Lịch Pháp Lý 2024 Những Công Việc Kế Toán, Hành Chính Nhân Sự Cần Biết

Trào Trung Tâm VinaTrain, công ty tôi mới thành lập được 1 năm trước đó thuê dịch vụ kế toán, bây giờ mới có nhân sự tiếp nhận chính thức nên muốn biết về lịch pháp lý doanh nghiệp năm 2024 bộ phận kế toán và hành chính nhân sự của công ty phải làm những gì. Mong trung tâm tư vấn giúp tôi việc nộp một số loại báo cáo, tờ khai định kỳ đúng luật.

Xin cảm ơn !

Nguyễn Hoàn – Hà Nội
Lịch pháp lý 12 tháng năm 2024 kế toán và nhân sự cần biết
Lịch pháp lý 12 tháng năm 2024 kế toán và nhân sự cần biết

Lịch pháp lý doanh nghiệp tháng 2, 2024 kế toán và hành chính nhân sự cần biết

Khi theo dõi bảng biểu nhân viên hành chính nhân sự cần có lịch pháp lý doanh nghiệp để hạn chế tình trạng nộp muộn, không nhớ nộp hoặc nộp sai, không chuẩn bị kịp hồ sơ chứng từ tài chính đảm bảo tính ổn định tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. Nhân viên kế toán và hành chính nhân sự cần biết đàu việc trong tháng từ tháng 1 đến tháng 12 được trung tâm đào tạo kế toán và hành chính nhân sự VinaTrain tổng hợp chi tiết như sau:

THỜI GIAN CÔNG VIỆC PHẢI LÀM CĂN CỨ PHÁP LÝ
 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 1

Trước ngày 03/1 Thông báo tình hình biến động lao động tháng 12/2023 Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 3 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Trước ngày 05/1 Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Khoản 3 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Trước ngày 10/1 Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2023 Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP
Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH
Báo cáo y tế lao động năm 2023 Điều 27 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015

Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

Trước ngày 15/1 Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP
Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở năm 2023 Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH
Chậm nhất ngày 20/1

(*)

– Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2023

– Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Chậm nhất ngày 30/1 Nộp thuế môn bài năm 2024 Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023 Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
Chậm nhất ngày 31/1 – Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2023

– Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2023 Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 01/2023 Điều 7, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023

THÁNG 2 Trước ngày 03/2

(*)

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2024 Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 3 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Chậm nhất ngày 20/2 – Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2024

– Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Chậm nhất ngày 29/2 Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 02/2024 Điều 7, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023

THÁNG 3 Trước ngày 03/3

(*)

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2024 Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 3 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Chậm nhất ngày 20/3 – Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2023

– Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Chậm nhất ngày 30/3

(*)

Nộp báo cáo tài chính năm 2023 Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC
Chậm nhất ngày 31/3

(*)

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 3/2024 Điều 7, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017

Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023

– Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023

– Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
THÁNG 4 Trước ngày 03/4 Thông báo tình hình biến động lao động tháng 3/2024 Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 3 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Chậm nhất ngày 20/4

(*)

– Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2024

– Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Chậm nhất ngày 30/4 Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 4/2024 Điều 7, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017

Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023

Nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2024 Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2024 Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP
– Tờ khai thuế GTGT Quý I/2024

– Tờ khai thuế TNCN Quý I/2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
THÁNG 5 Trước ngày 03/5 Thông báo tình hình biến động lao động tháng 4/2024 Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 3 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Chậm nhất ngày 20/5 – Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2024

– Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Chậm nhất ngày 31/5 Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 5/2024 Điều 7, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017

Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023

 

THÁNG 6

Trước ngày 03/6 Thông báo tình hình biến động lao động tháng 5/2024 Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 3 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày 05/6 Báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm 2024 Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

Chậm nhất ngày 20/6 – Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2024

– Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Chậm nhất ngày 30/6

(*)

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 6/2024 Điều 7, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017

Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 7

Trước ngày 03/7 Thông báo tình hình biến động lao động tháng 6/2024 Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 3 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Trước ngày 05/7 Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2024 Khoản1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Khoản 3 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Báo cáo y tế lao động 6 tháng đầu năm 2024 Điều 27 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015

Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2024 Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP
Trước ngày 10/7 Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở 6 tháng đầu năm 2024 Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH
Chậm nhất ngày 20/7

(*)

– Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2024

– Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Chậm nhất ngày 30/7 – Nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2024 Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Chậm nhất ngày 31/7 – Tờ khai thuế GTGT Quý II/2024

– Tờ khai thuế TNCN Quý II/2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2024 Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP
– Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 7/2024 Điều 7, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023

THÁNG 8 Trước ngày 03/8

(*)

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 7/2024 Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 3 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Chậm nhất ngày 20/8 – Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2024

– Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Chậm nhất ngày 31/8

(*)

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 8/2024 Điều 7, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023

THÁNG 9 Trước ngày 03/9 Thông báo tình hình biến động lao động tháng 8/2024 Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 3 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Chậm nhất ngày 20/9 – Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2024

– Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Chậm nhất ngày 30/9 Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 9/2024 Điều 7, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023

THÁNG 10 Trước ngày 03/10 Thông báo tình hình biến động lao động tháng 9/2024 Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 3 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Chậm nhất ngày 20/10

(*)

– Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2024

– Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Chậm nhất ngày 30/10 Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2024 Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Chậm nhất ngày 31/10 – Tờ khai thuế GTGT Quý III/2024

– Tờ khai thuế TNCN Quý III/2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2024 Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP
– Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 10/2024 Điều 7, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023

THÁNG 11 Trước ngày 03/11

(*)

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 10/2024 Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 3 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Chậm nhất ngày 20/11 – Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2024

– Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Chậm nhất ngày 30/11

(*)

Thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Điều 10 Thông tư 17/2021/TT-BCA
Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 11/2024 Điều 7, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017

Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023

THÁNG 12 Trước ngày 03/12 Thông báo tình hình biến động lao động tháng 11/2024 Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi khoản 3 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Trước ngày 05/12 Báo cáo tình hình thay đổi lao động năm 2024 Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

Chậm nhất ngày 20/12 – Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2024

– Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Trước ngày 31/12 Báo cáo công tác kiểm định an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường tại cơ sở năm 2024 Khoản 3 Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP
Chậm nhất ngày 31/12 Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 12/2024 Điều 7, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017

Khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023

Lưu ý: Trên bảng biểu trong mục thời gian có ký hiêu (*) cần lưu ý: Nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ trùng với ngày nghỉ theo quy định thì được phép cộng thêm ngày làm việc tiếp theo là thời hạn của ngày nghỉ đó.

Rất nhiều doanh nghiệp do nhân sự còn thiếu và yếu nghiệp vụ không nắm được lịch pháp lý doanh nghiệp luôn gặp tình trạng quá hạn nộp, chậm nộp hoặc không nộp được. Để tiện trong quá trình theo dõi và xử lý vấn công việc doanh nghiệp nên tải lịch pháp lý doanh nghiệp về theo dõi .

Bạn đọc quan tâm tải về lịch pháp lý doanh nghiệp từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024 tại đây:

Toàn bộ Lịch pháp lý doanh nghiệp 2024

Để biết thêm nghiệp vụ khi làm kế toán và hành chính nhấn sự bạn đọc chưa thạo nghiệp vụ nên tham gia các nhóm nghiệp vụ hỗ trợ chuyên nghành do VinaTrain cung cấp hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, chúng tôi có các khoá học nghiệp vụ xuất nhập khẩukhoá học kế toán tổng hợp đào tạo online trực tiếp và miễn phí cho người mới bắt đầu.

Tham gia nhóm nghiệp vụ kế toán:
Tham gia nhóm nghiệp vụ về nhân sự: 

Nội dung về lịch pháp lý doanh nghiệp năm 2024 được trung tâm đào tạo nghề VinaTrain tổng hợp từ nguồn thư viện pháp luật và sự kiểm duyệt nội dung của chuyên gia về pháp luật lao động làm việc tại VinaTrain. Hy vọng câu hỏi này sẽ giúp chị Nguyễn Hoàn và độc giả nắm được thông tin về những công việc hành chính nhân sự và kế toán cần làm trong năm 2024.

Tác giả: Thanh Mai – Tổng hợp


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN

  • Chi nhánh Hồ Chí Minh: 45 Đường Thạch Thị Thanh,Phường Tân Định, Quận 1
  • Chi nhánh Hà Nội:185 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy
  • Văn phòng Hà Nội: P1503 CT1A, Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
  • Hotline tư vấn dịch vụ: 0931.705.774
  • Gmail: vinatrainedu.vn@gmail.com

 

 

 

Thảo Luận & Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *