Những Quy Định Về Hồ Sơ Quyết Toán Thuế TNCN Mới Nhất

Ho-so-quyet-toan-thue

Quyết toán thuế TNCN là nghiệp vụ được tiến hành kê khai định kỳ số thuế phải nộp trong một năm tính thuế để dựa vào đó xác định các khoản được hoàn trẻ thuế nộp bổ sung hay bù trừ vào các kỳ tiếp theo. Người lao động cần chuẩn bị gì trong hồ sơ quyết toán thuế TNCN? mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết do VinaTrain trình bày tại đây.

  

Khi người lao động và doanh nghiệp đủ điều kiện đóng thuế thì quyết toán thuế thu nhập cá nhân là công việc cần thiết phải làm. Để chuẩn bị được đầy đủ các thông tin trước khi quyết toán thuế, hãy cùng theo dõi hồ sơ quyết toán thuế TNCN mới nhất đã được Pháp luật quy định dưới đây do trung tâm đòa tạo tư vấn nhân sự VinaTrain tổng hợp.

I. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN (Áp Dụng Với Doanh Nghiệp)

Theo quy định hồ sơ quyết toán thuế mới nhất không có nhiều thay đổi so với thông tin trước đó tuy nhiên bạn đọc cần lưu ý những điểm mới trong quyết toán thuế TNCN  như sau:

Ho-so-quyet-toan-thue
Hồ sơ theo quy định

1, Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Các cá nhân, tổ chức trả thu nhập đối với nguồn thu nhập từ tiền công, tiền lương không phân biệt là có phát sinh khấu trừ thuế hay không thì đều phải khai quyết toán thuế theo các mẫu sau đây:

 • Mẫu số 05-KK-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Mẫu số 01/BK-TNCN: Bảng kê khai chi tiết các nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy từng phần
 • Mẫu số 05-2/BK-TNCN: Bảng kê khai chi tiết các nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần
 • Mẫu số 05-3/BK-TNCN: Bảng thống kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

2, Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Cá nhân, tổ chức trả thu nhập là cơ sở kinh doanh, sản xuất nộp hồ sơ tại cơ quan thuế mà trực tiếp quản lý cá nhân, tổ chức. 
 • Nếu các cơ quan trực thuộc Bộ, Ngành hay UBND cấp tỉnh hay các cơ quan Trung Ương hay các cơ quan cấp tỉnh là các tổ chức trả thu nhập cho cá nhân thì cá nhân cần nộp hồ  sơ tại nơi mà tổ chức đặt trụ sở chính.
 • Nếu các cơ quan thuộc cấp huyện hay các cơ quan trực thuộc UBND cấp huyện là tổ chức trả thu nhập cho cá nhân thì các nhân cần nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi mà tổ chức đặt trụ sở chính.
 • Nếu các cơ quan ngoại giao hay các tổ chức quốc tế hay các văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài là tổ chức trả thu nhập cho cá nhân thì cá nhân cần nộp hồ sơ tại Cục thuế nơi mà tổ chức đặt trụ sở chính.

3, Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC thời bạn nộp hồ sơ quyết toán thuế khác nhau, vì vậy doanh nghiệp cần nắm được dựa theo tính chất của của loại hồ sơ quyết toán thuế. 

TT Loại hồ sơ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán
1 Hồ sơ khai thuế tháng. Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
2 Hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý. Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
3 Hồ sơ khai thuế năm. Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của năm dương lịch.
4 Hồ sơ quyết toán thuế năm. Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
5 Hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh. Chậm nhất là ngày thứ 10, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
6 Hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động. Chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

 

 

Lưu ý: Nếu ngày giải quyết cuối cùng trùng với ngày nghỉ lễ hoặc nghỉ theo quy định thì thời hạn giải quyết cho ngày làm việc cuối cùng là ngày làm việc liền kề tiếp theo sau ngày nghỉ.  (khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

II. Hồ Sơ Quyết Toán Thuế TNCN (Áp Dụng Với Cá Nhân)

Đối với cá nhân thuộc diện phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì hồ sơ quyết toán thuế gồm những mục sau:

Ho-so-quyet-toan-thue-TNCN
Hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân

1, Hồ sơ quyết toán thuế

Các cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương không được ủy quyền hoặc không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trực tiếp theo mẫu dưới đây:

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 • Bản chụp những loại chứng từ có thể chứng minh số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có) hoặc số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ trong năm trong nước. 
 • Cá nhân cam kết và chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Nếu cá nhân, tổ chức đã chấm dứt hoạt động mà không cung cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân khi thực hiện trả thu nhập thì cơ quan thuế có thể căn cứ vào cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét và xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho các nhân mà không cần thiết phải có chứng từ khấu trừ thuế. 
 • Người nộp thuế có thể chụp lại giấy chứng nhận khấu trừ thuế và ghi rõ loại tờ khai thuế thu nhập do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã được nộp tại nước ngoài (có xác nhận của người nộp thuế) trong trường hợp cơ quan thuế, cơ quan luật pháp của nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế mà cá nhân đã nộp.
 • Bản chụp hóa đơn chứng từ có thể chứng minh sự đóng góp và các quỹ nhân đạo, quỹ từ thiện, quỹ khuyến học (nếu có).
 • Nếu cá nhân được trả thu nhập bởi các tổ chức Quốc tế hay Lãnh sự quán, Đại sứ quán hay nhận thu nhập từ nước ngoài thì cần phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của tổ chức, đơn vị đã trả thu nhập ở nước ngoài.

Tải về công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022: Công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2022

2, Nộp hồ sơ quyết toán thuế

Các cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương  nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cục thuế nơi mà cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm nếu trực tiếp khai thuế

Nếu cá nhân có nguồn thu nhập từ 2 nơi trở lên và trực tiếp quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế căn cứ vào những thông tin sau:

 • Cá nhân đăng ký tính giảm trừ gia cảnh bản thân tại nơi cá nhân, tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cá nhân, tổ chức trả thu nhập đó.
 • Nếu cá nhân thay đổi nơi làm việc và tại cá nhân, tổ chức trả thu nhập cuối cùng đó có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại nơi mà cá nhân được trả thu nhập cuối cùng.
 • Nếu cá nhân chưa được đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân theo bất kỳ cá nhân, tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi mà cá nhân cư trú, thường trú hoặc tạm trú.
 • Nếu cá nhân không ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một hay nhiều nơi đã khấu trừ 10% hoặc không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì quyết toán thuế tại Chi cục nơi mà cá nhân cư trú, thường trú hoặc tạm trú.
 • Nếu các nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương tại một hoặc nhiều nơi nhưng lại vào thời điểm quyết toán không làm việc tại cá nhân, tổ chức trả thu nhập thì cá nhân cần nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi mà cá nhân cư trú, thường trú hoặc tạm trú.

Trên đây là đầy đủ các thông tin về những loại giấy tờ hay hồ sơ quyết toán thuế TNCN mới nhất đã được Pháp luật quy định. Các doanh nghiệp, cá nhân hay các anh chị kế toán có thể tin đọc và tham khảo.Bài viết có sự tham khảo nguồn từ trang Bảo hiểm xã hội và Thư viện pháp luật, trang chính thống về pháp luật quy định luật lao động và bảo hiểm.

Nội dung này nằm trong chương trình đào tạo và tư vấn nhân sự do Vinatrain tổ chức các khóa học: khóa học kế toán tổng hợp và khóa học hành chính nhân sự chuyên nghiệp đào tạo theo hình thức online và trực tiếp.
Ngoài đào tạo kế toán, VinaTrain nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói với mức chi phí hấp dẫn: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ làm, soát xét BCTC cuối năm, quyết toán thuế và hoàn thuế; đóng mở mã số thuế cho doanh nghiệp và các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp và thay đổi ĐKKD… Quý anh chị cần hỗ trợ tư vấn xin vui lòng liên hệ hotline: 0964.237.168.

Trân trọng!
Nguồn: Lyly- Tổng hợp và biên tập

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 •  Văn phòng Hồ Chí Minh:45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1
 •  Văn Phòng Hà Nội: 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 •                                      Số 43 Khu Tập Thể Công An Xa La, TDP 12, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
 • Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 • Hotline tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan: 0931.705.774
 • Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *