Đối tượng không phải kê khai tính thuế giá trị gia tăng

doi-tuong-khong-tinh-ke-khai-thue-Gia-tri-gia-tang

Chào trung tâm VinaTrain, sắp tới mình có dự định sẽ mở một cơ sở kinh doanh nên muốn tìm hiểu một số kiến thức về thuế Giá trị gia tăng cụ thể là các đối tượng không kê khai tính thuế Giá trị gia tăng. Rất mong được quý trung tâm giải đáp thắc mắc. Mình xin cám ơn!

Tường Minh – Hoàn Lão, Quảng Bình

Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ về các đối tượng không kê khai thuế Giá trị gia tăng!

Doi-tuong-khong-ke-khai-Thue-GTGT
Đối tượng không thuộc trường hợp phải kê khai thuế giá trị gia tăng

Căn cứ pháp lý:

 • Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC 
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC 
 • Thông tư 193/2015/TT-BTC

I. Thuế giá trị gia tăng (VAT – Value Added Tax) là gì?

Thuế Giá trị gia tăng là loại thuế gián thu, tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, vận chuyển, phân phối,… cho đến khi tới tay người tiêu dùng.

II. Nguyên tắc không kê khai thuế giá trị gia tăng

 1. Không cần xuất hóa đơn.
 2. Không phát sinh thêm nghĩa vụ đóng thuế Giá trị gia tăng.
 3. Tối giản các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

II. Các đối tượng không kê khai thuế giá trị gia tăng

Trường hợp 1:

 • Các tổ chức, cá nhân nhận khoản tiền về bồi thường (bao gồm cả tiền bồi thường cho đất đai và phần tài sản trên khu đất khi bị thu hồi theo chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền chuyển nhượng quyền phát thải, tiền hỗ trợ, tiền thưởng và các khoản thu tài chính khác.
 • Đơn vị khi nhận khoản tiền chuyển nhượng quyền phát thải, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, từ việc bồi thường hay các khoản thu tài chính khác thì phải lập chứng từ nhận tiền. Còn với đơn vị chi tiền, cần phải lập chứng từ chi tiền dựa vào mục đích chi.
 • Trong trường hợp đơn vị bồi thường bằng hiện vật (hàng hóa,…) hoặc dịch vụ, thì phải lập giấy tờ, hóa đơn và kê khai, tính toán, nộp thuế giá trị gia tăng như đối với buôn bán, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Còn với đơn vị nhận bồi thường phải kê khai, khấu trừ theo quy định của Pháp luật.
 • Trong trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền từ các cá nhân, tổ chức để tiến hành dịch vụ cho cá nhân, tổ chức đó như quảng cáo, bảo hành, khuyến mại, sửa chữa thì phải kê khai đầy đủ và nộp thuế đúng theo quy định.

Trường hợp 2:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam mua dịch vụ của các tổ chức nước ngoài không có cơ sở đặt tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là những đối tượng không đăng ký thường trú tại Việt Nam, bao gồm:

 • Sửa chữa máy móc, thiết bị và các phương tiện vận tải (bao gồm cả vật tư, phụ tùng thay thế);
 • Marketing, tiếp thị, quảng cáo (không tính trên Internet);
 • Thúc đẩy, tạo cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ;
 • Môi giới bán hàng, cung cấp các dịch vụ ra nước ngoài;
 • Giáo dục và đào tạo (không tính trực tuyến);
 • Chia phí thanh toán dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này không được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, dịch vụ thuê đường dẫn truyền và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của Luật Bưu Chính, Luật Viễn Thông.

Trường hợp 3: Cá nhân, tổ chức không buôn bán hay kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng khi bán tài sản.

Ví dụ: Chị D bán chiếc ô tô hiện đang đi với giá 500.000.000 đồng để mua dòng xe ô tô vừa mới ra, thì chị C không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Ca-nhan-to-chuc-khong-kinh-doanh-khong-phai-ke-khai-thue-TNCN

Cá nhân, tổ chức không kinh doanh, không phải kê khai thuế GTGT

Trường hợp 4:

 • Cá nhân, tổ chức chuyển nhượng các dự án đầu tư để kinh doanh, sản xuất hàng hóa hay dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, tính toán và nộp thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp 5:

 • Hợp tác xã, doanh nghiệp nộp thuế GTGT bằng việc khấu trừ bán sản phẩm nuôi, trồng thủy, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế cho các hợp tác xã, doanh nghiệp khác ở công đoạn kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính toán và nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn giá trị gia tăng, ghi dòng “giá bán là giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng”, dòng thuế suất, số thuế giá trị gia tăng không ghi và gạch bỏ.
 • Hợp tác xã, doanh nghiệp nộp thuế GTGT bằng việc khấu trừ bán sản phẩm nuôi, trồng thủy, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế cho các đối tượng khác như cá nhân, hộ kinh doanh, sản xuất và các cá nhân, tổ chức khác thì phải kê khai, tính toán và nộp thuế GTGT theo mức thuế suất là 5%.
 • Cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm đánh bắt, nuôi, trồng thủy, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính toán và nộp thuế GTGT theo tỷ lệ là 1%/doanh thu.
 • Trường hợp bán các sản phẩm nuôi, trồng thủy, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế cho các hợp tác xã, doanh nghiệp đã lập hóa đơn, kê khai, tính toán thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai, tính toán, nộp thuế GTGT

Trường hợp 6:

 • Tài sản cố định đang được sử dụng và đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không cần phải lập hóa đơn, chứng từ để kê khai và nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh muốn điều chuyển tài sản cố định phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản cùng với bộ hồ sơ nêu rõ nguồn gốc tài sản.
 • Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn, chứng từ để kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định.

Một số trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không cần phải kê khai và nộp thuế GTGT khi:

 • Dùng tài sản để góp vốn thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn đó phải bao gồm: Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn hoặc các tổ chức có chức năng định giá theo quy định, cùng với bộ hồ sơ nêu rõ nguồn gốc tài sản.
 • Các trường hợp điều chuyển:

Giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh với nhau.

Tiến hành chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

=> Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có quyết định điều chuyển tài sản, cùng với bộ hồ sơ nêu rõ nguồn gốc tài sản và không cần xuất hóa đơn, chứng từ.

Giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh.

=> Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định, trừ trường hợp có quy định riêng.

 • Thu đòi người thứ ba của hoạt động bảo hiểm.
 • Cơ sở kinh doanh thực hiện các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Doanh thu kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý như:

 • Các đơn vị cung ứng bán vé máy bay, tau hỏa.
 • Đơn vị dịch vụ bưu chính, viễn thông.
 • Các cơ sở kinh doanh bán vé số,…
 • Đại lý vận chuyển quốc tế;
 • Đại lý của các dịch vụ ngành hàng hải, hàng không đã được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%;
 • Đại lý bán bảo hiểm.

 

Đại lý vé máy bay
 Đại lý bán vé may bay thuộc nhóm đối tượng không phải kê khai thuế GTGT
 • Doanh thu kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hoa hồng đại lý được hưởng từ các hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp không chịu thuế GTGT.
 • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các hoạt động thu hộ, chi hộ cho cơ quan nhà nước được nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện.

Cơ quan nhà nước không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng đối với thù lao thu hộ, chi hộ nhận được từ hoạt động:

 • Cơ quan Bảo hiểm xã hội thu bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 • Thay Bộ Lao động và thương binh xã hội chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công và các trợ cấp khác.
 • Thay cơ quan nhà nước thu các khoản thuế của hộ cá nhân.

 Trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại: Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu. Nhưng khi bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng.

Kết: Hy vọng bài viết của mình chứa đựng những thông tin hữu ích mà các bạn đang tìm kiếm về thuế Giá trị gia tăng, cụ thể là các đối tượng không kê khai thuế Giá trị gia tăng.

Nội dung đào tạo thuế Giá trị gia tăng đã được đưa vào giảng dạy tại các khóa học nghiệp vụ kế toán tổng hợp và hành chính nhân sự tại VinaTrain.

Ngoài ra, Hệ Thống Đào Tạo Nghiệp Vụ Thực Tế VinaTrain cũng là đơn vị cung ứng dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, xuất nhập khẩu và nhân sự uy tín. Bạn đọc cần tư vẫn miễn phí vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 093.170.5774 / Mrs Nguyễn Mai 

Chúc các bạn thành công!

Tác giả: Phước Thiện

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 •  Văn phòng Hồ Chí Minh:

           – 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

 •  Văn Phòng Hà Nội:

           – 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

           – Số 43 Khu Tập Thể Công An Xa La, TDP 12, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

 •  Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 •  Hotline tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan: 0931.705.774
 •  Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *