L/C Giáp Lưng (back to back L/C) Là Gì, Những Trường Hợp Sử Dụng Loại LC này

7645 lượt xem Xuất Nhập Khẩu

Hiện nay có rất nhiều loại thư tín dụng, Doanh nghiệp sẽ phải chọn hình thức thanh toán L/C để đảm bảo quyền lợi của mình. L/C giáp lưng cũng là một trong những thanh toán quốc tế phổ biến, các bạn cùng VinaTrain tìm hiểu L/C giáp lưng là gì? dưới bài viết này.

Khái niệm L/C giáp lưng là gì?

L/C giáp lưng (Back to Back L/C) là một loại thư tín dụng được phát hành dựa trên cơ sở của thư tín dụng gốc còn gọi là L/C thứ 2, hai loại thư tín dụng này độc lập với nhau. Người thụ hưởng L/C gốc là người yêu cầu mở L/C thứ 2.
Có thể hiểu: Giáp lưng được hiểu trên tổng thể của một giao dịch thương mại sử dụng hai L/C riêng biệt, cái sau dựa vào cái trước và được cái trước bảo đảm.

Nội dung của L/C giáp lưng
L/C gốc và L/C thứ 2 có các điều kiện, điều khoản giống nhau. Tuy nhiên, xét cụ thể có một số điểm khác nhau như sau:

Mô tả về nội dung của một LC giáp lưng
Mô tả về nội dung của một LC giáp lưng

Mục đích sử dụng L/C giáp lưng trong giao dịch xuất nhập khẩu 

L/C giáp lưng thường được sử dụng chủ yếu mua bán hàng qua trung gian khi: L/C gốc thuộc loại không thể chuyển nhượng trong khi nhà trung gian không thể tự mình cung cấp hàng hóa. Do đó nhà trung gian mang L/C gốc mình nhận được từ khách hàng đi làm đảm bảo mở 1 L/C khác cho nhà cung cấp hàng hóa hưởng.
Nhà cung cấp không đồng ý L/C chuyển nhượng vì nó không đảm bảo khả năng được thanh toán. Khi các điều kiện của hợp đồng mua và bán là khác nhau.
Khi bộ chứng từ phải xuất trình theo L/C gốc không thể khớp với bộ chứng từ phải xuất trình theo L/C thứ hai.
Người trung gian muốn giấu tất cả các thông tin liên quan đến điều kiện giao hàng, nhà nhập khẩu, nơi hàng đến, và các thông tin về giá cả…như vậy L/C giáp lưng ra đời.

Quy trình phát hành L/C giáp lưng

Mô tả quy trình phát hành L/C giáp lưng:

 

Quy trình phát hành L/C giáp lưng
Quy trình phát hành L/C giáp lưng

Phân tích cụ thể quy trình phát hành L/C giáp lưng

(1). Nhà Nhập khẩu căn cứ vào hợp đồng mua bán hàng hóa để yêu cầu ngân hàng phát hành thứ nhất mở L/C
(2). Ngân hàng phát hành thứ nhất căn cứ vào đơn đề nghị để mở L/C và gửi L/C này cho ngân hàng thông báo thứ nhất
(3). Ngân hàng thông báo thứ nhất sẽ thông báo và chuyển L/C cho người thụ hưởng thứ nhất ( bên trung gian)
(4). Bên trung gian căn cứ vào L/C gốc lập đơn đề nghị mở L/C thứ 2 yêu cầu ngân hàng phát hành thứ 2 (thường là ngân hàng thông báo thứ nhất) mở L/C thứ 2 cho người cung cấp hưởng lợi.
(5). Ngân hàng mở thứ 2 căn cứ vào đơn đề nghị mở L/C để tiến hành mở L/C thứ 2 và gửi L/C này cho ngân hàng thông báo thứ 2
(6). Ngân hàng thông báo thứ 2 thông báo và gửi L/C thứ 2 cho người thụ hưởng thứ 2

Quy trình thanh toán và lưu chuyển chứng từ LC giáp lưng

Sơ đồ quy trình thanh toán và lưu chuyển L/C giáp lưng:


(1). Sau khi chấp nhận L/C giáp lưng người thụ hưởng thứ 2 giao hàng cho người yêu cầu
(2). Người thụ hưởng thứ 2 lập bộ chứng từ theo yêu cầu của L/C thứ 2 và gửi bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo thứ 2 đòi tiền ngân hàng phát hành thứ 2
(3). Ngân hàng thông báo thứ 2 gửi bộ chứng từ cho ngân hàng phát hành thứ 2
(4). Ngân hàng phát hành thứ 2 kiểm tra bộ chứng từ, nếu phù hợp sẽ trả tiền cho người thụ hưởng thứ 2 thông qua ngân hàng thông báo thứ 2
(5). Ngân hàng phát hành thứ 2 xuất trình bộ chứng từ cho người thụ hưởng thứ nhất kiểm tra, yêu cầu trả tiền và gửi bộ chứng từ cho người thụ hưởng thứ nhất
(6). Người thụ hưởng thứ nhất chỉnh sửa bộ chứng từ (nếu có) và gửi bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo thứ nhất đòi tiền ngân hàng phát hành thứ nhất
(7). Ngân hàng thông báo thứ nhất gửi bộ chứng từ cho ngân hàng phát hành thứ nhất
(8). Ngân hàng phát hành thứ nhất kiểm tra bộ chứng từ, nếu bộ chứng từ phù hợp với L/C sẽ trả tiền cho người thụ hưởng thứ nhất thông qua ngân hàng thống báo thứ nhất
(9). Ngân hàng phát hành thứ nhất xuất trình bộ chứng từ cho người đề nghị mở L/C kiểm tra, yêu cầu trả tiền và gửi bộ chứng từ cho người yêu cầu mở L/C.

Trân đây là những chia sẻ về L/C giáp lưng và kiến thức cơ bản cấn biết. Nếu bạn cần tìm hiểu kĩ hơn về các phương thức thanh toán quốc tế và vận dụng vào thực tiến, bạn có thể tham gia khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn tại trung tâm VinaTrain. Khóa học được giảng dạy bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và Logistics có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu và làm được xuất nhập khẩu theo cách chuyên nghiệp nhất.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *