• Trang chủ
 • Lịch khai giảng các Khóa Học tại VINATRAIN
1478 lượt xem

Lịch khai giảng các Khóa Học tại VINATRAIN

1. KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU

Nội dung khóa học XNK

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K79HN-01
(Còn chỗ)

14/06/2021

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Hà Nội

Cô Yến + Thầy Hoàng

 K79HN-02
(Còn chỗ)

22/06/2021

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Hà Nội

Cô Yến + Cô Nguyện

 K79HN-03
(Còn chỗ)

20/06/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Hà Nội

Cô Nguyện + Thầy Hoàng

 K79HN-04
(Đang cập nhật)

**/06/2021

Giờ hành chính
Theo YC

185 Nguyễn Ngọc Vũ - Hà Nội

Nguyễn Trọng Hoàng – Nguyễn Hải Anh

B- Chi nhánh TPHCM

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K79HCM-01
(Còn chỗ )

14/06/2021

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Tuấn + Thầy An

 K79HCM-02
( Còn chỗ )

22/06/2021

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h)

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Tuấn + Thầy Trung

K79HCM-03
( Còn chỗ )

20/06/2021

Chủ nhật
S: 8h40-11h40
 C: 13h30-16h30

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Tuấn +Thầy Trung

 K79HCM-04
( Còn chỗ )

16/06/2021

Giờ hành chính
Full Time

190B Trần Quang Khải, Q1

 Thầy An (Công Ty TNHH Sea Air Global)

C- Khóa học XNK ONLINE

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

K79OL-01
(Đã Full)

18/06/2021

Ca tối 2,4,6
19h30 - 21h30

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Mai + Thầy Hiếu + Cô Nguyện

K79OL-02
(Còn chỗ)

24/06/2021

Ca tối 3,5,7
19h30 - 21h30

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Mai + Thầy Hiếu- Thầy An 

K79OL-03
(Còn chỗ)

19/06/2021

Chiều Thứ 7
(14h-17h)
Sáng Chủ nhật (8h30-11h30)

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Mai + Thầy Hiếu + Cô Nguyện

2. KHÓA HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Nội dung khóa học nhân sự

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K79HN-01
( Còn Chỗ )

14/06/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + Cô Minh + Thầy Thuận

 K79HN-02
( Còn chỗ )

17/06/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Thuận+ Cô Minh 

 K79HN-03
(Còn Chỗ )

13/06/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + Thầy Thuận

 K79HN-05
( Đang câp nhật )

**/06/2021

Giờ hành chính
(8h45-11h45)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Hùng + Cô Minh

B- Chi nhánh TPHCM

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K79HCM-01
(Còn Chỗ)

14/06/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Tài + Cô Nhung

 K79HCM-02
(Còn Chỗ )

17/06/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nghĩa + Cô Uyên

 K79HCM-03
( Còn chỗ )

20/06/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhật + Cô Nhung

 K78HCM-04
( Đã Full )

16/06/2021

Sáng 2,4,6
09h - 11h45

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nghĩa + Cô Nhung

 K79HCM-05
( Còn Chỗ)

22/06/2021

Sáng 3,5,7
09h - 11h45

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhật+ Thầy Nghĩa

C- Khóa học quản trị nhân sự ONLINE

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

K79OL-040
(Còn chỗ)

21/06/2021

Ca tối 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiêp

Cô Hạnh+Thầy Tài + Cô Dương

K79OL-041
( Còn chỗ )

20/06/2021

Thứ 7 (14h-17h)
Chủ nhật
(08h30 - 11h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Cô Nhung + Thầy Nghĩa

K79OL-042
(Đã Full)

03/06/2021

Ca tối 3,5,7
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Cô Minh+ Thầy Thanh+ Thầy Tài

K79OL-043
(Đã full)

14/06/2021

Ca tối 2,4,6
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Thầy Thành+Cô Hạnh

K79OL-044
(Còn Chỗ)

22/06/2021

Ca tối 3,5,7
(19h30 - 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp

Thầy Minh Nhật+Cô Dương

3. KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH

Nội dung khóa học kế toán

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K79HN-01
(Còn chỗ)

16/06/2021

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Trang + Cô Thúy

 K79HN-03
(Còn chỗ)

20/06/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Trang + Cô Hoàn

 K79HN-02
(Còn chỗ)

17/06/2021

Ca tối 3,5,7
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Cô Trang + Cô Thúy

 K79HN-05
(Đang Cập Nhật)

**/06/2021

Ca tối 2,4,6
(18h30 - 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Đang cập nhật

B- Chi nhánh TPHCM

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

 K79HCM-01
(Còn chỗ)

14/06/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhân - cô Uyên

 K79HCM-02
(Còn chỗ)

22/06/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhân - Thầy Hòa

 K79HCM-03
(Còn chỗ)

20/06/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhân - Thầy Huê

 K79HCM-05
(Đang cập nhật)

**/06/2021

Giờ hành chính
Theo yêu cầu

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Nhân - cô Uyên

C- Khóa học kế toán ONLINE

K79OL-01
( Còn Chỗ )

 18/06/2021

Ca tối 2,4,6
19h30 - 21h30

Học Online tương tác trực tiếp

Cô Trang + Cô Thúy

K79OL-02
( Chưa mở)

**/06/2021

Ca tối 3,5,7
19h30 - 21h30

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Trang + Cô Thúy

 K79OL-03
(Còn chỗ)

20/06/2021

Chiều Thứ 7
(14h-17h)
Sáng Chủ nhật (8h40-11h40) 

Học Online tương tác trực tiếp 

Cô Trang + Cô Thúy

 K79HN-04
( Còn chỗ)

10/06/2021

Ca tối 3,5,7
19h30 - 21h30

Học Online tương tác trực tiêp

Cô Trang + Cô Thúy

4. KHÓA HỌC SEO

Nội dung khóa học seo

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

G-Basic K19-01
( Còn chỗ )

07/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

G-Basic K19-02
( Còn chỗ )

20/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

G-Leader K19-01
( Còn chỗ )

11/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Thầy Toàn

B- Chi nhánh TPHCM

MÃ LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

ĐỊA CHỈ HỌC

GIẢNG VIÊN

G-Basic K19-01
( Còn chỗ )

12/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Toàn

G-Basic K19-02
( Còn chỗ )

20/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 - 21h00

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Toàn

G-Leader K19-01
( Còn chỗ )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

190B Trần Quang Khải, Q1

Thầy Toàn

Thảo Luận & Hỏi Đáp

 1. Huong says:

  Làm thế nào để biết là mình đã đk thành công lớp học ạ? Có cần chuyển khoản tiền học phí trước ko ạ?

 2. Tư Vấn viên Vinatrain says:

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học đào tạo chuyên nghiệp tại Vinatrain! Hiện tại mình có được giảm dối với những bạn học khóa học thứu 2 tại trung tâm nhé. Mình check mail nhé

  • Tư Vấn viên Vinatrain says:

   Cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học đào tạo chuyên nghiệp tại Vinatrain! bạn vui lòng liên hệ qua page các bạn nhân viên hỗ trợ mình nhé!

 3. Phạm Anh Thư says:

  Trung tâm ơi em đang học lớp K75HCM02 khai giảng trước tết đã học xong khoá học khai báo hải quan bây giờ muốn học thêm khoá tổng hợp có đc giảm phí k . Lớp này em đã làm xong bài kt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *