• Trang chủ
 • Tin tức
 • Hoá Đơn Điện Tử Là Gì? Thời Điểm Xuất Hóa Đơn Điện Tử- cập nhật mới nhất 2023

Hoá Đơn Điện Tử Là Gì? Thời Điểm Xuất Hóa Đơn Điện Tử- cập nhật mới nhất 2023

155 lượt xem Tin tức
Hóa đơn điện tử là gì?

I. Hóa Đơn Điện Tử Là Gì?

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ từ ngày 01/7/2022.

Hóa đơn điện tử là gì?
Hóa đơn điện tử là gì?

1. Hóa Đơn Điện Tử Là Gì?

Theo khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính:

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do cá nhân, tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2. Các Loại Hóa Đơn Điện Tử

Theo Điều 5 Nghị định 119/2018, hiện nay hóa đơn điện tử bao gồm:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế.
 • Hóa đơn bán hàngÁp dụng với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.
 • Các loại hóa đơn khác gồm: Vé điện tử, thẻ điện tử, tem điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử.

3. Nội Dung, Thông Tin Trên Hóa Đơn Điện Tử

Nội dung trên hóa đơn điện tử
Nội dung trên hóa đơn điện tử

Theo Điều 6 Nghị định 119 quy định hóa đơn điện tử phải có các nội dung bao gồm:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu có mã số thuế);
 • Tên, số lượng, đơn vị tính, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT trong trường hợp là hóa đơn GTGT;
 • Tổng số tiền thanh toán;
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua;
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử;
 • Mã của cơ quan thuế với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
 • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung liên quan khác (nếu có).

II. Thời Điểm Xuất Hóa Đơn Điện Tử

Căn cứ Theo Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về thời điểm lập hóa đơn, theo đó:

Đối với trường hợp xuất bán hàng hóa: Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc sử dụng hàng hóa cho khách hàng không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền

Ví dụ: ngày 19/6/2023 công ty A xuât bán lô hàng cho khách háng, thì công ty A sẽ xuất hóa đơn vào ngày hôm đó  không phân biết đã thu được tiền hay chưa

Thời điểm xuất hóa đơn
Thời điểm xuất hóa đơn

Đối với trường hợp cung cấp dịch vụ: Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền. Nếu đơn vị cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm thu tiền. Trường hợp nhận đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế, thẩm định giá, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, tư vấn giám sát, lập dự án đầu tư xây dựng thì chưa cần xuất hóa đơn

Ví dụ: ngày 01/05/2023 công ty A nhận cung cấp dịch vụ đào tạo cho công ty B.

 • Ngày 10/6 công ty A nhận khoản thanh toán của công ty B => ngày 10/6 công ty A xuất hóa đơn cho công ty B với giá trị tương ứng
 • Ngày 15/6 công ty A hoàn thành hợp đồng cung cấp dịch vụ =>công ty A xuất hóa đơn cho công ty B không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.
 • Nếu công ty A cung cấp dịch vụ về mảng tư vấn tài chính và nhận khoản đặt cọc trước của công ty B thì chưa cần xuất hóa đơn
 • Trường hợp giao hàng hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn, dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Đối với hàng hóa xuất khẩu: Theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì cơ sở lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu là sau khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu và sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu đối với người khai hải quan kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Theo quy định trên thì thời điểm phát hành hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu. Do đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu người khai hải quan chưa thể phát hành hóa đơn GTGT để nộp trong bộ hồ sơ hải quan. Tham khảo thêm một số công văn hướng dẫn, thông tư, nghị định được tổng hợp tại Mục III dưới đây.

III. Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Mới Nhất Về Hóa Đơn Điện Tử

Tổng hợp một số công văn hướng dẫn, thông tư, nghị định về hóa đơn điện tử, thời điểm xuất hóa đơn điện tử.

STT

Tên văn bản

Nội dung

1

Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

2

Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Quy định về hóa đơn, chứng từ

3

Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

4

Thông tư 78/2021/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

Trong đó, hướng dẫn cụ thể về lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.

5

Quyết định 206/QĐ-BTC ngày 02/02/2022

Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

6

Thông tư 68/2019/TT-BTC

(hết hiệu lực từ 01/7/2022)

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

7

Thông tư 88/2020/TT-BTC

(hết hiệu lực từ 01/7/2022)

Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

8

 Thông tư 32/2011/TT-BTC

(có hiệu lực đến 30/6/2022 theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC)

Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

9

Thông tư 191/2010/TT-BTC

(có hiệu lực đến 30/6/2022 theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC)

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải.

10

Thông tư 39/2014/TT-BTC

(có hiệu lực đến 30/6/2022 theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC)

Hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

11

Quyết định 1209/QĐ-BTC

(có hiệu lực đến 30/6/2022 theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC)

Về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

12

Quyết định 526/QĐ-BTC

(có hiệu lực đến 30/6/2022 theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC)

Mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

13

Thông tư 37/2017/TT-BTC

(có hiệu lực đến 30/6/2022 theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC)

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
14 Công văn số 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 Hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử.
15 Công văn số 2054/TCHQ-GSQL ngày 03/6/2022 Thời điểm phát hành hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Bạn có thể tham gia nhóm tự học kế toán cùng VinaTrain, nơi chia sẻ tài liệu học kế toán miễn phí, có cơ hội nhận học bổng là những khóa học kế toán online tại VinaTrain

Tại bài viết này, VinaTrain đã tồng hợp và gửi tới các bạn một số thông tin để giải đáp câu hỏi Hóa đơn là gì? Thời điểm xuất hóa đơn. Mong rằng với những thông tin hữu ích này sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình làm nghề kế toán.

Nguồn: Thanh Hương – Tổng hợp

———————————————————————————

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 • Chi nhánh Hồ Chí Minh:45 Đường Thạch Thị Thanh,Phường Tân Định, Quận 1
 • Chi nhánh Hà Nội:185 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Văn phòng Hà Nội: Số nhà 43, khu tập thể XaLa, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 • Hotline tư vấn dịch vụ: 0931.705.774
 • Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *