Incoterms Là Gì, Tại Sao Làm Xuất Nhập Khẩu Phải Hiểu Về Bộ Quy Định Này ?

1475 lượt xem Xuất Nhập Khẩu
Incoterm 2020 được đánh giá có nhiều thay đổi tích cực

Incoterms 2020  là phiên bản mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 được ICC (International Chamber of Commerce)  công bố. Thống tính chính thức về incoterm được cập nhật đã xóa bỏ những dự đoán trước đó.  Hệ Thống Đào Tạo Thực Tế VinaTrain xin gửi tới bạn đọc những cập nhật mới nhất về phiên bản này.

Trước khi phân tích rõ về tính thay đổi của version mới nhất, xin nhắc lại về đặc điểm cơ bản của Incoterm để bạn đọc cùng lưu ý:

 •  Incoterm không có tính chất cố đình, phiên bản sau không có tinh phủ định của phiên bản trước  điều này có nghĩa là hiện tại có version 2020 nhưng bạn vẫn có thể sử dụng version 2010 hoặc 2000
 •  Incoterm chỉ áp dụng với hàng hóa hữu hình không áp dụng với hàng hóa vô hình
 •  Incoterm được sử dụng cho mua bán quốc tế và nội địa
 •  Incoterm không có tính cố định tùy biến vào thỏa thuận mà người bán và người mua có thể mở rộng tối đa các điều khoản không có trong   Incoterm.

Điều này giải thích vì sao hiện tại hơn 95% doanh nghiệp vẫn sử dụng phiên bản 2010

Cùng tìm hiểu những điểm mới của bản 2020

Incoterm ảnh hưởng trực tiếp tới thương mại quốc tế
Incoterm ảnh hưởng trực tiếp tới thương mại quốc tế

Những điểm mới cập trong version Incoterms 2020

DAT (Delivered at Terminal) sẽ đổi tên thành DPU (Delivered at Place Unloaded)

Nội dung của term này không khác nhau nhiều cần chú ý là phiên bản 2020 term DPU xác định rõ hơn trách nhiệm của người bán thay vì giao hàng tới địa chỉ người mua chỉ định không cần dỡ hàng xuống phương tiện thì ở term DPU người bán  chịu trách nhiệm hạ hàng từ phương tiện vận tải xuống dưới “mặt đất” của điểm đích đã định. Điều này mở rộng hơn DAT (chỉ giao hàng đến một bến cảng, ga tàu nào đó), điểm giao hàng có thể là bất kỳ nơi nào theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều này cho thấy rủi do của người bán phải chịu mở rộng thêm thay vi chỉ cần giao tới địa điểm chỉ định thì người bán phải chịu trách nhiệm tới khi hàng được dỡ đầy đủ xuống mặt đất. ( đồng nghĩa sẽ trả chi phí THC đầu nhập – chi phí dỡ hàng từ phương tiện vận tải xuống cảng)

FCA (Free Carrier): điều khoản này có một điểm mới đó là người vận chuyển được phép cấp vận đơn sau khi đã nhận hàng từ người bán hàng. Lưu ý: giao hàng cho nhà vận chuyển, nghĩa là phải bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm và chi phí xếp hàng lên trên phương tiện vận chuyển.

Điểm mới của incoterms 2020 so với phiên bản incoterms 2010

⇒ Điều khoản CIF và CIP thay đổi về mức độ bảo hiểm: “I” = insurance có nghĩa là ở 2 điều kiện này người bán sẽ phải  có trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa. Đối với điều khoản CIP theo term 2020 thì loại bảo hiểm mặc định là loại (A) hoặc tương đương loại (A), trước đây theo incoterms 2010 thì loại bảo hiểm mặc định cho điều kiện CIP là loại khác với phiên bản 2010 bảo hiểm mặc định là loại (C) – bảo hiểm bắt buộc . Riêng điều kiện CIF thì vẫn giữ nguyên như phiên bản incoterms 2010 – điều kiện loại (A) – bảo hiểm mọi rủi ro. Việc thay đổi này sẽ ảnh hướng trực tiếp tới giá chào bán sản phẩm nên 2 bên cần xem xét khi sử dụng.

⇒ Mở rộng các điều kiện: Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP), Delivered at Place Unloaded (DPU) và Delivered Duty Paid (DDP) yếu tố nhà vận chuyển không nhất thiết phải là bên thứ 3, mà có thể được vận chuyển bởi phương tiện vận chuyển của người mua hoặc người bán.

⇒ Quy định về bảo mật thông tin: các bên tham gia phải bảo mật thông tin về hàng hóa, giá cả, các thông tin liên quan đến thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng được đề cập khá rõ ràng trong incoterm 2020.

2. Tóm tắt các điều khoản Incoterms 2020

Cùng tìm hiểu cụ thể các điều kiện trong phiên bản Incoterm 2020 vẫn sẽ áp dụng 11 Điều khoản cụ thể như sau: EXW, FCA, FAS, FOB, DAP, DPU, DDP, CPT, CFR, CIF

 • Nhóm vận tải đường biển: FAS; FOB; CIF; CFR
 • Nhóm vận tải đa phương thức: EXW; FCA; CPT; CIP; DAT; DAP; DDP

EXW | Ex Works – Giao hàng tại xưởng

Nhóm này không có nhiều thay đổi khác biệt so với phiên bản 2010. Bên bán có trách nhiệm giao hàng cho người mua tại địa điểm chỉ định có thể tại kho người bán hoặc chỉ định tối đa tới cảng xuất. Lưu ý với term này người bán không có trách nhiệm làm thủ tục thông quan xuất khẩu, đóng thuế xuất khẩu

Lưu ý về việc giao hàng: Người bán không có nghĩa vụ bốc hàng cho người mua lên phương tiên vận chuyển, nếu có thì đây là thỏa thuận bên ngoài giữa 2 bên.

Cần lưu ý về điều kiện đóng gói ở đây người bán sẽ đóng hàng theo tiêu chuẩn xuất khẩu do bên bán quy định hoặc có thể đóng hàng theo yêu cầu của người mua ( trường hợp này sẽ phát sinh chi phí được tính vào giá bán).

 • Điểm chuyển giao rủi ro chính là khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua (chưa xếp lên phương tiện).
 • EXW trách nhiệm tối thiểu của người bán là tối thiểu,- người mua là tối đa
 • EXW được sử dụng với mọi phương thức vận tải.
 • GIá bán EXW là giá trước thuế – mức giá sàn
incoterm phân chia rủi ro các bên mua bán
Incoterm phân chia rủi ro cho các bên mua bán

FCA | Free Carrier – Giao cho người chuyên chở

Bắt đầu từ Nhóm F người bán sẽ có nghĩa vụ làm thủ tục thông quan xuất khẩu- đương nhiên sẽ đóng thuế xuất khẩu. Giá bán theo FCA là giá bán sau thuế cộng thêm khoản phát sinh vận tải tới điểm chỉ định do người mua quy định

Về địa điểm chỉ định trong FCA được hiểu như sau:

 • Khi địa điểm chỉ định là cơ sở của người bán, hàng được giao khi chúng được bốc lên phương tiện vận tải do người mua sắp xếp
 • Khi địa điểm chỉ định là nơi khác khi hàng được dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải của người bán và đặt dưới quyền định đoạt của người vận tải hoặc người khác do người mua chỉ định ( có thể là nhà kho, ngã ba đường, càng xuất đầu tiên …).
 • Nếu người bán không muốn giao hàng lên tàu trong đường biển có thể sử dụng Term FCA. Bất cứ địa điểm nào trong hai địa điểm trên được chỉ định để giao hàng, địa điểm đó xác định nơi chi phí và rủi ro được chuyển giao cho người mua.
 • FCA  sử dụng với mọi phương thức vận tải.

FAS | Free Alongside Ship – Giao dọc mạn tàu

Theo điều kiện FAS thì bên bán có thêm trách nhiệm đưa hàng ra cầu tàu tại cảng xuất khẩu, các chi phí phát sinh từ kho người bán cho tới cầu tại cảng xuất được tính vào tiền hàng).

Tóm tắt:

 • Theo điều kiện FAS người bán giao hàng cho người mua được đặt dọc mạn tàu do người mua chỉ định tại cảng bốc hàng.
 • Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu, theo đó toàn bộ chi phí người mua sẽ tiếp nhận.
 • Người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.
 • FAS chỉ sử dụng cho vận tải đường biển và đương thủy nội địa

FOB | Free On Board – Giao hàng trên tàu

Cơ bản trong incoterm 2020 thì điều kiện FOB không thay đổi với điều kiện tại term 2010. Theo điều kiện này trách nhiệm của người bán chỉ hoàn thành khi đưa hàng lên tàu ( phương tiện vận tải ) do người mua chỉ định. Giá bán FOB sẽ được cộng toàn bộ chi phí từ kho người bán cho tới lúc hàng lên tàu.

Tóm tắt:

 • FOB có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua tại boong tàu được chỉ định bởi người mua chỉ định tại cảng bốc
 • Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, và người mua chịu mọi chi phí từ thời điểm đó.
 • Bên bán có trách nhiệm làm thủ tục thông quan xuất khẩu cho lô hàng + đóng thuế phí và LCC đầu xuất trả phí tới khi hàng đặt lên boong tàu.
 • FOB được sử dụng với phương thức vận tải biển và thủy nội địa
 • Địa điểm rủi do được chuyển giao tại boong tàu.
Bài toán chi phí được làm rõ trong các điều khoản của incoterm
Bài toán chi phí được làm rõ trong các điều khoản của incoterm

Term: CFR| Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí

Từ nhóm C người bán sẽ có thêm trách nhiệm thuê vận tải chặng chính là cước biển (o/F) giao hàng tới cảng đích do người mua chỉ định.

Tóm tắt:

 • Giá CFR =Giá FOB + (0/F)
 • Địa điểm chuyển giao rủi ro của hàng chính là lúc hàng được chở tới cảng người mua chỉ định trên tàu tại cảng nhập.
 • Tại điều kiện CFR, người bán không chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa do đó người mua tự thực hiện mua bảo hiểm.
 • Người bán phải ký hợp đồng vận tải hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến được chỉ định.
 • CFR chỉ được sử dụng với phương thức vận tải biển và đường thủy nội địa

CIF | Cost, Insurance & Freight – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

Theo điều kiện này thì bên bán có thêm trách nhiệm mua bảo hiểm cho lô hàng – bảo hiểm cước biển cho người mua hưởng- thường sẽ mua với trị giá tối thiểu..

​Tóm tắt:

 • Điều kiện CIF người bán có trách nhiệm giao hàng tới cảng nhập do người mua chỉ định.hoàn thành trách nhiệm khi hàng tới cảng nhập.
 • Đia điểm chuyển giao rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao tại  boong tàu, thời điểm đó người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng bất kể hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không.
 • Người bán phải ký hợp đồng vận tải hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến được chỉ định.
 • Điều kiện CIF chỉ được sử dụng với phương thức vận tải biển và thủy nội địa

CPT | Carriage Paid To – Cước phí trả tới

Cước phí trả tới trong điều kiện CPT được sử dụng cho trường hợp người mua muốn giao hàng thêm một địa điểm khi hàng tới cảng nhập với vận tải đường biển, và tới địa chỉ do người mua chỉ định trong vận tải đường bộ.

Đia điểm chỉ định ở đây có thể là địa chỉ bất kỳ mà người mua chỉ định người bán giao hàng.

Tóm tắt:

 • Điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua khi hàng được giao cho người chuyên chở được thuê do người mua chỉ định.
 • Theo điều kiện này người bán phải ký hợp đồng vận tải chặng chính để đưa hàng từ điểm giao hàng tớ điểm đến được thỏa thuận.
 • CPT được sử dụng với mọi phương thức vận tải.
 • Người bán có trách nhiệm làm thủ tục thông quan xuất khẩu
incoterm 2020 ban hành khác với các dự đoán trước đó
incoterm 2020 ban hành khác với các dự đoán trước đó

CIP | Carriage & Insurance Paid to – Cước phí và bảo hiểm trả tới

Nếu bên mua muốn nhận hàng như điều kiện CPT nhưng cũng cần thêm việc người bán mua bảo hiểm cho lô hàng thì ký hợp đồng với điều kiện CIP. Bên bán mua bảo hiểm và chịu chi phí bảo hiểm nhưng bên mua chịu rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng trong quá trình vận tải.

Tóm tắt:

 • CIP có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua địa điểm chuyển giao rủi ro được giao cho người chuyên chở được thuê do người mua chỉ định.
 • Ngay khi hàng được giao cho người mua như vậy, người bán không đảm bảo hàng sẽ tới điểm đến trong tình trạng tốt và đầy đủ. Rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua khi hàng được giao cho người mua bằng cách giao cho người chuyên chở.
 • .Người bán ký hợp đồng vận tải để đưa hàng từ điểm giao hàng tới điểm đến được thỏa thuận.
 • Trong điều kiện này người bán phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa (bảo hiểm từ điểm giao hàng tới ít nhất là điểm đến).
 • CIP sử dụng với mọi phương thức vận tải.

DAP | Delivered At Place – Giao tại địa điểm chỉ định tại nước nhập khẩu

Theo điều kiện này bên mua sẽ chỉ định địa điểm nhận hàng của mình tại cảng nhâp khẩu của mình. Người bán sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và chi phítới khi hàng được giao tới cảng , địa điểm do người mua chỉ định.

Tóm tắt:

 • DAP là người bán giao hàng cho người mua.
 • Địa điểm chuyển giao rủi ro được đặt khi hàng được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến được chỉ định.
 • Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao cho người mua tại điểm người bán giao hàng cho người mua
 • Người bán phải ký hợp đồng vận tải chặng chính để đưa hàng đến địa điểm chỉ định.
 • DAP được sử dụng với mọi phương thức vận tải.

DPU | Delivery at Place Unloaded – Giao tại địa điểm đã dỡ xuống

Term này dùng cho khi người mua không có khả năng hoặc kinh nghiệm dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải chở đến, bên bán có thể làm thêm việc này (tính trước chi phí này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều kiện DPU.

Tóm tắt:

DPU có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua – và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua ngay khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận tải chở đến và đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm đến được chỉ định.

 • Các rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa để đưa hàng tới điểm đến được chỉ định và dỡ xuống.
 • Lưu ý: DPU là điều kiện Incoterms duy nhất yêu cầu người bán dỡ hàng và chịu chi phí tại điểm đến.
 • Chi phí phát sinh trước điểm giao hàng do người bán chịu và mọi chi phí sau điểm giao hàng do người mua chịu.
 • Người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu, không phải làm thông quan nhập khẩu.
 • DPU được sử dụng với mọi phương thức vận tải.

DDP | Delivered Duty Paid – Giao đã trả thuế

Điều kiện này hiểu rằng trách nhiệm của bên bán là tối đa, bán hàng sau thông quan nhập khẩu, trả thuế và toàn bộ chi phí tính tới kho của người mua chỉ định. bên bán tính trước số tiền thuế nhập khẩu … phải nộp này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều kiện DDP.

Tóm tắt:

 • DDP có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở đến và sẵn sàng để dỡ tại điểm đến được chỉ định.
 • Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa để đưa hàng tới điểm đến được chỉ định do người bán chịu
 • Chi phí phát sinh trước điểm giao hàng do người bán chịu (bao gồm chi phí làm thủ tục hải quan nhập khẩu) và mọi chi phí sau điểm giao hàng do người mua chịu.
 • Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng đến địa điểm chỉ định.
 • DDP được sử dụng với mọi phương thức vận tải

Lưu ý bán hàng với DDP là bán hàng sau thuế nhập khẩu vì vậy người bán cần tính cẩn thật các rủi do có thể phát sinh tại đầu nhập khẩu liên quan tới chính sách, thuế, vận tải vì vậy giá bán DDP sẽ là cao nhất.

Chỉ nên bán hàng DDP trường hợp hàng được miễn thuế nhập khẩu với hàng viện trợ, hàng tạm nhập tái xuất, hàng bảo hành ( trách nhiệm 100% do người bán chịu) hàng cho biếu tặng, hàng mẫu.

Nếu có thể kiểm soát được quá trình thông quan nhập khẩu người mua không nên mua hàng term DDP.

Incoterm 2020 được đưa vào chương trình giảng dạy nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế tại VinaTrain
Incoterm 2020 được đưa vào chương trình giảng dạy nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế tại VinaTrain

Nội dung Incoterm 2020 cần nắm được trách nhiệm rủi do và chi phí giữa các bên mua bán nằm trong chương trình đào tạo chính tại các khóa khóa học đào tạo xuất nhập khẩu thực tế tại VinaTrain.

Đối với điều kiện DAT bạn theo dõi trong bài viết tiếp theo nhé

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *