Khoá Học Kế Toán Xây Dựng Offline & Online Cơ Bản và Chuyên Nghiệp

Khoá Học Kế Toán Xây Dựng Offline & Online Cơ Bản và Chuyên Nghiệp

Khoá học kế toán xây lắp, xây dựng tại trung tâm kế toán VinaTrain được thiết kế trên giáo trinh đổi mới liên tục, tài liệu thực tế phù hợp với những người mới bắt đầu làm kế toán xây dựng. Bạn mong muốn nâng cao thu nhập, thay đổi công việc hãy tham gia ngay khoá học kế toán xây lắp tại VinaTrain chúng tôi cam kết học viên sẽ hiểu và làm được kế toán xây lắp chỉ sau 1 khoá đào tạo ngắn hạn.

Câu hỏi thường gặp khi tìm hiểu khoá học kế toán xây lắp

 • Không biết làm kế toán xây dựng có khác với những loại hình kế toán khác?
 • Không biết nên bắt đầu từ đâu, các bước làm kế toán xây dựng như thê nào?
 • Cách hạch toán nghiệp vụ, xử lý sổ sách trong tháng, trong quý và theo từng năm là gì?
 • Làm kế toán xây dựng không giống với những hình thức kế toán khác có đúng không?
 • Những nghiệp vụ cần xử lý khi làm kế toán xây lắp là gì?
 • Làm kế toán xây dựng nên bắt đầu từ đâu, có khó không?
 • Liệu chỉ tham gia 1 khoá học kế toán xây dựng tôi có thể làm được việc?

Lý do nhiều người đã làm kế toán rồi nhưng chuyển qua làm kế toán xây dựng vẫn gặp nhiều khó khăn do lĩnh vực này có đặc thù khác với những lĩnh vực kế toán khác:

 • Kế toán xây dựng sẽ theo hạch toán theo công trình từ khi khởi công tới lúc nghiệm thu các hạng mục phải hạch toán như: nhân công, chi phí tai sản cố định tham gia sản xuất, chi phí vận tư tiêu hao...không cố định.
 • Mỗi lĩnh vực, công trình sẽ có dự toán biệt lập nên chi phí của dự án nào sẽ tập kết vào giá trị của dự án đó.
 • Các chi phí cần bóc tách khi doanh nghiệp trúng thầu với thực tế nghiêm thương sẽ phát sinh tăng lên. Việc của kế toán xây dựng cần phải làm rõ các chi phí tăng đó từ đâu và thiết lập bảng cân đối kế toán.
 • Một dự án xây dựng sẽ kéo dai trong nhiều kỳ kế toán, nên kế toán xây dựng sẽ phải xử lý khối lượng chứng từ rất lớn. Sau khi công trình hoàn thiện kế toán xây dưng sẽ tiến hành nghiệm thu toàn bộ công trình hoặc từng hạng mục.

Do vậy để làm được kế toán xây dựng kế toán viên cần được trang bị kiến thức và kỹ năng về:

 • Cách đọc hiểu hợp đồng xây dựng, hồ sơ thầu theo công trình
 • Nắm được những chi phí cấu thành nên dự án
 • Biết cách bóc tách chi phí dự toán như chi phí nhân công, nguyên vật liệu, các khoản chi phí chung…
 • Nắm được hồ sơ, chứng từ kế toán trong xây dựng
 • Đặc biệt cần nhạy bén xử lý các tình huống phát sinh

Giới thiệu khoá học kế toán xây dựng tại VinaTrain

Khoá học kế toán xây dựng tại trung tâm VinaTrain được thiết kế với trọng tâm bám sát hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Học viên tham gia khoá học kế toán xây dựng sẽ được  trang bị nền tảng kiến thức và thực tiễn để có thể:

 • Biết các tâp hợp và phân bổ chi phí, giá vốn theo từng công trình
 • Nhập liệu và xử lý chứng từ đầu vào một cách khoa học (hạch toán đúng tài khoản; xử lý và lưu chứng từ đầu vào khoa học)
 • Thiết lập được các mẫu phiếu xuất, nhập kho theo dõi xuất tồn kho
 • Lâp bảng trích khấu hao tài sản cố định công cụ, dụng cụ theo từng  tháng
 • Nắm được những biến động tài chính từ các sổ tài khoản liên quan.
 • Toàn bộ kỹ năng cần để làm kế toán xây dựng được tổng hợp trong chương trình đào tạo tại khoá học kế toán xây dựng

Bên cạnh các khóa học tập trung (Public Training), VinaTrain còn cung cấp giải pháp đào tạo theo yêu cầu từng doanh nghiệp các khoá học “may đo” riêng tại doanh nghiệp (In-house Training).

Quy trình chăm sóc khách hàng tại VinaTrain
Quy trình chăm sóc khách hàng tại VinaTrain

Ai nên tham gia khoá học kế toán xây dựng

Khoá hoc kế toán xây dựng thiết kế phù hợp nếu bạn là:

 • Người mới bắt đầu cần học để làm kế toán xây dựng
 • Đã từng làm kế toán các loại hình thương mại chưa tự tin nghiệp vụ giờ chuyển qua làm kế toán xây dựng
 • Quản lý công trường cần học để lập báo cáo, hồ sơ thầu
 • Chủ doanh nghiệp xây dựng cần học kế toán xây lắp để quản lý công việc
 • Kế toán, kiểm toán, thuế, tư vấn tài chính… cần học để kiểm tra thông tin kế toán thuế.

Nội dung khoá học kế toán xây dựng

Phần 1: Nguyên Lý Kế Toán

Buổi 1, 2: Hệ thống tài khoản kế toán
 • Hệ thống Tài khoản Kế toán theo Chế độ Kế toán hiện hành: Thông tư 200 và Thông tư 133
 • Đối tượng Kế toán: Tài sản và Nguồn vốn
 • Phương trình cân bằng & các mối quan hệ giữa Tài sản & Nguồn vốn
 • Bài tập Phân biệt Tài sản ngắn hạn, dài hạn, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu
 • Hạch toán kế toán Kép – Định khoản kế toán – Xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Bài tập làm quen Tên Tài khoản kế toán và định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh…
Buổi 3: Kế toán vốn bằng tiền - Kế toán kho

1– KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 • Chứng từ Thu – Chi – Báo có – Báo Nợ – Ủy nhiệm chi – Sec – Kiểm kê quỹ…
 • Hạch toán kế toán về Vốn bằng tiền
 • Thực hành lập chứng từ & vào Sổ quỹ TM, Sổ TGNH

2- KẾ TOÁN KHO:

 • Chứng từ Nhập – Xuất kho, Bảng kê Nhập hàng – Xuất hàng, Sổ chi tiết theo dõi nguyên vật liệu – Thành phẩm – Hàng hóa, Thẻ kho
 • Hạch toán kế toán Kho – Các phương pháp theo dõi hàng tồn kho – Xác định giá gốc hàng tồn kho, phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
 • Thực hành Lập chứng từ & Bảng kê báo cáo Nhập xuất tồn kho
Buổi 4: Kế toán tiền lương & Kế toán tài sản

1- KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

 • Chứng từ: Bảng chấm công, Bảng Lương, Sổ lương
 • Cách hạch toán về chi phí lương phải trả, đã trả
 • Thực hành tính lương, các khoản giảm trừ theo lương, thuế TNCN phải trừ và vào sổ sách

2- KẾ TOÁN TÀI SẢN:

 • Chứng từ ghi nhận 1 số Tài sản: TSCĐ, CCDC, Chi phí trả trước…
 • Cách hạch toán khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước…
 • Bài tập thực hành
Buổi 5: Kế toán chi phí
 1. Các chứng từ theo dõi Chi phí phát sinh, Hóa đơn mua vào
 2. Hạch toán chi phí tại Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp
 3. Xác định giá vốn và chi phí
 4. Kế toán công nợ các khoản phải trả, tiền vay…
 5. Bài tập thực hành
Buổi 6: Kế toán doanh thu và thu nhập
 1. Hóa đơn bán hàng và các chứng từ Ghi nhận Doanh thu, Thu nhập
 2. Hạch toán Doanh thu và thu nhập khác theo Luật Kế toán và theo Luật thuế
 3. Hạch toán Thuế GTGT phải nộp
 4. Kế toán công nợ phải thu – Các khoản đầu tư khác
 5. Bài tập thực hành

Phần 2: Kế Toán Xây Dựng Thực Hành

Buổi 1: Xử lý số dư đầu ký
 • Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, danh mục kho, vật tư, hàng hóa
 • Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải thu của khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Cập nhập báo cáo tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu đầu kỳ
 • Tạo và cập nhập danh sách thành phẩm tồn kho đầu kỳ/ đối tượng tập hợp chi phí dở dang đầu kỳ cho xây dựng riêng
 • Theo dõi, cập nhật bảng phân bổ CCDC/ khấu hao TSCĐ đầu kỳ
 • Thực hành Định khoản nghiệp vụ kế toán Vốn bằng tiền & Nhập liệu chứng từ thực tế trên Excel
Buổi 2: Doanh thu phát sinh
 • Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, danh mục kho, vật tư, hàng hóa
 • Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải thu của khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Cập nhập báo cáo tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu đầu kỳ
 • Tạo và cập nhập danh sách thành phẩm tồn kho đầu kỳ/ đối tượng tập hợp chi phí dở dang đầu kỳ cho sản xuất riêng và xây dựng riêng
 • Theo dõi, cập nhật bảng phân bổ CCDC/ khấu hao TSCĐ đầu kỳ
 • Thực hành Định khoản nghiệp vụ kế toán Vốn bằng tiền & Nhập liệu chứng từ thực tế trên Excel
Buổi 3, 4: Nguyên vật liệu trong xây dựng
 • Hướng dẫn mua NVL xuất dùng ngay cho công trình: thường xuyên dùng
 • Hướng dẫn mua NVL nhập kho
 • Xuất NVL cho các công trình xây dựng
 • Cân đối kho nguyên vật liệu cho cả xây dựng
 • Hướng dẫn đối chiếu so sánh cách xuất NVL trong thông tư 133 và thông tư 200
Buổi 5, 6: Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước
 • Phân loại công cụ dụng cụ, CCDC cho quản lý
 •  Hướng dẫn hồ sơ, hạch toán chi phí trả trước
 • Hạch toán, ghi tăng CCDC , phân bổ CCDC cho mảng xây dựng. Tỷ lệ phân bổ, cơ sở phân bổ chi phí phân bổ công cụ dụng cụ dựa cho công tyxây dựng, cơ sở phân bổ % CCDC
Buổi 7: Tài sản cố định
 • Phân loại tài sản cố định, TSCĐ cho mảng sản xuất, TSCĐ cho quản lý
 • Hạch toán, ghi tăng TSCĐ, phân bổ TSCĐ cho mảng nào (Quản lý, sản xuất, xây dựng). Tỷ lệ phân bổ ra sao, cơ sở khấu hao TSCĐ dựa vào tiêu thức nào hợp lý cho mảng xây
 • Cơ sở trích khấu hao TSCĐ cho cả 2 mảng sản xuất và xây dựng
 • Hồ sơ thanh lý TSCĐ, thủ tục thanh lý TSCĐ, cơ sở pháp lý
Buổi 8,9: Tiền lương & Bảo hiểm xã hội
 • Lập tỷ lệ trích lương, các khoản trích bảo hiểm xã hội
 • Lập bảng lương, các công thức lập nhanh bảng lương trong excel. Hướng dận hạch toán lương theo bộ phận
 • Lập các hợp đồng lao động theo phương pháp theo dõi nhanh và khoa học
 • Hạch toán phân bổ tiền lương cho từng bộ phận liên quan trong công ty Xây dựng
 • Hạch toán tiền BHXH trích theo từng bộ phận theo lương
 • Cân đối Các chỉ tiêu liên quan hạch toán BHXH so với thông báo của BHXH
 • Cân đối tiền lương so với báo cáo quyết toán thuế TNCN, so với Tờ khai thuế TNCN hàng tháng, quý
Buổi 10, 11: Giá thành
 • Lập kỳ tính giá thành công trình xây dựng
 • Phân bổ chi phí chung cho các công trình xây dựng
 • Nghiệm thu công trình xây dựng
 • Kết chuyển chi phí
 • Tính giá thành các công trình xây dựng hoàn thành
 • Cân đối, đối chiếu so sánh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
Buổi 12: Các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ theo từng loại hình doanh nghiệp
 • Những lưu ý và công việc phát sinh của kế toán tổng hợp vào cuối kỳ
 • Hướng dân đối chiếu sổ kế toán chi tiết, Sổ cái
 • Thực hành đối chiếu Nhật ký chung & đối chiếu các sổ trên Excel
Buổi 13: Tìm hiểu về phần mềm Misa và hướng dẫn cài đặt
 • Các phần hành kế toán trên Phần mềm Misa
 • Hướng dẫn khai báo Danh mục và số dư đầu kỳ các tài khoản và Phần mềm Misa
 • Hoàn thiện những nghiệp vụ đặc thù ở các loại hình DN khác
 • Hoàn thiện phần nhập liệu vào Excel
Buổi 14, 15, 16: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp
 1. Đối chiếu Bảng cân đối số phát sinh
 2. Lâp bảng cân đối kế toán
 3. Lập Kết quả hoạt động kinh doanh
 4. Lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
 5. Lập Thuyết Minh báo cáo tài chính
 6. Các kiểu BCTC thực tế tại DN của HV
 7. Nhập liệu Chứng từ Mua hàng vào Phần mềm Misa
 8. Hướng dẫn làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh – Nhập liệu Misa

Phần 3: Kế Toán Thuế Căn Bản

Buổi 1: Chính sách thuế hiện hành mới nhất cần biết
 • Thời hạn nộp các loại Báo cáo Thuế
 • Các bước khai thuế khi thành lập ban đầu
 • Lệ phí Môn bài
 • Hóa đơn điện tử & Cách kiểm tra Hóa đơn Hợp lý, hợp lệ, hợp pháp
 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Tra cứu thông tin Hóa đơn, thông tin doanh nghiệp, MST
 • Cài đặt phần mềm kê khai thuế HTKK
 • Thực hành nhập liêụ chứng từ thanh toán tiền mặt, TGNH vào Phần mềm Misa
Buổi 2: Chính sách thuế giá trị gia tăng
 • Kê khai thuế GTGT (Khấu trừ, Trực tiếp, Vãng lai, Hoàn thuế)
 • Thực hành kê khai thuế GTGT trên PM HTKK
 • Thực hành Nộp tờ khai thuế GTGT& nộp thuế điện tử qua mạng
 • Thực hành nhập liệu chứng từ Bán hàng trên Phần mềm Misa
Buổi 3, 4: Chính sách thuế thu nhập cá nhân
 • Đăng ký MST CN, đăng ký giảm trừ gia cảnh
 • Kê khai thuế TNCN theo kỳ, Quyết toán năm
 • Cách tính và kê khai thuế TNCN
 • Thực hành kê khai thuế TNCN trên phầm mềm HTKK
 • Thực hành Nộp tờ khai thuế TNCN& nộp thuế điện tử qua mạng
 • Thực hành các bút toán tổng hợp trên Phần mềm Misa
Buổi 5, 6: Xác định tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Các khoản được và không được trừ khi Quyết toán thuế TNDN
 • Kết chuyển Lỗ và các điều cần lưu ý khi xác định thuế TNDN tại DN của Học viên
 • Xác định & nộp Thuế TNDN tạm tính hàng quý
 • Quyết toán thuế TNDN trên phầm mềm HTKK
 • Thực hành Nộp tờ khai thuế TNDN & nộp thuế điện tử qua mạng
 • Thực hành Khóa sổ trên Phần mềm Misa
Buổi 7: Ôn tập và hỏi đáp
 • Lập Báo cáo tài chính trên Phần mềm Misa
 • Ôn Tập Và Giải Đáp Về Thuế
 • Các vấn đề khác biệt giữa Chế độ kế toán và Luật Thuế hiện hành
 • Giải Đáp Thắc Mắc nghiệp Vụ

LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT

Thông tin lệ phí:

 • Thời lượng: 54 giờ;
 • Hình thức: Học trực tiếp tại trung tâm hoặc học online trực tuyến
 • Học phí: 

Lý Do Nên Học Kế Toán Tại VinaTrain

 • 100% giảng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh kế toán xây dựng đào tạo thực chiến
 • Đào tạo thực tế; tương tác trực tiếp với học viên theo lộ trinh cụ thể ;
 • Thực hành trên chứng từ thực tế với những case study chi tiết
 • Chính sách đào tạo bảo vệ quyền lợi học viên. Hỗ trợ học viên trước, trong và sau khoá học
 • Hơn 90% học viên tham gia hài lòng về chất lương đào tạo tại VinaTrain

Kết thúc chương trình đào tạo kế toán xây lắp tại VinaTrain học viên nhận được giá trị

 • Biết cách lập dựng hồ sơ thầu công trình cần phải làm những gì  để dễ dàng trúng thầu.
 • Nắm được căn cứ dự toán theo công trình thời điểm nào hợp lý, cách cân đối chi phí.
 • Biết đọc chứng từ đối chiếu chi phí đã hạch toán với dự toán trước đó, đưa ra phương án xử lý thiếu hoặc thừa so với dự án
 • Định khoản đúng tài khoản, lưu hồ sơ, chứng từ khoa học dễ tìm.
 • Hạn chế được những rủi ro pháp lý doanh nghiệp cần thực tế

Phản hồi thực tế về khoá học kế toán xây lắp tại VinaTrain

Chị Nguyễn Thị Loan – kế toán xây lắp chia sẻ:

“Là người trái nghành tôi không biết làm kế toán xây dựng như thế nào, khi học xong khoá học tại trung tâm tôi đã nắm được công việc kế toán xây dựng phải làm nên chủ động sắp xếp công việc.”

Anh Ngộ Văn Dũng – Quản lý doanh nghiệp chia sẻ:

“Tôi là dân kỹ thuật, được giao quản lý khối phân xưởng của công ty hàng ngày nhận rất nhiều sổ sách báo cáo từ các bộ phận gửi về. Nhin đống hồ sơ sổ sách kế toán không biết bắt đầu từ đâu. Học lớp kế toán xây dựng tại VinaTrain xong tôi mới biết cách xử lý chứng từ lập dựng hồ sơ thầu, quyết toán đúng yêu cầu.”

Đăng ký ngay khoá học kế toán xây dựng tại VinaTrain bạn được trải nghiệm 02 buổi học thử miễn phí.

Quy chế đào tạo tại trung tâm, vui lòng xem chi tiết: TẠI ĐÂY

https://forms.gle/NiX5dbCf6agNN1oz7

VinaTrain Việt Nam là trung tâm đào tạo kế toán thực hành hàng đầu hiện nay, chúng tôi vinh dự là cầu nối tin cậy, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao và ngược lại. Group giới thiệu việc làm kế toán do VinaTrain thành lập hiện nay đó có hơn 100.000 thành viên các bạn có thể tham gia nếu như có nhu cầu tìm việc hoặc tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu

Group Việc làm Kế Toán
Group Việc làm kế toán của Vinatrain với hơn 100.000 thành viên
Group Việc làm kế toán của Vinatrain với hơn 100.000 thành viên

VinaTrain Việt Nam là trung tâm đào tạo kế toán thực hành hàng đầu hiện nay, chúng tôi vinh dự là cầu nối tin cậy, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao và ngược lại. Group giới thiệu việc làm kế toán do VinaTrain thành lập hiện nay đó có hơn 100.000 thành viên các bạn có thể tham gia nếu như có nhu cầu tìm việc hoặc tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu

Group Việc làm Kế Toán
Group Việc làm kế toán của Vinatrain với hơn 100.000 thành viên
Group Việc làm kế toán của Vinatrain với hơn 100.000 thành viên

Hình Ảnh & Video Thực Tế

Xem thêm nhiều hình ảnh khác

Quyền lợi của học viên khi đăng ký học tại VinaTrain

®VinaTrain cấp chứng nhận tốt nghiệp cuối khóa học

♦ Có cơ hội trở thành giảng viên thỉnh giảng tại VinaTrain cho các khóa học nghiệp vụ trực tiếp và online

♦ Hỗ trợ nghiệp vụ về sau ngay cả khi kết thúc khóa học

♦ Giảm ngay 500.000 VNĐ khi đăng ký thêm các khóa học khác tại VinaTrain

♦ Tham gia cộng đồng nhân sự Việt Nam – Nơi có rất nhiều thành viên đã học tại VinaTrain

♦ Hơn 80% Học viên xin được việc ngay khi hoàn thiện khóa học

Các Khoá Học Phụ Trợ Cho Khoá Học Kế Toán Dành Cho Kế Toán Xây Dựng

Bên cạnh các khóa học về Thanh toán quốc tế chuyên sâu bạn có thể tham khảo những khóa học liên quan bổ trợ kỹ năng một cách tốt nhất

 • Khoá học kế toán thực hành Đào tạo tổng quan kiến thức về kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp, học viên tốt nghiệp có thể làm được công việc của một chuyên viên kế toán thực thụ.
 • Khoá học kế toán thuế Đào tạo kỹ năng về kế toán thuế từ cơ bản tới chuyên sâu, phù hợp với những ai đã có kinh nghiệm kế toán tổng hợp muốn kiêm nghiệm thêm lĩnh vực về kế toán thuế
 • Khoá học kế toán máy: Hướng dẫn học viên có thể xử lý chứng từ kế toán, đọc hiểu và lập báo cáo tài chính trên phần mêm Misa

_________________________________________________________________________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN

 • Chi nhánh Hồ Chí Minh: 45 Đường Thạch Thị Thanh,Phường Tân Định, Quận 1
 • Chi nhánh Hà Nội: 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Văn phòng Hà Nội: Số nhà 43, khu tập thể XaLa, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 • Hotline tư vấn dịch vụ: 0931.705.774
 • Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *