• Trang chủ
 • Lịch khai giảng các Khóa Học tại VINATRAIN
551 lượt xem

Lịch khai giảng các Khóa Học tại VINATRAIN

1. KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU

Nội dung khóa học XNK

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K77HN-01
( Còn chỗ )

19/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Hà Nội

Cô Yến + Thầy Hoàng

 K77HN-02
( Còn chỗ )

20/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Hà Nội

Cô Yến + Thầy Duy

 K77HN-03
( Còn chỗ )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Hà Nội

Cô Yến + Thầy Duy

 K77HN-04
( Đã Full )

13/04/2021

Giờ hành chính
Theo YC

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Hà Nội

Nguyễn Trọng Hoàng – Nguyễn Hải Anh

B- Chi nhánh TPHCM

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K77HCM-01
( Đã Full )

14/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Tuấn + Thầy An

 K77HCM-02
( Còn chỗ )

20/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Tuấn + Thầy Trung

 K77HCM-03
( Còn chỗ )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Trung 

 K77HCM-04
( Còn chỗ )

21/04/2021

Giờ hành chính
Theo YC

190B Trần Quang Khải, Q1

 Thầy An (Công Ty TNHH Sea Air Global)

 K77HCM-05
( Còn chỗ )

21/04/2021

Giờ hành chính
Theo yêu cầu

190B Trần Quang Khải, Q1

 Thầy Tiến 
(Công ty TNHH Vietshipping)

C- Khóa học XNK ONLINE

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

K77OL-01
( Còn chỗ )

19/4/2021

Ca tối 2,4,6
19h30 - 21h00

Học Online tương tác

Cô Hải Anh + Thầy An

K77OL-02
( Còn chỗ )

27/4/2021

Ca tối 3,5,7
19h30 - 21h00

Học Online tương tác

Cô Anh + Thầy An

 K77HN-03
( Đã Full )

25/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

Học Online tương tác

Cô Anh + Thầy An

2. KHÓA HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Nội dung khóa học nhân sự

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K77HN-01
( Hết chỗ )

12/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + Thầy Minh

 K77HN-02
( Còn chỗ )

20/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + Cô Minh 

 K77HN-03
( Hết Chỗ )

11/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + Thầy Minh

 K77HN-04
( Còn chỗ )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Minh+ Cô Hà

 K77HN-05
( Đã Full )

12/04/2021

Giờ hành chính
Theo yêu cầu

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + Thầy Minh

B- Chi nhánh TPHCM

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K77HCM-01
( Đã Full)

12/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nghĩa + Cô Nhung

 K77HCM-02
( Còn chỗ )

20/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nghĩa + Cô Nhung

 K77HCM-03
( Còn chỗ )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nghĩa + Cô Nhung

 K77HCM-04
( Còn chỗ )

19/04/2021

Sáng 2,4,6
09h - 11h45

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nghĩa + Cô Nhung

 K77HCM-06
( Còn Chỗ)

19/04/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nghĩa + Cô Nhung

C- Khóa học quản trị nhân sự ONLINE

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

K77OL-01
( Đã Full )

14/4/2021

Ca tối 2,4,6
19h30 - 21h00

Học Online tương tác

Cô Dương + Thầy Tài

K77OL-02
( Còn chỗ )

17/4/2021

Thứ 7
19h30 - 21h00

Học Online tương tác

Cô Nhung + Thầy Tài

 K77HN-03
( Đã Full )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

Học Online tương tác

Cô Dương + Thầy Tài

3. KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH

Nội dung khóa học kế toán

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K77HN-01
( Còn chỗ )

19/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Trang + Cô Thúy

 K77HN-02
( Đã Full )

08/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Trang + Cô Hoàn

 K77HN-03
( Còn chỗ )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Trang + Cô Hoàn

 K77HN-04
( Còn chỗ )

24/04/2021

Học T7
Chiều 14h-18h

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Trang + Cô Hoàn

 K77HN-05
( Đã Full )

05/04/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Trang + Cô Hoàn

B- Chi nhánh TPHCM

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K77HCM-01
( Đã Full )

14/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhân - cô Uyên

 K77HCM-02
( Còn chỗ )

27/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhân - Thầy Hòa

 K77HCM-03
( Còn chỗ )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhân - cô Uyên

 K77HCM-04
( Đã Full )

15/04/2021

Giờ hành chính
Theo YC

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhân - cô Uyên

 K77HCM-05
( Còn chỗ )

12/04/2021

Giờ hành chính
Theo yêu cầu

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhân - cô Uyên

C- Khóa học kế toán ONLINE

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

K77OL-01
( Đã Full )

12/4/2021

Ca tối 2,4,6
19h30 - 21h00

Học Online tương tác

Cô Anh + Thầy An

K77OL-02
( Còn chỗ )

17/4/2021

Thứ 7
19h30 - 21h00

Học Online tương tác

Cô Anh + Thầy An

 K77HN-03
( Đã Full )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

Học Online tương tác

Cô Anh + Thầy An

4. KHÓA HỌC SEO

Nội dung khóa học seo

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

G-Basic K19-01
( Còn chỗ )

07/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

G-Basic K19-02
( Còn chỗ )

20/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

G-Leader K19-01
( Còn chỗ )

11/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

B- Chi nhánh TPHCM

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

G-Basic K19-01
( Còn chỗ )

12/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Toàn

G-Basic K19-02
( Còn chỗ )

20/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Toàn

G-Leader K19-01
( Còn chỗ )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Toàn

Thảo Luận & Hỏi Đáp

 1. Huong says:

  Làm thế nào để biết là mình đã đk thành công lớp học ạ? Có cần chuyển khoản tiền học phí trước ko ạ?

 2. Tư Vấn viên Vinatrain says:

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học đào tạo chuyên nghiệp tại Vinatrain! Hiện tại mình có được giảm dối với những bạn học khóa học thứu 2 tại trung tâm nhé. Mình check mail nhé

  • Tư Vấn viên Vinatrain says:

   Cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học đào tạo chuyên nghiệp tại Vinatrain! bạn vui lòng liên hệ qua page các bạn nhân viên hỗ trợ mình nhé!

 3. Phạm Anh Thư says:

  Trung tâm ơi em đang học lớp K75HCM02 khai giảng trước tết đã học xong khoá học khai báo hải quan bây giờ muốn học thêm khoá tổng hợp có đc giảm phí k . Lớp này em đã làm xong bài kt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *