• Trang chủ
  • Tin tức
  • Lao Động Nữ Sau Nghỉ Sinh Đi Làm Trở Lại Thì Được Hưởng Chế Độ Đi Muộn Và Về Sớm 01 Giờ/Ngày Làm Việc Trong Vòng Bao Lâu?

Lao Động Nữ Sau Nghỉ Sinh Đi Làm Trở Lại Thì Được Hưởng Chế Độ Đi Muộn Và Về Sớm 01 Giờ/Ngày Làm Việc Trong Vòng Bao Lâu?

764 lượt xem Tin tức

Khác với lao động nam giới về sinh lý và sức khỏe, lao động nữ nhất là lao động nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ ngoài chế độ thai sản còn được pháp luật quy định thêm một số quyền lợi trong đó có chế độ đối với lao động nữ sau nghỉ sinh đi làm trở lại được đi muộn và về sớm 01 giờ/ngày nhưng vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Vinatrain sẽ giải đáp cho bạn đọc quy định của pháp luật về lao động nữ sau nghỉ sinh đi làm trở lại thì được hưởng chế độ đi muộn và về sớm 01 giờ/ngày làm việc trong thời gian bao lâu tại bài viết dưới đây:

I. Lao Động Nữ Sau Nghỉ Sinh Đi Làm Trở Lại Thì Được Nghỉ Bao Nhiêu Phút Mỗi Ngày?

Tại khoản 4, Điều 137 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định như sau:

4. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.”

=> Như vậy, trường hợp lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc và đã được hưởng đủ tiền lương. Chế độ này sẽ chấm dứt khi con đủ 12 tháng tuổi. 

Đây là quy định pháp luật tạo điều kiện cho lao động nữ trong việc cho con bú, trữ sữa và nghỉ ngơi. Ngoài ra theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động có quy định:

– Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

– Trường hợp lao động nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a khoản này thì người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ.

– Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ.

Như vậy lao động nữ được phép thỏa thuận với người sử dụng lao động để được bố trí việc lịch nghỉ linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ. Đặc biệt, nếu không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý cho làm việc thì người lao động sẽ được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ.

II. Người Sử Dụng Lao Động Sử Dụng Có Được Sử Dụng Lao Động Nữ Nuôi Con Dưới 12 Tháng Tuổi Làm Ban Đêm, Thêm Giờ Hoặc Đi Công Tác Xa không?

Tại Khoản 1 Điều 137 Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Quy Định:

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

 b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

=> Như vậy, Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi để làm việc ban đêm, thêm giờ hoặc đi công tác xa trừ trường hợp được người lao động đồng ý. 

III. Người Sử Dụng Lao Động Có Được Bố Trí Lao Động Nữ Đang Nuôi Con Dưới 12 Tháng Tuổi Để Làm Những Công Việc Nặng Nhọc Không? 

Tại Khoản 2 Điều 137 Bộ Luật Lao Động Năm 2019 quy định:

2. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

=>Như vậy, Khi mang thai hoặc đang nuôi con đưới 12 tháng tuổi lao động nữ làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai sau khi thông báo cho người sử dụng lao động biết thì người sử dụng lao động sẽ phải chuyển lao động đó cho sang làm công việc nhẹ nhàng, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương, quyền và lợi ích.

IV. Người Sử Dụng Lao Động Có Được Sa Thải Hoặc Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Đối Với Người Lao Động Đang Nuôi Con Dưới 12 Tháng Tuổi Không?

Tại Khoản 3 Điều 137 Bộ Luật Lao Động năm 2019 quy định

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.

=> Như vậy, Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi vì lý do kết hôn, mang thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi trừ một số trường hợp đã được trích dẫn ở trên. Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được uu tiên giao kết hợp đồng lao động mới. 

Tại Điều 140 của Bộ Luật Lao động cũng quy định về việc đảm bảo việc làm cho lao động nghỉ thai sản như sau:

Lao động được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại các khoản 1, 3 và 5 Điều 139 của Bộ luật này mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích so với trước khi nghỉ thai sản; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

Như vậy, sau khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định lao động nữ sẽ được đảm bảo việc làm cũ sau khi trở lại làm việc. Trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

V. Công Ty Không Đảm Bảo Chế Độ Cho Lao Động Nữ Đang Nuôi Con Dưới 12 Tháng Tuổi Được Nghỉ 01 Giờ/ Ngày Thì Có Bị Xử Lý Không?

Tại Điều 28 của Nghị định 12/2022/NĐ-CP, quy định số tiền nộp phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các trường hợp sau:

– Sử dụng người lao động mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm thêm giờ hoặc làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa;

– Sử dụng người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ hoặc làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa, trừ trường hợp được người lao động đồng ý;

– Không thực hiện việc chuyển công việc hoặc giảm giờ làm đối với lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai mà người lao động đã thông báo với người sử dụng lao động biết theo quy định tại Khoản 2 Điều 137 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác;

– Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác;

– Không cho lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút mỗi ngày trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

=>Như vậy, trường hợp công ty không cho lao động nữ đang trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 01 tiếng/ngày có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trừ trường hợp giữa người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận khác. 

Trên đây là bài viết lao động nữ sau nghỉ sinh đi làm trở lại thì được hưởng chế độ đi muộn và về sớm 01 giờ/ngày làm việc trong thời gian bao lâu của Vinatrain. Hi vọng thông qua bài viết giúp giải đáp cho các bạn về những thắc mắc liên quan đến quy định của pháp luật về quyền lợi của lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Nếu có những thắc mắc khác các bạn vui lòng để lại dưới mục bình luận để được đội ngũ chuyên gia của Vinatrain hỗ trợ giải đáp nhé.

Nguyễn Thơm – Tổng hợp

Thảo Luận & Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *