FAS Incoterms 2020 Là Gì? Lưu ý về Điều kiện FAS trong Xuất Nhập Khẩu

FAS [ Incoterm 2020 ] Là Gì? Lưu ý về Điều kiện FAS trong Xuất Nhập Khẩu

FAS incoterms 2020 là một trong số những điều kiện giao hàng quan trọng nhất mà những người làm việc trong ngành xuất nhập khẩu cần phải nắm rõ. Sau đây hãy cùng VinaTrain Việt Nam tìm hiểu về FAS để các bạn có thể sử dụng thành thạo trong công việc nhé, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích một cách rõ ràng, đơn giản nhưng đầy đủ dễ hiểu nhất có thể

Xem thêm: Tải toàn bộ incoterm 2020 file PDF tại đây

FAS [ Incoterm 2020 ] Là Gì? Lưu ý về Điều kiện FAS trong Xuất Nhập Khẩu
FAS [ Incoterm 2020 ] Là Gì? Lưu ý về Điều kiện FAS trong Xuất Nhập Khẩu

FAS Incoterms 2020 Là Gì?

Điều kiện FAS trong incoterms 2020 là viết tắt của cụm từ: Free Alongside Ship, trong tiếng việt gọi là:Giao dọc mạn tàu: một thuật ngữ được sử dụng trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các trách nhiệm, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ bên bán sang bên mua theo tiêu chuẩn Incoterms do Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) công bố.

Khi sử dụng điều kiện FAS, giao hàng dọc mạn tàu có nghĩa là hàng hóa được giao cho bên mua khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu do bên mua chỉ định (ví dụ đặt trên cầu cảng hoặc trên xà lan) tại cảng giao hàng chỉ định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa di chuyển khi hàng hóa đang ở dọc mạn tàu, và bên mua chịu mọi chi phí và rủi ro kể từ thời điểm này.

Cách dùng điều kiện FAS – INCOTERMS 2020

1. Đối với phương thức vận tải: Điều kiện Fas incoterms 2020 được dùng trong vận tải biển và thủy nội địa khi mà các bên giao hàng bằng việc đặt chúng dọc mạn con tàu được chỉ định. FAS sẽ không phù hợp khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở trước khi hàng được đặt dọc mạn tàu, ví dụ hàng đóng trong container, mà thường là giao tại bến bãi ở cảng. Trong trường hợp như thế nên sử dụng điều kiện FCA.

2. Vấn đề chuyển giao hàng hóa và rủi ro (FAS – Free Alongside Ship): Giao hàng dọc mạn tàu có nghĩa là hàng hóa được giao cho bên mua khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu do bên mua chỉ định (ví dụ đặt trên cầu cảng hoặc trên xà lan) tại cảng giao hàng chỉ định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa di chuyển khi hàng hóa đang ở dọc mạn tàu, và bên mua chịu mọi chi phí và rủi ro kể từ thời điểm này.

Bên bán, hoặc phải giao hàng dọc mạn tàu hoặc mua lại hàng hóa đã được giao như vậy. Từ “mua lại” ở đây áp dụng cho việc bán hàng nhiều lần trong quá trình vận chuyển (bán hàng theo chuỗi) rất phổ biến trong mua bán hàng nguyên liệu.

Dù cho có giao hàng ở đâu, thì địa điểm giao hàng sẽ luôn là nơi mà rủi ro được chuyển giao cho bên mua và kể từ thời điểm đó mọi chi phí sẽ do bên mua chịu.

3. Quy định địa điểm giao hàng cụ thể: Các bên nên quy định càng rõ càng tốt địa điểm xếp hàng tại cảng giao hàng chỉ định nơi mà hàng hóa sẽ được chuyển bằng cầu xếp dỡ hoặc xà lan lên trên tàu chuyên chở, mọi chi phí và rủi ro để đưa được hàng tới đó sẽ do bên bán chịu. Các chi phí này và các loại chi phí làm hàng ở các cảng khác nhau sẽ khác nhau tùy vào tập quán của từng cảng.

4. Trách nhiệm thông quan xuất khẩu/nhập khẩu: Điều kiện FAS yêu cầu bên bán phải thông quan xuất khẩu cho hàng hóa, nếu cần. Tuy nhiên bên bán không có trách nhiệm phải thông quan nhập khẩu hoặc thông quan khi quá cảnh tại nước thứ ba mà hàng hóa phải đi qua, không phải trả thuế nhập khẩu hoặc chi phí làm thủ tục thông quan nhập khẩu.

Nếu như bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo tìm hiểu thêm về khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn của VinaTrain Việt Nam. Khóa học sẽ cung cấp cho bạn tất cả những kiến thức cần thiết đối với một nhân viên xuất nhập khẩu cần có để có thể bắt đầu đi làm

Cách thể hiện FAS incoterms 2020 trên hợp đồng ngoại thương

Cách thể hiện điều kiện FAS trên hợp đồng ngoại thương: FAS [cảng giao hàng quy định] Incoterms 2020

Ví dụ:

FAS Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

Trách nhiệm của Bên Bán & Bên mua

A. Trách nhiệm của Bên BÁN (Seller):

A1. Trách nhiệm chung của bên bán

Bên bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và bất kì bằng chứng phù hợp mà có thể được đề cập đến trong hợp đồng.

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi bên bán đều có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc ở dạng điện tử nếu được các bên thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

A2. Giao hàng

Bên bán phải giao hàng bằng cách, hoặc đặt hàng hóa dọc mạn con tàu do bên mua chỉ định tại địa điểm xếp hàng (nếu có) do bên mua chỉ định tại cảng xếp hàng chỉ định hoặc mua hàng hóa đã được giao như vậy. Trong cả 2 trường hợp, bên bán phải giao hàng vào ngày hoặc trong thời hạn đã thỏa thuận theo cách thức thông thường tại cảng.

Nếu như bên mua không chỉ rõ địa điểm xếp hàng cụ thể, bên bán có thể lựa chọn 1 địa điểm phù hợp nhất tại cảng xếp hàng chỉ định. Nếu các bên thỏa thuận giao hàng trong một khoảng thời gian cụ thể, bên mua có quyền lựa chọn ngày giao hàng trong khoảng thời gian đó và thông báo cho bên mua theo như mục B10.

A3. Chuyển giao rủi ro

Bên bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục B3.

A4. Vận tải

Bên bán không có trách nhiệm với bên mua về việc ký kết hợp đồng vận tải.

Mặc dù vậy, bên bán phải cung cấp cho bên mua nếu bên mua yêu cầu, với rủi ro và chi phí do bên mua chịu, phải giúp đỡ bên mua để lấy bất kỳ thông tin hay chứng từ cần thiết nào, kể cả thông tin an ninh mà bên mua cần đề xuất khẩu hay tổ chức vận tải hàng hóa đến điểm đích.

Bên bán có thể đồng ý giúp bên mua hoặc không đồng ý, nhưng nếu đồng ý phải giúp bên mua ký kết hợp đồng vận tải dựa trên những điều khoản thông thường phù hợp. Với loại hàng đó, mọi rủi ro và chi phí sẽ do bên mua chịu.

A5. Bảo hiểm

Bên bán không có trách nhiệm với bên mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, bên bán phải cung cấp cho bên mua nếu bên mua yêu cầu và chịu rủi ro chi phí, những thông tin bên mua cần để mua bảo hiểm.

A6. Chứng từ giao hàng/vận tải

Bên bán, bằng chi phí của mình, phải cung cấp cho bên mua những bằng chứng thông thường về việc hàng hóa đã được giao theo như mục A2.
Trừ khi bằng chứng này là chứng từ vận tải, bên bán phải giúp đỡ bên mua nếu bên mua yêu cầu, với rủi ro và chi phí do bên mua chịu, lấy chứng từ vận tải cho bên mua.

A7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Về thông quan xuất khẩu

Nếu cần, bên bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải  quan xuất khẩu được quy định ở nước xuất khẩu như là:

 • Giấy phép xuất khẩu;
 • Kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu;
 • Giám định hàng hóa khi xuất khẩu; và
 • Bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Trong trường hợp cần thiết, bên bán phải hỗ trợ bên mua khi bên mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do bên mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu.

A8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Bên bán cần phải trả các chi phí về việc kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng theo quy định ở mục A2.

Bên bán phải đóng gói hàng hóa và chịu chi phí về việc đó trừ khi thông lệ của ngành hàng quy định cụ thể hàng hóa được gửi đi không cần đóng gói.

Bên bán phải đóng gói và ký mã hiệu hàng hóa phù hợp với phương thức vận tải, trừ khi hai bên đã đồng ý cụ thể về cách đóng hàng và ký mã hiệu khi hợp đồng được ký kết.

A9. Phân chia chi phí

Người bán phải trả:

 • a) Toàn bộ mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho tới khi chúng được giao cho bên mua theo mục A2, trừ những khoản do bên mua trả theo mục B9;
 • b) Chi phí cung cấp bằng chứng cho bên mua theo mục A6 rằng hàng hóa đã được giao;
 • c) Nếu cần, thông quan hải quan, nộp thuế xuất khẩu và bất kì chi phí nào khác có liên quan đến việc xuất khẩu theo như mục A7(a); và
 • d) Trả cho bên mua tất cả các chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ người bàn trong việc lấy chứng từ và thông tin cần thiết theo mục B7(a).

A10. Thông báo cho bên mua

Bên bán phải thông báo cho bên mua bất kỳ thông tin nào cần thiết để tạo điều kiện cho bên mua có thể nhận hàng theo như mục A2 hoặc việc tàu chuyên chở đã không nhận được hàng vào thời gian quy định.

B. Trách nhiệm của Bên Mua (Buyer)

B1. Trách nhiệm chung của bên mua

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán.

Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi bên mua đều có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc ở dạng điện tử nếu được các bên thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

B2. Nhận hàng

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2.

B3. Chuyển giao rủi ro

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao theo mục A2.

Nếu:

 • a) Người mua không thông báo theo đúng quy định tại mục B10; hoặc
 • b) Con tàu do bên mua chỉ định theo B10 không đến. đúng hạn đề nhận hàng theo mục A2, hoặc không thể nhận hàng hoặc dừng việc xếp hàng trước thời gian được thông báo theo như mục B10.

Với điều kiện hàng hóa được xác định là hàng hóa của hợp đồng, thì bên mua phải chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

B4. Vận tải

Người mua tự ký kết hợp đồng vận tải hoặc sắp xếp việc vận tải với chi phí do mình chịu để vận chuyển hàng hóa từ khi nhận hàng, trừ khi hợp đồng vận chuyển được ký kết bởi bên mua theo như mục A4.

B5. Bảo hiểm

Người mua không có trách nhiệm với bên bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

B6. Bằng chứng của việc giao hàng

Người mua phải chấp nhận các bằng chứng, chứng từ chứng minh rằng hàng hóa đã được giao theo mục A6.

B7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu cần thiết, bên mua phải hỗ trợ bên bán khi bên bán yêu cầu, do bên bán chịu rủi và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu,

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, bên mua hàng phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như là:

 • Giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh;
 • Kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh;
 • Giám định hàng hóa; và
 • Và bất kỳ quy định pháp lý nào.
 • B8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu
 • Người mua không có trách nhiệm gì với bên bán.

B9. Phân chia chi phí

Bên mua hàng phải:

 • a) Thanh toán tất cả chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa từ thời điểm hàng được giao theo mục A2, trừ các chi phí bên bán trà theo mục A9;
 • b) Hoàn trả tất cả chi phí và lệ phí mà bên bán đã chỉ ra khi giúp bên mua theo mục A4, A5, A6 hoặc A7(b);
 • c) Nếu có quy định, trả tất cả các thứ thuế, lệ phí và các chi phí khác cũng như chi phí làm thủ tục hải quan để quá cảnh và nhập khẩu theo như mục B7 (b); và
 • d) Thanh toán tất cả chi phí phát sinh vì các lý do sau:
 • (i) Bên mua không thông báo theo đúng quy định tại mục B10; hoặc
 • (ii) con tàu do bên mua chỉ định theo B10 không đến đúng hạn hoặc không thể nhận hàng hoặc dừng việc xếp hàng trước thời gian được thông báo theo như mục B10.

Với điều kiện hàng hóa được xác định là hàng hóa của hợp đồng.

B10. Thông báo cho bên bán

Bên mua hàng phải có trách nhiệm thông báo cho bên bán về các quy định về an ninh vận chuyển, tên tàu, địa điểm xếp hàng và, trong trường hợp cần thiết, thời gian giao hàng đã chọn trong khoảng thời gian giao hàng thỏa thuận.

Trên đây, VinaTrain Việt Nam đã giải thích về điều kiện FAS là gì và hướng dẫn sử dụng chi tiết điều khoản này trong giao dịch xuất nhập khẩu theo Incoterms 2020. Rất mong có thể giúp các bạn hiểu rõ và áp dụng vào trong công việc của mình. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc thảo luận gì hãy bình luận ngay bên dưới bài viết nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *