Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất,nhập khẩu áp dụng với mặt hàng nào?

1047 lượt xem Xuất Nhập Khẩu

Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Danh mục hàng hóa được miễn thuế xất khẩu và thuế nhập khẩu

Những mặt  hàng thuộc các trường hợp sau sẽ được xét miễn thuế bạn cần biết:

 • Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc.
 • Hàng là di tài sản di chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài trong mức quy định
 • Các trường hợp hàng của tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam.
 • Hàng hoá nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài sẽ miến thuế nhập khẩu và xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng.
 • Hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế, hàng hoá là bưu phẩm, bưu kiện thuộc dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá tính thuế tối thiểu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu.
 • Dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp nhập khẩu giống cây trồng, vật nuôi thì được miễn thuế
 • Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu với  trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ.
 • Miễn thuế lần đầu đối với hàng hoá là trang thiết bị nhập khẩu theo danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. Các dự án có hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế lần đầu quy định tại khoản này thì không được miễn thuế theo quy định tại các khoản khác Điều này.
 • Miễn thuế đối với vật tư nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí.
 • Đối với cơ sở đóng tàu được miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm tàu biển thành phẩm và miễn thuế nhập khẩu với vật tư nhập khẩu về phục vụ sản xuất đóng tàu mà trong nước chưa sản xuất được.
 • Miễn thuế nhập khẩu cho vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được.
 • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ.
 • Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (trừ các dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.
 • Hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu;  nếu sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước chỉ phải nộp thuế nhập khẩu trên phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong hàng hoá đó.
 • Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi và xe ôtô có thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng tương đương với xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi) do Nhà thầu nước ngoài nhập khẩu theo phương thức tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án ODA tại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập và miễn thuế xuất khẩu khi tái xuất.
 • Hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Hàng gia công nằm trong danh mục được miễn thuế nhập khẩu

Xét miễn thuế xuất nhập khẩu

Những danh mục hàng hóa trong trường hợp sau sẽ được xét miễn thuế:

 • Hàng hoá nhập khẩu phục vụ cho quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học
 • Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam trong định mức được miễn thuế

Xét giảm thuế

Đối với hàng đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định, chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá.

Các trường hợp hoàn thuế xuất nhập khẩu

Theo luật quy định những trường hợp sau sẽ áp dụng hoàn thuế xuất nhập khẩu cho chủ hàng nếu:

 • Có hàng nhập khâu đã nộp thuế nhưng trong diện bị giám sát phải lưu kho bãi tại cửa khẩu phải tái xuất ra nước ngoài.
 • Hàng đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Số lượng thực tế xuất khẩu nhập khẩu ít hơn số tiền thuế đã nộp sẽ được hoàn thuế phần nộp thừa.
 • Hàng hoá nhập  để sản xuất hàng hoá xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu với hàng thành phẩm nếu được xác định được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.
 • Hàng hoá đã nộp thuế nhập khẩu sau đó xuất khẩu trong các trường hợp sau cũng được xét hoàn thuế:
 • Hàng hoá nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam;
 • Hàng hoá nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy định của Chính phủ.
 • Hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu; hàng hoá nhập khẩu uỷ thác cho phía nước ngoài sau đó tái xuất đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, bao gồm cả trường hợp hàng hoá nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan.
 • Hàng hoá đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì không phải nộp thuế nhập khẩu và được xét hoàn thuế xuất khẩu.
 • Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuế được hoàn lại thuế nhập khẩu  tương ứng với số lượng hàng tái xuất , không phải nộp thuế xuất khẩu.
 • Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân trong danh mục được tạm nhập, tái xuất (trừ trường hợp đi thuê) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất đã nộp thuế nhập khẩu, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc xuất vào khu phi thuế quan thì được hoàn lại thuế nhập khẩu.
 • Số thuế được hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hoá khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Nếu hàng đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế.
 • Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua đường dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này đã nộp thuế thay cho chủ hàng nhưng gặp tình trạng hàng không giao đươc phải tái xuất, tái nhập hoặc hàng hoá bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì được hoàn lại số tiền thuế đã nộp.
 • Hàng hoá đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng sau đó được miễn thuế, giảm thuế theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được hoàn thuế.
Hàng nhập khẩu bị tái xuất sẽ được hoàn thuế nhập khẩu
Hàng nhập khẩu bị tái xuất sẽ được hoàn thuế nhập khẩu

Bài viết về các trường hợp được hoàn thuế, miễn thuế và giảm thuế xuất nhập khauardo VinaTrain trình bày xin được kết thúc tại đây. Bạn đọc cần tư vấn thêm các trường tương ứng doanh nghiệp vui lòng để lại bình luận phí dưới bài viết.

Nội dung thuế xuất nhập khẩu nằm trong danh mục bài giảng về thuế xuất nhập khâu  tại khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu cấp tốc cho người mới băt đầu do VinaTrain tỏ chức tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Ngoài trung tâm có thêm các khóa học nghiệp vụ online các bạn có thể theo dõi  tại Website chính thức của hệ thống.

Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *