• Trang chủ
 • LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VINATRAIN
4880 lượt xem

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VINATRAIN

1. CHUYÊN NGHÀNH XUẤT NHẬP KHẨU – LOGISTICS – HẢI QUAN – THU MUA

Nội dung khóa học XNK

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K86HN-01
(Còn chỗ)

16/02/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy

Cô Yến + Thầy Hoàng

 K86HN-02
(Còn chỗ)

22/02/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy

Cô Yến + Cô Nguyện

 K86HN-03
(Còn chỗ)

20/02/2022

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy

Cô Nguyện + Thầy Hoàng

 K86HN-04
(Còn chỗ)

21/02/2022

Giờ hành chính
Theo YC

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy

Nguyễn Trọng Hoàng – Nguyễn Hải Anh

B- Chi nhánh TPHCM

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K86HCM-01
(Còn chỗ )

14/02/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Tuấn + Thầy An

 K86HCM-02
(Còn chỗ)

22/02/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h)

190B Trần Quang Khải, Q1

Cô Bình+ Thầy Trung

K86HCM-03
(Còn chỗ)

20/02/2022

Chủ nhật
S: 8h40-11h40
 C: 13h30-16h30

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Tuấn +Thầy Trung

 K86HCM-04
(Còn chỗ)

15/02/2022

Giờ hành chính
Full Time

190B Trần Quang Khải, Q1

 Thầy An (Công Ty TNHH Sea Air Global)

C- Khóa học XNK ONLINE

K87TT-04
(Còn Chỗ)

11/02/2022

Ca tối 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Bình + Thầy Hoàng

K87TT-05
(Còn Chỗ)

17/02/2022

    Ca tối 3,5,7
   (19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Nguyện+ Thầy An

K87TT-07
(Còn Chỗ)

28/02/2022

Chiều Thứ 7
(14h-17h)
Sáng Chủ nhật (8h30-11h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Mai + Thầy Hiếu-Thầy An 

K87TT-06
(Đang Cập Nhật)

***/02/2022

Ca tối 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Mai + Thầy Hiếu + Cô Nguyện

2. CHUYÊN NGHÀNH NHÂN SỰ

Nội dung khóa học nhân sự

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K87HN-01
(Còn Chỗ)

19/2/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h00)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + Cô Minh + Thầy Thuận

 K87HN-02
(Còn chỗ)

25/2/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h00)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Thuận+ Cô Minh 

 K87HN-03
(Còn Chỗ )

27/2/2022

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + cô Minh+ Cô Hoa 

 K87HN-05
(Đang câp nhật)

**/2/2022

Giờ hành chính
(8h45-11h45)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + Cô Minh

B- Chi nhánh TPHCM

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K87HCM-01
(Còn Chỗ)

14/02/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h00)

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Tài + Cô Nhung

 K87HCM-02
(Còn Chỗ )

17/02/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h00)

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nghĩa + Cô Uyên

 K87HCM-03
( Còn chỗ )

20/02/2022

Chủ nhật
Học cả ngày

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhật + Cô Nhung

 K87HCM-04
( Còn chỗ )

**/02/2022

Sáng 2,4,6
(09h - 11h45)

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nghĩa + Cô Nhung

 K87HCM-05
( Còn Chỗ)

**/02/2022

Sáng 3,5,7
(09h - 11h45)

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhật+ Thầy Nghĩa

C- Khóa học quản trị nhân sự ONLINE

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

K87OL-04
(Còn Chỗ)

16/02/2022

Ca tối 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiêp

Cô Hạnh+Thầy Thành + Cô Minh

K87OL-05
(Còn Chỗ)

24/02/2022

Ca tối 3,5,7
  (19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Cô Minh + Thầy Thuận

K87OL-07
(Đang cập nhật)

26/02/2022

Thứ 7 (14h-17h)
Chủ nhật
(08h30 - 11h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Cô Minh+ Thầy Thanh+ Thầy Hùng

K87OL-06
(Đang cập nhật)

**/02/2022

Ca tối 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Thầy Thành+Cô Hạnh

K87OL-08 C&B CS
(Đang cập nhật)

25/02/2022

 Ca tối 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Thầy Thuận + Cô Minh + Cô Hạnh

3. CHUYÊN NGHÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Nội dung khóa học kế toán

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K85HN-01
(Còn chỗ)

16/1/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Trang + Cô Thúy

 K85HN-03
(Còn chỗ)

20/1/2022

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Trang + Cô Hoàn

 K85HN-02
(Còn chỗ)

22/1/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Trang + Cô Thúy

 K85HN-05
(Đang Cập Nhật)

**/1/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Đang cập nhật

B- Chi nhánh TPHCM

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K85HCM-01
(Còn chỗ)

10/12/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhân - cô Uyên

 K85HCM-02
(Còn chỗ)

28/12/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhân - Thầy Hòa

 K85HCM-03
(Còn chỗ)

19/12/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhân - Thầy Huê

 K85HCM-05
(Đang cập nhật)

**/12/2021

Giờ hành chính
Theo yêu cầu

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhân - cô Uyên

C- Khóa học kế toán ONLINE


K87OL-4
(Còn chỗ)

 23/2/2022

Ca tối 2,4,6
19h30 - 21h30

Học Online tương tác trực tiếp

Cô Trang + Cô Thúy

K87OL-05
(Còn chỗ)

8/2/2022

Ca tối 3,5,7
19h30 - 21h30

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Trang + Cô Thúy

 K87OL-07
(Còn Chỗ)

26/2/2022

Chiều Thứ 7
(14h-17h)
Chiều Chủ nhật (14h-17h) 

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Trang + Cô Thúy

K87OL-06
       (Đang cập nhật)

***/2/2022

Ca tối 3,5,7
19h30 - 21h30

Học Online tương tác trực tiêp

Cô Trang + Cô Thúy

4. CHUYÊN NGHÀNH MARKETING

Nội dung khóa học seo

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

G-Basic K19-01
( Còn chỗ )

07/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

G-Basic K19-02
( Còn chỗ )

20/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

G-Leader K19-01
( Còn chỗ )

11/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

B- Chi nhánh TPHCM

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

G-Basic K19-01
( Còn chỗ )

12/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Toàn

G-Basic K19-02
( Còn chỗ )

20/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Toàn

G-Leader K19-01
( Còn chỗ )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Toàn

Thảo Luận & Hỏi Đáp

 1. Huong says:

  Làm thế nào để biết là mình đã đk thành công lớp học ạ? Có cần chuyển khoản tiền học phí trước ko ạ?

 2. Tư Vấn viên Vinatrain says:

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học đào tạo chuyên nghiệp tại Vinatrain! Hiện tại mình có được giảm dối với những bạn học khóa học thứu 2 tại trung tâm nhé. Mình check mail nhé

  • Tư Vấn viên Vinatrain says:

   Cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học đào tạo chuyên nghiệp tại Vinatrain! bạn vui lòng liên hệ qua page các bạn nhân viên hỗ trợ mình nhé!

 3. Phạm Anh Thư says:

  Trung tâm ơi em đang học lớp K75HCM02 khai giảng trước tết đã học xong khoá học khai báo hải quan bây giờ muốn học thêm khoá tổng hợp có đc giảm phí k . Lớp này em đã làm xong bài kt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *