Hàng Cho Tặng Có Giá Trị Tối Đa Là Bao Nhiêu? Có Cần Đóng Thuế Không

Muốn biết thuế suất 2 loại thuế phải nộp nêu trên, trước hết phải xác định được mã HS chi tiết của hàng hóa.

Câu hỏi ❓: 

“Chào trung tâm, tôi nhận được hàng cho tặng từ công ty đối tác, tôi đang làm thủ tục nhập khẩu lô hàng này nhưng chưa có kinh nghiệm nên không biết hàng tặng, biếu có giá trị tối đa là bao nhiêu và có phải đóng thuế không. Giá trị lô hàng công ty tôi được tặng lên tới 100.000.000 vnđ. Mong nhận được tư vấn từ VinaTrain, Xin cảm ơn !”

Chào bạn, với câu hỏi này, VinaTrain xin trả lời bạn qua bài viết dưới đây. Mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo.

Chính sách miễn thuế không áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thường xuyên nhận một hay một số mặt hàng nhất định.
Chính sách miễn thuế không áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thường xuyên nhận một hay một số mặt hàng nhất định.

Quà Tặng Quà Biếu Là Gì:

Là những mặt hàng doanh nghiệp được nhận từ đối tác bao gồm ( tổ chức, cá nhân, hộ cá thể kinh doanh) không phải thanh toán cho mặt hàng đó. Thông tin thể thiện trên chứng từ hàng hóa không trả tiền.

Các Trường Hợp Hàng Biếu, Tặng Được Miễn Thuế

Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016 quy định:

 • Các loại hàng hóa là tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và ngược lại hoặc người Việt Nam đang định cư, sinh sống và làm việc tại nước ngoài nếu không vượt quá định mức quy định sẽ được xét miễn thuế.

Tải chi tiết nghị định 134ND-CP: NGHỊ ĐỊNH 134-2016 NĐ-CP

Nếu vượt quá định mức miễn thuế thì phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận hàng là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc với trường hợp vì mục đích nhân đạo.

Định mức hàng hóa di chuyển, quà biếu, quà tặng được miễn thuế được quy định như sau theo Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 04/08/2015:

 • Những mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ quà biếu, quà tặng để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật.
 • Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho cá nhân ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng hoặc có trị giá hàng hóa vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 (hai trăm nghìn) đồng được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.
 • Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam và ngược lại có trị giá không vượt quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng, không được vượt quá 04 (bốn) lần/ năm.
 • Quà biếu, quà tặng thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng thì được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.
 • Đối với quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện là toàn bộ trị giá của quà biếu, quà tặng và không quá 04 lần/năm.

Công Ty Có Cần Nộp Thuế?

Theo thông tin đã nêu ở trên thì lô hàng công ty bạn nhận quà tặng trị giá 100.000.000 vnđ để là trị giá hải quan, trường hợp này thuế xuất phải chắc chắn trên 200.000 vnđ đã vượt định mức cho phép nên công ty phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và lệ phí hải quan.

Muốn biết thuế suất 2 loại thuế phải nộp nêu trên, trước hết phải xác định được mã HS chi tiết của hàng hóa.
Muốn biết thuế suất 2 loại thuế phải nộp nêu trên, trước hết phải xác định được mã HS chi tiết của hàng hóa.

Cách xác định thuế suất

Muốn biết thuế suất 2 loại thuế phải nộp nêu trên, trước hết phải xác định được mã HS chi tiết của hàng hóa.

Thuế nhập khẩu

Quy định tại khoản 2 Điều 37 Mục 4 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài Chính gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường:

 • Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.
 • Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam.
 • Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng.Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%.

Thuế giá trị gia tăng

Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Căn cứ vào mã HS của hàng hóa, bạn đọc tra cứu thuế suất thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam”.

Lệ phí hải quan

Căn cứ Biểu mức thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh ban hành kèm theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh” thì:

 • Phí hải quan đăng ký tờ khai: 20.000 đồng/tờ khai
 • Phí hải quan kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: 200.000 đồng/01 đơn.

Với các trường hợp hàng hóa là quà biếu tặng doanh nghiệp có số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 vnđ sẽ được miễn thuế hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị như sau:

a, Hồ sơ the quy định của pháp luật hải quan

b, Văn bản có thỏa thuận biếu tặng của tổ chức, 01 bản chụp đóng dấu sao y bản chính của tổ chức nhận quà tặng

Người nhận quà tặng là cá nhân có trách nhiệm phải kê khai chính xác và trung thực trên tờ khai khải quan về hàng háo xuất nhập khẩu là quà biết ặng những thông tin về tên địa chỉ người tặng và người nhận quằ biếu tặng ở nước ngoài chịu mọi trách nhiệm khi kê khai.

Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài  Chính về việc miễn thuế đối với quà tặng, quà tặng vượt định mức miễn thuế 01 bản chính.

d, Văn bản của cơ quan chủ quản cấp trên về việc cho phép tiếp nhận để sử dụng hàng hóa miễn thuế  hoặc văn bản chứng minh tổ chức được ngân sách nhà nước đẩm bảo kinh phí hoạt động đối với quằ biết tặng cho cơ quan tổ chức được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động 01 bản chính.

đ, Văn bản của chính phủ Ủy Ban Nhân dân tỉnh, thành phó hoặc bộ, nghành chủ quản đối với quà biếu tặng vì mục đích nhân đạo từ thiện. 1 bản chính

Thủ tục miễn thuế được thực hiện theo điều 31 NĐ134/2016-NĐ-CP

Kết Luận

Như vậy, công ty sẽ cần thực hiện các khoản thuế và lệ phí theo quy định. Còn về quy định mức giá trị tối đa đối với hàng biếu, tặng giữa các tổ chức tư nhân thì hiện tại tôi chưa thấy có quy định về việc này, doanh nghiệp có thể tặng quà cho nhau nhunwgn ngoài định mức được miễn thuế thì phải đóng thuế như bình thường.  

Nếu bạn là học viên cũ của VinaTrain, bạn có thể liên hệ trực tiếp trung tâm để được hỗ trợ cụ thể hơn nếu bạn cần giúp đỡ nhé.

Bạn đọc có nhu cầu tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0964.237.168/ Mrs Hải Anh  hoặc 093.170.5774/ Mr Hoàng

Đội ngũ tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan luôn sẵn sàng tư vấn dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp.

Chúc công ty thuận lợi hoàn thành thủ tục!

Ngọc Mai – Tổng hợp và Biên tập

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 •  Văn phòng Hồ Chí Minh:

           – 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

 •  Văn Phòng Hà Nội:

           – 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

           – Số 43 Khu Tập Thể Công An Xa La, TDP 12, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

 •  Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 •  Hotline tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan: 0931.705.774
 •  Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *