• Trang chủ
 • LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VINATRAIN
18667 lượt xem

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VINATRAIN

1. CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU – LOGISTICS – HẢI QUAN – THU MUA

Nội dung khóa học XNK

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K99HN-01
(Còn Chỗ)

15/02/2023

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy

Cô Mai + Thầy Hoàng 

 K99HN-02
(Còn chỗ)

18/02/2023

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy

Thầy Hoàng +
Cô Hương

 K99HN-03
(Còn Chỗ)

25/02/2023

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy

Cô Nguyện + Thầy Hoàng

 K99HN-04
(Full chỗ)

**/02/2023

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy

Nguyễn Trọng Hoàng – Nguyễn Hải Anh

B- Chi nhánh Hồ Chí Minh

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K98HCM-02
(Còn Chỗ)

10/01/2023

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h)

45 Thạch Thị Thanh,Tân Định, Q1

Thầy Trung + Cô Bình + Thầy An

K99HCM-01
(Còn chỗ)

08/02/2023

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

45 Thạch Thị Thanh,Tân Định, Q1

Cô Thúy + Thầy Trung

 K99HCM-02
(Còn Chỗ)

28/02/2023

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h)

45 Thạch Thị Thanh,Tân Định, Q1

Cô Bình +Thầy Trung + Cô Thúy 

K99HCM-03
(Còn Chỗ)

19/02/2023

Chủ nhật
S: 08h30-11h30
 C: 13h30-16h30

45 Thạch Thị Thanh,Tân Định, Q1

Thầy Trung + Cô Bình + Thầy An

 K99HCM-05
(Còn chỗ)

**/02/2023

Giờ hành chính
08h30-11h30
(Tại doanh nghiệp)

120A Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận

Thầy An

C- Chương trình đào tạo ONLINE 

K98TT-07
(Còn Chỗ)

07/01/2023

Chiều Thứ 7
(14h-17h)
Sáng Chủ nhật (8h30-11h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Bình + Thầy Hoàng

K99TT-04
(Còn chỗ)

09/02/2023

Ca tối 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Nguyện+ Thầy An

K99TT-05
(Còn chỗ)

28/02/2023

Ca tối 3,5,7
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Mai + Cô Thúy-Thầy An 

K97TT-07
(Còn chỗ)

28/02/2023

Chiều Thứ 7
(14h-17h)
Sáng Chủ nhật (8h30-11h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Mai + Cô Nguyện + Cô Thúy

2. CHUYÊN NGÀNH NHÂN SỰ

Nội dung khóa học nhân sự

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K99HN-01
(Còn Chỗ)

17/02/2023

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h00)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + Cô Minh + Thầy Thuận

 K98HN-02
(Còn Chỗ)

21/02/2023

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h00)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Quảng+ Cô Minh 

 K99HN-03
(Còn Chỗ)

26/02/2023

Chủ nhật
S: 8h30-11h30 
C: 13h30-16h30

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + cô Thảo+ Cô Hoa 

 K98HN-04
(Đang cập nhật)

***/01/2023

Giờ hành chính
(8h45-11h45)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + Cô Thảo

B- Chi nhánh Hồ Chí Minh

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K98HCM-01
(Còn Chỗ)

15/02/2023

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h00)

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Thành 
Cô Nguyệt

 K99HCM-02
(Còn Chỗ )

18/02/2023

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h00)

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Nhật
Cô Hải

 K99HCM-03
(Còn Chỗ )

26/02/2023

Chủ nhật
S: 8h30-11h30 
C: 13h30-16h30

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Thành
Cô Hải

C- Chương trình đào tạo ONLINE 

K98OL - 04
HCNS - C&B
(Còn chỗ)

10/02/2023

Thứ 2,4,6
  (19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiêp

Cô Hạnh + Thầy Thành

K99OL - 05
HCNS - C&B

(Còn chỗ)

14/02/2023

Thứ 3,5,7
  (19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiêp

Thầy Minh Nhật + Cô Minh

K99OL - 07
HCNS - C&B

(Còn chỗ)

18/02/2023

Thứ 7: 14h-17h
CN: 8h30 - 11h30

Học Online tương tác trực tiếp

Thầy Minh Nhật + Cô Nguyệt

K99OL - Hành chính văn phòng
(Còn chỗ)

24/02/2023

Thứ 2,4,6
  (19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Cô Lan + Thầy Hùng

K99OL - Chuyên Viên Tuyển Dụng
(Còn chỗ)

24/02/2023

Thứ 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Thầy Thành + Cô Nga

K99OL - 
C&B Chuyên Sâu - 
Trưởng phòng nhân sự (Còn chỗ)

23/02/2023

Thứ 3,5,7
  (19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Cô Minh + Thầy Thuận + Cô Hạnh

3. CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Nội dung khóa học kế toán

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K99HN-01
(Còn chỗ)

15/02/2023

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h00)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Nga + Cô Thúy

 K99HN-02
(Còn chỗ)

28/02/2023

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h00)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Thảo + Cô Trang

 K99HN-03
(Đã Full)

05/02/2023

Chủ Nhật
(8h30-11h30
13h30-16h30)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Linh + Cô
Thương

B- Chi nhánh Hồ Chí Minh

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K99HCM-01
(Đã Full)

06/02/2023

Thứ 2,4,6
18h30 - 21h00

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1

Cô Hải, Thầy Nhân

 K99HCM-02
(Còn chỗ)

28/02/2023

Thứ 3,5,7
18h30 - 21h00

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1

Thầy Hải, Cô Linh

 K99HCM-03
(Còn chỗ)

19/02/2023

Chủ nhật
8h30 -11h30
13h30 -16h30

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1

Thầy Tuấn,Cô Mai

 K99-04
KẾ TOÁN THUẾ
(Đang cập nhật)

**/**/2023

Thứ 2-4-6
18h30-21h

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1

Thầy Hòa, Thầy Huỳnh Nhân

C- Chương trình đào tạo ONLINE 


MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

K99-04
(Còn chỗ)

17/02/2023

Thứ 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Thúy + Cô Thảo

K99-05
(Còn chỗ)

28/02/2023

Thứ 3,5,7
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Cô Linh + Cô Thúy

 K99-07
(Full chỗ)

05/02/2023

Thứ 7: 14h-17h
CN: 8h30-11h30

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Trang + Cô Hoàn

 K98-04
(Còn chỗ)

04/01/2023

Thứ 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Trang + Cô Thúy

4. CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC VĂN PHÒNG

Nội dung khóa tin học văn phòng

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

G-Basic K95-01 CVTD
( Còn chỗ )

28/10/2022

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

G-Basic K95-02 CVTD
( Còn chỗ )

**/10/2022

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

G-Basic K95-3 CVTD
( Còn chỗ )

**/10/2022

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

B- Chi nhánh Hồ Chí Minh

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

G-Basic K19-01
( Còn chỗ )

12/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Toàn

G-Basic K19-02
( Còn chỗ )

20/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Toàn

G-Leader K19-01
( Còn chỗ )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Toàn

C- Chương trình đào tạo ONLINE 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN KHÓA HỌC BẠN MUỐN THAM GIA NGAY TẠI ĐÂY 

https://forms.gle/NiX5dbCf6agNN1oz7

 

__________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 •  Văn phòng Hồ Chí Minh: 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1
 •  Văn Phòng Hà Nội: 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy
 •  Hotline tư vấn đào tạo0964.237.168 – 0985.387.745
 •  Hotline tư vấn dịch vụ0931.705.774
 •  Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

 

 

 

Thảo Luận & Hỏi Đáp

 1. Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says:

  Chào bạn Hương, thông tin đăng ký khóa học của bạn trung tâm Vinatrain đã nhận được, phòng tư vấn sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để tư vấn rõ hơn về thủ tục đăng ký và học phí bạn nha, trước mỗi khóa học trung tâm sẽ gọi điện xác nhận với từng học viên đã đăng ký thành công ạ😊, mời bạn tham khảo một số hình ảnh học viên bên trung tâm ạ

 2. Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says:

  Cảm ơn Hoàng Anh đã quan tâm đến khóa học kế toán tổng hợp tại Vinatrain, trung tâm đã liên hệ với em để báo lịch học chi tiết trong tháng, e vui lòng phản hồi với phòng tư vấn về nhu cầu của em nhé 💕😊

  • Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says:

   Cảm ơn Hoàng Anh đã quan tâm đến khóa học kế toán tổng hợp tại Vinatrain, trung tâm đã liên hệ với em để báo lịch học chi tiết trong tháng, e vui lòng phản hồi với phòng tư vấn về nhu cầu của em nhé 💕😊

  • Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says:

   Cảm ơn Dung đã quan tâm các khóa học của Viantrain, trung tâm sẽ liên hệ với bạn để báo lịch chi tiết các khóa học trong tháng bạn nha, mời bạn tham khỏa một số hình ảnh đào tạo tại Vinatrain!💕

  • Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says:

   Cảm ơn bạn Thảo My đã quan tâm các khóa học của Viantrain, trung tâm sẽ liên hệ với bạn để báo lịch chi tiết các khóa học trong tháng bạn nha, mời bạn tham khỏa một số hình ảnh đào tạo tại Vinatrain!😊

  • Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says:

   Cảm ơn bạn Thảo My đã quan tâm các khóa học của Viantrain, trung tâm sẽ liên hệ với bạn để báo lịch chi tiết các khóa học trong tháng bạn nha, mời bạn tham khỏa một số hình ảnh đào tạo tại Vinatrain!😊

  • Thu Hiền - Tư vấn Vinatrain says:

   Cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học đào tạo nghiệp vụ thực tế tại Vinatrain! Hiện tại lịch khai giảng khóa học kế toán năm 2022 đã được cập nhật trên website vinatrain.edu.vn, bạn lên website xem nhé và nếu cần được tư vấn hỗ trợ bạn liên hệ qua zalo hoặc fb để các bạn tư vấn viên tiện hỗ trợ nhé.

  • Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says:

   Chào bạn, trung tâm Vinatrain có đào tạo chương trình thu mua cho người mới bắt đầu theo hình thức đào tạo online và trực tiếp, bạn vui lòng để lại thông tin để trung tâm liên hệ và tư vấn rõ hơn về các khóa học bạn nhé😊😊, mời bạn tham khảo một số hình ảnh đào tạo bên trung tâm ạ

 3. Huong says:

  Làm thế nào để biết là mình đã đk thành công lớp học ạ? Có cần chuyển khoản tiền học phí trước ko ạ?

  • Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says:

   Chào bạn Hương, thông tin đăng ký khóa học của bạn trung tâm Vinatrain đã nhận được, phòng tư vấn sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để tư vấn rõ hơn về thủ tục đăng ký và học phí bạn nha, trước mỗi khóa học trung tâm sẽ gọi điện xác nhận với từng học viên đã đăng ký thành công ạ😊, mời bạn tham khảo một số hình ảnh học viên bên trung tâm ạ

 4. Tư Vấn viên Vinatrain says:

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học đào tạo chuyên nghiệp tại Vinatrain! Hiện tại mình có được giảm dối với những bạn học khóa học thứu 2 tại trung tâm nhé. Mình check mail nhé

  • Tư Vấn viên Vinatrain says:

   Cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học đào tạo chuyên nghiệp tại Vinatrain! bạn vui lòng liên hệ qua page các bạn nhân viên hỗ trợ mình nhé!

 5. Phạm Anh Thư says:

  Trung tâm ơi em đang học lớp K75HCM02 khai giảng trước tết đã học xong khoá học khai báo hải quan bây giờ muốn học thêm khoá tổng hợp có đc giảm phí k . Lớp này em đã làm xong bài kt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *