Kho Bảo Thuế Là Gì, Quy Định Về Kho Bảo Thuế Dân Xuất Nhập Khẩu Cần Biết

3294 lượt xem Xuất Nhập Khẩu
Kho bảo thuế được nhiều doanh nghiệp tạm nhập tái xuất sử dụng

Bạn chưa hiểu về Kho bảo thuế là gì, những quy định về điều kiện thành lập, về hàng hóa được gửi trong kho bảo thuế và một số lưu ý về kho bảo thuế mà các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần phải biết, đừng bỏ qua bài viết nghiệp vụ do VinaTrain trình bày tại đây.

Bài viết về Kho bảo thuế được tư vấn nghiệp vụ bởi giảng viên Nguyễn Trọng Hoàng, Quản lý hoạt động Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Hoàng Long;

 • 11 năm kinh nghiệm làm logistics.
 • Giảng viên khóa học xuất nhập khẩu – Khai báo hải quan điện tử tại VinaTrain. 
 • Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn dịch vụ logistics,xuất nhập khẩu bởi GV- Nguyễn Trọng Hoàng vui lòng liên hệ qua hotline: 0964.237.168

I. Khái Niệm Kho Bảo Thuế Là Gì? Điều Kiện, Quy Trình Thành Lập.

Kho bảo thuế là gì, ý nghĩa của kho bảo thuế
Kho bảo thuế là gì, ý nghĩa của kho bảo thuế

1- Kho Bảo Thuế là Gì?

Kho bảo thuế (Tax-suspension Warehouses) được giải thích theo luật Hải quan 2014:  “Kho bảo thuế là kho dùng để chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho bảo thuế“.

Thực tế, kho bảo thuế là nhà kho được xây dựng bởi các doanh nghiệp xuất khẩu/sản xuất xuất khẩu quy mô lớn, có chức năng lưu trữ nguyên vật liệu để đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp.

Kho bảo thuế được nhiều doanh nghiệp tạm nhập tái xuất sử dụng

 • Kho bảo thuế được thành lập khi được Tổng Cục Hải Quan Cấp Phép
 • Quyết định thành lập, thu hồi, gia hạn kho bảo thuế, kho CFS thuộc về Tổng Cục Trưởng Cục Hải Quan.
 • Mục đích sử dụng kho bảo thuế: Chủ hàng cần gửi hàng hóa xuất nhập khẩu chưa nộp thuế phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng hóa xuất khẩu.`
 • Doanh nghiệp gửi trong kho bảo thuế là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất trong nước rồi tái xuất khẩu.
 • Hải quan sẽ giám chặt chẽ hàng hóa gửi trong kho bảo thuế để tránh tình trạng gian lận về thuế.

2- Điều Kiện Thành Lập Kho Bảo Thuế

Khi đăng ký thành lập kho bảo thuế, doanh nghiệp cần lưu ý những điều kiện bắt buộc sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập đúng theo luật định
 • Doanh nghiệp không thuộc diện phải cưỡng chế
 • Doanh nghiệp phải có đầy đủ hệ thống sổ sách chứng từ có thể theo dõi việc xuất nhập kho, xuất nhập khẩu đúng theo quy định pháp luật
 • Vị trí xây dựng kho phải nằm trong khu vực nhà máy của doanh nghiệp, nơi mà cơ quan hải quan có thể giám sát, quản lý
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm cùng hải quan theo dõi chặt chẽ số lượng hàng hóa nhập kho, thực hiện theo đúng quy định.

3- Quy Trình Thành Lập Kho Bảo Thuế

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 68/2016/NĐ-CP, Quy trình thành lập và công nhận kho bảo thuế như sau:

1. Doanh nghiệp gửi trực tiếp qua đường bưu điện hoặc nộp trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan hải quan “Hồ sơ đề nghị công nhận kho bảo thuế” cho Tổng cục Hải quan gồm:

 • Bản đề nghị công nhận kho bảo thuế
 • Sơ đồ thiết kế kho bảo thuế: 01 bản sao.

2. Trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành kiểm tra hồ sơ và thực tế kho.

3. Trong vòng 05 ngày làm việc tính từ ngày hoàn thành kiểm tra hồ sơ và thực tế kho, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan sẽ thông báo quyết định công nhận hoặc văn bản phản hồi nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.

Nếu sau 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp không phản hồi bằng văn bản, Tổng cục Hải quan có thể hủy bỏ hồ sơ này.

II. Thủ Tục Hải Quan Khi Đưa Hàng Vào Kho Bảo Thuế

Doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tương tự hàng hóa thông thường áp dụng theo chính sách mặt hàng nhưng  không phải nộp thuế.

Mặt hàng nguyên liệu, vật tư đưa vào kho bảo thuế phải xác định đầy đủ thông tin trên tờ khai hải quan như tên hàng, chủng loại, lượng hàng,…cập nhật các thông tin này vào sổ theo dõi đúng quy định để phục vụ công tác quản lý điều tra của cơ quan hải quan.

Thủ tục hải quan để đưa hàng hóa vào kho bảo thuế theo trình tự sau:

 1. Chuẩn bị bộ chứng từ hàng hóa
 2. Khai báo và nộp tờ khai hải quan
 3. Lấy kết quả phân luồng
 4. Nhập hàng vào kho theo quy trình thông thường
 5. Thông quan hàng hóa

III. Các Quy Định Về Hàng Hóa Gửi Trong Kho Bảo Thuế

Đặc trưng hàng hóa gửi trong kho bảo thuế đều không phải nộp thuế và phục vụ cho hoạt động sản xuất ra vật liệu thành phẩm rồi tái xuất khỏi thị trường Việt Nam. Nếu tiêu thụ trong nước thì phải nộp thuế nhập khẩu như bình thường theo quy định của chính sách mặt hàng.

Ngoài những danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu thì các loại hàng hóa là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu đều có thể gửi trong kho bảo thuế.

1. Thời Hạn Lưu Hàng Hóa Trong Kho Bảo Thuế

Các loại hàng hóa là vật tư, nguyên liệu trữ trong kho bảo thuế không được quá 12 tháng, tính từ thời điểm hàng bắt đầu đưa vào kho.

Trường hợp doanh nghiệp muốn gia hạn thời hạn lưu hàng trong kho cần được sự cho phép của Chi cục trưởng chi cục Hải quan đang quản lý để xin gia hạn. Thời gian gia hạn sẽ tùy vào tình hình thực tế của hàng hóa và yêu cầu của doanh nghiệp mà không có định biên sẵn là bao nhiêu.

2. Cách Xử Lý Hàng Hoá Gửi Kho Bảo Thuế Bị Hỏng

Nếu hàng trong quá trình gửi kho bảo thuế mà có dấu hiệu bị hỏng hoặc hư hại, giảm chất lượng không  đáp ứng được việc sản xuất sẽ làm thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy.

Quy trình tiêu hủy cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp có kho bảo thuế sẽ gửi văn bản đề xuất tiêu hủy đến Cục hải quan. Trong đó nêu rõ các thông tin: Loại nguyên liệu, tên nguyên liệu, số lượng, lý do tiêu hủy, số tờ khai hải quan nhập khẩu, ngày, tháng, năm.
 • Quá trình này sẽ được cơ quan hải quan, cơ quan thuế và môi trường giám sát, hàng hóa được doanh nghiệp tự tiến hành tiêu hủy
 • Sau khi tiêu hủy, lập biên bản chứng nhận.

Hàng trong kho bảo thuế muốn tiêu hủy phải có sự đồng ý và giám sát của hải quan
Hàng trong kho bảo thuế muốn tiêu hủy phải có sự đồng ý và giám sát của hải quan

IV. Các Quy Định Khác Về Kho Bảo Thuế

 • Đối với hàng hóa gửi trong kho bảo thuế chỉ được sử dụng cho mục đích sản xuất của doanh nghiệp, không được tiêu thụ (bán lại) vào thị trường trong nước. Chỉ khi được bộ Thương mại cho phép, hàng phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định.
 • Chủ kho bảo thuế phải thông báo cho cơ quan hải quan biết khi có kế hoạch đưa nguyên vật liệu vào sản xuất,
 • Định kỳ 3 tháng 1 lần, chủ kho phải gửi văn bản thông báo cho Cục Hải Quan quản lý kho, báo cáo về tinh hình của kho bảo thuế do mình quản lý.
 • Doanh nghiệp có kho bảo thuế có trách nhiệm thực hiện chế độ kế toán, thống kê, đồng thời trang bị đầy đủ cơ sở thiết bị phương tiện điện tử và kết nối mạng với cơ quan Hải quan để phục vụ cho hoạt động giám sát khi xuất nhập hàng trong kho bảo thuế

Để nhận thêm nhiều tài liệu và kiến thức về xuất nhập khẩu thực tế hãy tham gia ngay nhóm tự học xuất nhập khẩu online cùng VinaTrain. Đã có hơn 7.000 thành viên tham gia nhóm tự học này nhận được hỗ trợ từ VinaTrain.

Hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp độc giả hiểu rõ về Kho bảo thuế và những quy định liên quan đến kho bảo thuế mà doanh nghiệp cần phải biết

Như vậy, trong bài viết này, hệ thống đào tạo thực tế Vinatrain đã gửi tới bạn đọc thông tin về “Kho bảo thuế là gì? Quy định giới hạn hàng gửi trong kho bảo thuế”. Nội dung này có trong chương trình đào tạo tại khóa học xuất nhập khẩu thực tế do VinaTrain tổ chức. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo lịch khai giảng được cập nhật tại website của trung tâm VinaTrain.

Tác giả: Mỹ Linh – Tổng hợp

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 • Chi nhánh Hồ Chí Minh: 45 Đường Thạch Thị Thanh,Phường Tân Định, Quận 1
 • Chi nhánh Hà Nội: 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Văn phòng Hà Nội: Số nhà 43, khu tập thể XaLa, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 • Hotline tư vấn dịch vụ: 0931.705.774
 • Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *