 • Khả năng đọc hiểu và xử lý tình huống kế toán: Tìm hiểu và học về các thông tư văn bản quy định về kế toán, luật kế toán …

Tại khóa học kế toán tổng hợp tại VinaTrain, chúng tôi tổng hợp những kiến thức cơ bản mà bất kỳ kế toán tổng hợp nào cũng cần biết trong 30 buổi học nghề thực tế cùng kế toán có nhiều năm kinh nghiệm bạn sẽ được hướng dẫn tận tình. Cam kết xin được việc ngay khi tốt nghiệp. 

6.1 Tóm lược chương trình đào tạo kế toán tại VinaTrain 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Buổi 1: TỔNG QUÁT VỀ NGHỀ KẾ TOÁN – KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
 • Tổng quan kiến thức về kế toán, các nguyên tắc kế toán.
 • Phân biệt các đối tượng kế toán trong doanh nghiệp: Tài sản và nguồn vốn
 • Thực hành phân biệt Tài sản và Nguồn vốn
Buổi 2: HƯỚNG DẪN VỀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 
 • Giới thiệu bảng hệ thống tài khoản kế toán
 • Mẹo định khoản kế toán
 • Thực hành định khoản nhanh kế toán
Buổi 3+4: TÌM HIỂU VÀ LẬP DỰNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH SƠ BỘ
 • Các phương pháp tính giá trong kế toán
 • Thực hành tính giá các tài sản trong doanh nghiệp
 • Các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
 • Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
Buổi 5+6: THỰC HÀNH LÊN BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
 • Thực hành định khoản thành thạo tất cả các nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp
 • Thực hành lập báo cáo tài chính
 • Chữa toàn bộ bài tập và giải đáp thắc mắc cho học viên

PHÂN TÍCH CHỨNG TỪ, THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TỔNG HỢP, LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Buổi 7:  TỔNG HỢP CÔNG VIỆC KẾ TOÁN PHẢI LÀM TRONG DOANH NGHIỆP
 • Giới thiệu các quy định về luật kế toán và thuế
 • Hướng dẫn các thủ tục ban đầu cho công ty mới thành lập
 • Hướng dẫn các công việc kế toán cần làm khi nhận việc tại công ty đã có phát sinh
 • Cài đặt và hướng dẫn phần mềm kế toán
 • Thực hành nhập số dư đầu kỳ
Buổi 8-9: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG 
 • Hướng dẫn quy trình, tập hợp bộ chứng từ đầy đủ nghiệp vụ mua hàng hóa
 • Những lưu ý khi mua hàng và thanh toán
 • Hướng dẫn mô tả và hạch toàn nghiệp vụ mua hàng trên chứng từ thực tế
 • Phân tích chứng từ, hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng
 • Thực hành hạch toán các nghiệp vụ mua hàng trên phần mềm
Buổi 10-11: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CCDC VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 
 • Hướng dẫn quy trình, tập hợp bộ chứng từ đầy đủ mua, thanh lý TSCĐ
 • Phân tích chứng từ, hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua; thanh lý TSCĐ
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ mua và ghi tăng TSCĐ trên phần mềm
 • Phân biệt CCDC, chi phí trả trước, TSCĐ
 • Phân tích chứng từ, hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ CCDC và chi phí trả trước
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ và ghi tăng CCDC và chi phí trả trước trên phần mềm
Buổi 12: NGHIỆP VỤ TẠM ỨNG, THANH TOÁN TẠM ỨNG VÀ CHI PHÍ KHÁC 
 • Hướng dẫn quy trình, thủ tục tạm ứng, thanh toán tạm ứng
 • Hướng dẫn tập hợp bộ chứng từ đầy đủ nghiệp vụ công tác phí
 • Phân tích chứng từ, hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán tạm ứng
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán tạm ứng trên phần mềm
 • Tổng quan về các loại dịch vụ chi phí khác trong doanh nghiệp
 •  Phân tích chứng từ, hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán dịch vụ chi phí khác
 •  Thực hành hạch toán nghiệp vụ kế toán dịch vụ chi phí khác trên phần mềm
Buổi 13: KẾ TOÁN BÁN HÀNG 
 • Tổng quan về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Hướng dẫn tập hợp bộ chứng từ đầy đủ nghiệp vụ bán hàng
 • Phân tích chứng từ, hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ trên phần mềm

Buổi 14: KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH, DỊCH VỤ 

 • Tổng quan về tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ
 • Phân tích chứng từ, hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính giá thành dịch vụ
 • Hạch toán nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính giá thành trên phần mềm
Buổi 15-16: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 
 • Tổng quan về kế toán tiền lương
 • Hướng dẫn tối ưu chi phí lương, thuế TNCN, bảo hiểm (cơ bản)
 • Hướng dẫn lập bảng chấm công, tính lương, tính bảo hiểm
 • Hướng dẫn tập hợp bộ chứng từ đầy đủ nghiệp tiền lương
 • Phân tích chứng từ, hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán tiền lương
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ kế toán tiền lương từ bảng lương đã lập lên phần mềm
 • Bài tập thực hành về nhà nghiệp vụ kế toán tiền lương từ bảng lương đã lập lên phần mềm và tạo bảng lương trên phần mềm
Buổi 17: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG 
 • Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng
 • Hướng dẫn tập hợp đầy đủ bộ chứng từ về nghiệp vụ ngân hàng
 • Phân tích chứng từ, hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán ngân hàng
 • Thực hành hạch toán nghiệp vụ kế toán ngân hàng trên phần mềm
Buổi 18-19: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 • Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ
 • Hướng dẫn xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính
 • Thực hành các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ, xác định kết quả kinh doanh
 • Thực hành lập và kiểm tra báo cáo tài chính trên phần mềm
 • Hướng dẫn tổ chức sắp xếp, lưu trữ chứng từ, đánh lại số chứng từ, in ấn sổ sách kế toán

KẾ TOÁN THUẾ

Buổi 20: TÌM HIỂU THUẾ – HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

 • Hướng dẫn cài đặt các ứng dụng kê khai thuế
 • Tổng quan về hóa đơn chứng từ
 • Thực hành lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn
 • Hướng dẫn tra cứu hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn qua cổng thông tin điện tử quốc gia
 • Lưu ý về xử phạt vi phạm về thông báo phát hành hóa đơn
 • Xử lý các trường hợp mất, cháy hỏng hóa đơn
 • Những sai sót khi lập hóa đơn và cách xử lý
 • Quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Thực hành lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Buổi 21: LÊ PHÍ MÔN BÀI, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
 •  Hệ thống khái quát về thuế môn bài
 • Hướng dẫn xác định mức đóng lệ phí môn bài, hồ sơ kê khai, nộp lệ phí môn bài
 • Thực hành kê khai và nộp lệ phí môn bài
 • Hệ thống khái quát về thuế GTGT
 • Hướng dẫn xác định, phương pháp tính, kê khai, hồ sơ kê khai, thời hạn kê khai, nộp thuế GTGT
 • Xử lý các trường hợp sai sót khi kê khai thuế GTGT
 • Thực hành kê khai thuế GTGT trên HTKK
 • Thực hành nộp tờ khai thuế GTGT
Buổi 22 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG 
 • Hệ thống khái quát về thuế TNCN
 • Điều kiện ký cam kết 02/CK-TNCN
 • Hướng dẫn và thực hành bài tập tính thuế thu nhập cá nhân
 • Quy định về kê khai khấu trừ thuế TNCN
 • Hướng dẫn và thực hành lập, nộp tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN
 • Hướng dẫn và thực hành lập, nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc
 • Hướng dẫn và thực hành kê khai, nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN
 • Quy định về kê khai quyết toán thuế TNCN
 • Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN
 • Hướng dẫn và thực hành kê khai, nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Bài tập thực hành lập tờ khai khấu trừ, quyết toán thuế TNCN
Buổi 23: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
 • Hệ thống khái quát về thuế TNCN
 • Những lưu ý khi quyết toán thuế TNDN
 • Hướng dẫn và thực hành lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, lập phụ lục chuyển lỗ (nếu có)
 • Bài tập thực hành lập tờ khai quyết toán thuế TNDN
Buổi 24: ÔN TẬP TỔNG QUÁT NGHIỆP VỤ CUỐI KHÓA HỌC 
 • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên excel
 • Lập bảng tính, phân bổ CCDC, CPTT, TSCĐ trên excel
 • Lập bảng theo dõi và tổng hợp nhập xuất tồn kho hàng hóa trên excel
 • Kiểm tra và lập báo cáo tài chính trên excel
 • Tổng kết: giải đáp các thắc mắc

6. 2: Cam kết đào tạo kế toán tổng hợp cho người mới bắt đầu 

Học viên sau khi tốt nghiệp tại Vinatrain được công nhận kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm làm việc thực tế tương đương với những kế toán viên đã đi làm trong 1 năm, chuẩn đầu ra đảm bảo các học viên có thể xử lý hầu hết những công việc của một kế toán như:

 • Xử lý hóa đơn chứng từ, kê khai thuế (thực hành trên phần mềm HTKK), hạch toán xử lý các nghiệp (thực hành nhập liệu vào Mẫu số sách Excel và phần mềm Misa)
 • Thủ tục với các cơ quan chức năng như: Cơ quan thuế, Cơ quan BHXH, Sở lao động thương binh xã hội, Sở kế hoạch đầu tư…
 • Các thủ tục như: Thủ tục đặt in, phát hành hóa đơn, thủ tham gia BHXH, thủ tục đăng ký thang bảng lương, đăng ký MST cá nhân, đăng ký người phụ thuộc…
 • Xử lý toàn bộ các nghiệp vụ như: Tính lương, trích BHXH, trích khấu hao, xuất nhập tồn, tính giá thành, kết chuyển, tính thuế TNCN, Tính thuế TNDN tạm tính …
 • Xử lý các trường hợp sai sót như: Hóa đơn viết sai, kê khai sai (điều chỉnh bổ sung) …
 • Trực tiếp tổng hợp số liệu để lập Báo cáo tài chính và Tờ khai quyết toán thuế TNCN, TNDN
 • Áp dụng theo các chế độ kế toán mới nhất hiện nay 

6.3: Phản hồi thực tế của học viên sau khóa học kế toán tổng hợp

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền, học viên khóa kế toán tổng hợp K96-04 tại Viantrain

Cảm ơn cô Thúy rất nhiều, Cô dạy rất nhiệt tình dẽ hiểu, nội dung đào tạo rất phù hợp và thực tế khiến một người không biết gì về kế toán như mình hiện tại cũng nắm được kiến thức và áp dụng vào công việc. Mình chưa bao giờ tham gia lớp học nào được cô giáo nhiệt tình truyền đạt, chi tiết, dẽ hiểu như vậy

Bạn Lê Cẩm Ngọc, học viên khóa kế toán tổng hợp K98-05 tại Viantrain

Từ 1 người học trái chuyên ngành và muốn chuyển sang kế toán, có thể nói khóa học này thiết kế rất phù hợp cho những người mới bắt đầu, nội dung giảng dạy chủ yếu là thực hành nên có thể làm được việc luôn sau khi kết thúc khóa, rất thực tế. Cảm ơn Vinatrain rất nhiều.

Bạn Phạm Lan Anh, học viên khóa kế toán tổng hợp K95-05 tại Viantrain

Mình là sinh viên mới ra trường nhưng không thích ngành đã học và có hứng thú với kế toán, sau khi tìm hiểu đã lựa chọn khóa học kế toán cho người mới bắt đầu của Vinatrain. Sau khóa  đã có thể tìm được công việc kế toán như ý muốn và áp dụng được luôn vào công việc hiện tại luôn, làm được hết các phần hành, lên được báo cáo tài chính nên mức lương rất ưng ý. Cảm ơn Vinatrain rất nhiều. À còn được hỗ trợ nhiệt tình sau khóa học nữa chứ.

XEM THÊM PHẢN HỒI THỰC TẾ TẠI ĐÂY

Cập nhật phản hồi học viên

Trên đây là bài viết tổng hợp mô tả công việc của nhân viên kế toán tổng hợp sẽ phải làm cũng như là kỹ năng và mối quan hệ của nhân viên thuộc nghề này cần có. Mong rằng với bài viết trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về công việc mà mình muốn chọn.

Linh Nhi: Tổng hợp – Biên tập

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 •  Văn phòng Hồ Chí Minh:

           – 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

 •  Văn Phòng Hà Nội:

           – 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

           – Số 43 Khu Tập Thể Công An Xa La, TDP 12, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

 •  Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 •  Hotline tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan: 0931.705.774
 •  Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *