• Trang chủ
 • LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VINATRAIN
11670 lượt xem

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VINATRAIN

1. CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU – LOGISTICS – HẢI QUAN – THU MUA

Nội dung khóa học XNK

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K92HN-01
(Còn chỗ)

22/07/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy

Cô Mai + Thầy Hoàng 

 K92HN-02
(Còn chỗ)

14/07/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy

Cô Mai + Cô Hương

 K92HN-03
(Còn chỗ)

31/07/2022

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy

Cô Nguyện + Thầy Hoàng

 K92HN-04
(Full Chỗ)

04/07/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy

Nguyễn Trọng Hoàng – Nguyễn Hải Anh

B- Chi nhánh Hồ Chí Minh

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K92HCM-04
(Full Chỗ)

03/7/2022

Ca tối 2,4,6
(18h40 - 21h)

45 Thạch Thị Thanh,Tân Định, Q1

Thầy Trung + Cô Bình + Thầy An

 K92HCM-02
(Còn chỗ)

12/07/2022

Ca tối 3,5,7
(18h40 - 21h)

45 Thạch Thị Thanh,Tân Định, Q1

Cô Thúy+ Thầy Trung

K92HCM-03
(Còn chỗ)

24/07/2022

Chủ nhật
S: 8h40-11h40
 C: 13h30-16h30

45 Thạch Thị Thanh,Tân Định, Q1

Cô Bình +Thầy Trung+ Cô Thúy 

K92HCM-01
(Còn chỗ)

27/07/2022

Ca tối 2,4,6
(18h40 - 21h)

45 Thạch Thị Thanh,Tân Định, Q1

Thầy Trung + Cô Bình + Thầy An

 K92HCM-05
(Còn chỗ)

**/07/2022

Giờ hành chính
8h30-11h30
(Tại doanh nghiệp)

120A Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận

Nguyễn Lý Trường An

C- Khóa học XNK ONLINE

K92TT-04
(Còn chỗ)

08/07/2022

Ca tối 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Bình + Thầy Hoàng

K92TT-05
(Còn chỗ)

19/07/2022

Ca tối 3,5,7
   (19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Nguyện+ Thầy An

K92TT-07
(Còn chỗ)

30/7/2022

Chiều Thứ 7
(14h-17h)
Sáng Chủ nhật (8h30-11h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Mai + Cô Thúy-Thầy An 

K92TT-06
(Còn chỗ)

29/07/2022

Ca tối 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Mai + Cô Nguyện + Cô Thúy

2. CHUYÊN NGÀNH NHÂN SỰ

Nội dung khóa học nhân sự

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K92HN-01
(Còn Chỗ)

18/07/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h00)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + Cô Tâm + Thầy Thuận

 K92HN-02
(Hết chỗ)

05/07/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h00)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Quảng+ Cô Minh 

 K92HN-03
(Còn Chỗ )

24/07/2022

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + cô Thảo+ Cô Hoa 

 K92HN-04
(Liên tục nhận học viên)

10/07/2022

Giờ hành chính
(8h45-11h45)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + Cô Thảo

B- Chi nhánh Hồ Chí Minh

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K92HCM-01
(Còn Chỗ)

11/07/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h00)

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Thành + Cô Nguyệt

 K92HCM-02
(Còn Chỗ )

21/07/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h00)

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy  Nhật + Cô Hải

 K92HCM-03
( Còn chỗ )

24/07/2022

Chủ nhật
Học cả ngày
Sáng: 8h30-11h30 
Chiều: 13h30-16h30

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Thành + Cô Hải

 K92HCM-04
( Còn chỗ )

**/07/2022

Sáng 2,4,6
(09h - 11h45)

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Nhật + Cô Hà

 K92HCM-05
( Còn Chỗ)

28/07/2022

Sáng 3,5,7
(09h - 11h45)

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Cô Nguyệt + Cô Hà

C- Khóa học quản trị nhân sự ONLINE

K92OL-03
(Hết chỗ)

02/07/2022

Ca tối 3,5,7
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiêp

Cô Tâm+Thầy Thành + Cô Minh

K92OL-04
(Còn chỗ)

11/07/2022

       Ca tối 2,4,6
   (19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiêp

Cô Hạnh+Thầy Thành

K92OL-05
(Còn chỗ)

21/07/2022

Ca tối 3,5,7
  (19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiêp

Cô Hạnh+Thầy Minh Nhật + Cô Minh

K92OL-07
(Còn chỗ)

09/07/2022

Thứ 7 (14h-17h)
Chủ nhật
(08h30 - 11h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Cô Tâm+ Thầy Thanh+ Thầy Hùng

K92OL-08
(C&B Chuyên Sâu)

30/07/2022

Thứ 7 (14h-17h)
Chủ nhật
(08h30 - 11h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Thầy Thành+Cô Hạnh

K92OL-Chuyên Viên Tuyển Dụng
(Đang cập nhật)

26/07/2022

 Ca tối 3,5,7
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Thầy Thành + Cô Mai 

K92OL-10
(Còn chỗ)

15/07/2022

Ca sáng 2,4,6
(8h30 - 11h30)

Học Online tương tác trực tiêp

Cô Thảo + Thầy Hùng

3. CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Nội dung khóa học kế toán

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K92HN-01
(Còn chỗ)

08/07/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

CôTrang + Cô Thúy

 K92HN-02
(Còn chỗ)

19/07/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Trang + Cô Thúy

 K92HN-04
(Kế toán thuế)

26/07/2022

Ca tối 3,5,7
(8h30 - 11h30)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Trang + Cô Thúy

B- Chi nhánh Hồ Chí Minh

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K92HCM-01
(Còn chỗ)

12/07/2022

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1

Thầy Nhân -
Thầy Long

 K92HCM-02
(Hết chỗ)

02/07/2022

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1

Thầy Nhân -
Thầy Hòa

 K92HCM-03
(Còn chỗ)

17/07/2022

Chủ nhật
Sáng: 8h30-11h30
Chiều: 13h30-16h30

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1

Thầy Nhân -
Thầy Long

 K92HCM-04
(Còn chỗ)

20/07/2022

     Ca sáng 2,4,6
8h30 - 11h30

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1

Thầy Nhân -
Thầy Long

 K92HCM-05
KẾ TOÁN THUẾ
(Còn chỗ)

28/07/2022

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1

Thầy Nhân -
Thầy Long

C- Khóa học kế toán ONLINE


K92OL-04
(Còn chỗ)
18/07/2022
Ca tối 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Trang + Cô Thúy

K92OL-05
(Còn chỗ)

05/07/2022

Ca tối 3,5,7
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Cô Trang + Cô Thúy

 K92OL-07
(Còn Chỗ)

30/07/2022

Chiều Thứ 7
(14h-17h)
Chiều Chủ nhật (14h-17h) 

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Trang + Cô Hoàn

       K92OL-08
  (Đang cập nhật)

***/07/2022

Ca tối 3,5,7
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiêp

Cô Trang + Cô Thúy

4. CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC VĂN PHÒNG

Nội dung khóa tin học văn phòng

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

G-Basic K91-01 CVTD
( Còn chỗ )

10/6/2022

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

G-Basic K91-02 CVTD
( Còn chỗ )

**/06/2022

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

G-Basic K91-3 CVTD
( Còn chỗ )

**/06/2022

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

B- Chi nhánh Hồ Chí Minh

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

G-Basic K19-01
( Còn chỗ )

12/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Toàn

G-Basic K19-02
( Còn chỗ )

20/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Toàn

G-Leader K19-01
( Còn chỗ )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Toàn

Thảo Luận & Hỏi Đáp

  • Thu Hiền - Tư vấn Vinatrain says:

   Cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học đào tạo nghiệp vụ thực tế tại Vinatrain! Hiện tại lịch khai giảng khóa học kế toán năm 2022 đã được cập nhật trên website vinatrain.edu.vn, bạn lên website xem nhé và nếu cần được tư vấn hỗ trợ bạn liên hệ qua zalo hoặc fb để các bạn tư vấn viên tiện hỗ trợ nhé.

 1. Huong says:

  Làm thế nào để biết là mình đã đk thành công lớp học ạ? Có cần chuyển khoản tiền học phí trước ko ạ?

 2. Tư Vấn viên Vinatrain says:

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học đào tạo chuyên nghiệp tại Vinatrain! Hiện tại mình có được giảm dối với những bạn học khóa học thứu 2 tại trung tâm nhé. Mình check mail nhé

  • Tư Vấn viên Vinatrain says:

   Cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học đào tạo chuyên nghiệp tại Vinatrain! bạn vui lòng liên hệ qua page các bạn nhân viên hỗ trợ mình nhé!

 3. Phạm Anh Thư says:

  Trung tâm ơi em đang học lớp K75HCM02 khai giảng trước tết đã học xong khoá học khai báo hải quan bây giờ muốn học thêm khoá tổng hợp có đc giảm phí k . Lớp này em đã làm xong bài kt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *