• Trang chủ
 • Tin tức
 • Nộp Hồ Sơ Thai Sản Bao Lâu Được Nhận Tiền, Thủ Tục Gồm Những Gì?

Nộp Hồ Sơ Thai Sản Bao Lâu Được Nhận Tiền, Thủ Tục Gồm Những Gì?

438 lượt xem Tin tức

Tôi đang là nhân viên văn phòng tại Đà Nẵng đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2020. Dự kiến ngày sinh của tôi là 30/11/2023. Tôi đang thắc mắc rằng sau khi tôi nộp giấy tờ thai sản bao lâu sẽ được nhận tiền và thủ thủ tục gồm những gì? Rất mong được trung tâm giải đáp. Tôi xin cám ơn!

                                                                                                                              Thảo Nguyên, Đà Nẵng

Chế độ thai sản  quyền lợi mà người lao động nữ mang thai, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng khi tham gia đủ thời gian bảo hiểm xã hội nhất định. Nhưng có rất nhiều lao động không hiểu rõ về các thủ tục để hưởng chế độ thai sản và nộp hồ sơ thai sản bao lâu được nhận tiền. Những thắc mắc trên sẽ được Vinatrain sẽ giải đáp tại bài viết sau:

1. Nộp Hồ Sơ Sản Bao Lâu Được Nhận Tiền 

Thời hạn giải quyết chế độ thai sản được quy định tại khoản 2, 3 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ hưởng chế độ thai sản nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

– Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo quyết định số 166/QĐ-BHXH được ban hành ngày 31/1/2019, thời hạn giải quyết chế độ thai sản cho NLĐ sẽ được quy định như sau:

– Trường hợp NLĐ nộp hồ sơ thông qua NSDLĐ: cơ quan BHXH cần giải quyết và chi trả hồ sơ cho NLĐ trong thời gian tối đa 06 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp NLĐ trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH: cơ quan BHXH cần giải quyết và chi trả hồ sơ cho NLĐ trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc.

=> Như vậy, theo quy định mới nhất, sau khi nộp hồ sơ thai sản, trong thời gian tối đa là 06 ngày kể ngày nộp hồ sơ cho NSDLĐ hoặc tối đa 03 ngày làm việc nếu tự nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH, NLĐ sẽ nhận được tiền thai sản. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cơ quan BHXH không giải quyết chi trả, cơ quan BHXH sẽ phải trả lời bằng văn bản cho NLĐ và nêu rõ lý do không giải quyết.

2. Hồ Sơ Hưởng Chế Độ Thai Sản Gồm Những Gì

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản sẽ những giấy tờ sau:

1/ Đối với đơn vị sử dụng lao động: Đơn vị cần lập mẫu 01B – HSB.

2/ Đối với NLĐ hưởng chế độ thai sản:

– Bản sao các giấy tờ chứng minh về việc sinh con như giấu khai sinh/giấy chứng sinh/trích lục khai sinh.

– Trường hợp NLĐ mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định thì cần bổ sung thêm:

+ Nếu điều trị nội trú: Giấy tờ thể hiện việc nghỉ dưỡng thai gồm giấy ra viện/tóm tắt hồ sơ bệnh án.

+  Nếu điều trị ngoại trú: giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy chứng nhận cần thể hiện được việc nghỉ dưỡng thai.

+ Trong trường hợp phải giám định y khoa: người hưởng bảo hiểm cần bổ sung thêm giấy giám định y khoa.

+ Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai.

3. Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Hưởng Chế Độ Thai Sản 

Thời hạn nộp Hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014  như sau:

 • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.
 • Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

=> Như vậy, theo quy định trên thì thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người lao động là 45 ngày, kể từ ngày quay trở lại làm việc. Pháp luật không quy định thời hạn nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội khi người lao động đã nghỉ việc nên bạn có thể nộp lúc nào cũng được. Nhưng bạn nên nộp hồ sơ sớm nhất có thể để bảo vệ quyền lợi cho bạn.Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan BHXH để được xét hưởng chế độ thai sản.

4. Mức Tiền Hưởng Chế Độ Thai Sản 

4.1. Đối với lao động nữ

Đối với người lao động nữ khi sinh con sẽ được hưởng tiền thai sản gồm 2 khoản: Tiền trợ cấp một lần và tiền thai sản.

Thứ 1: Tiền trợ cấp một lần khi sinh con
Căn cứ theo Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được hưởng tiền thai sản:

Trợ cấp một lần khi sinh con = 2 lần mức lương cơ sở (2 tháng * 1.800.000 vnđ/ tháng)

Thứ 2: Tiền chế độ thai sản: Theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

Mức hưởng hàng tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Mức hưởng bảo hiểm thai sản trong 06 tháng = tiền lương trung bình 6 tháng liền kề * 6 tháng

Ví dụ:  mức lương bạn đóng trong 12 tháng liên tục là 8.100.000vnđ.  Thì số Tiền bảo hiểm thai sản bạn được hưởng là:

                          8.100.000vnđ *6 = 48.600.000 vnđ

Tổng tiền trợ cấp thai sản bạn sẽ nhận được: 48.600.000 vnđ +  3.600.000 vnđ = 52.200.000 vnđ (tiền trợ cấp thai sản + tiền trợ cấp 01 lần khi sinh con)

4.2. Đối với lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi vợ sinh con

Trợ cấp một lần đối với lao động nam đóng BHXH và có vợ sinh con sẽ tính bằng 2 lần lương cơ sở.

Cách tính tiền thai sản của người chồng:

Mức hưởng = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24 x số ngày nghỉ

 Mức hưởng

Mức hưởng = Mbq6t  / 24 ngày công x 100% x số ngày được nghỉ

Trong đó:

 • Mbq6t : Bình quân mức lương đóng BHXH 6 tháng trước khi vợ sinh của NLĐ nam;
 • Nếu trưởng hợp người lao động đóng bảo hiểm chưa đủ 6 tháng thì Mbq6t = bình quân lương các tháng đã đóng BHXH.

VD: Trong câu hỏi chồng của bạn đã đóng được bảo hiểm trong 06 tháng với mức lương 6.500.000 vnđ VinaTrain sẽ đưa ra các trường hợp hưởng chế độ thường gặp như sau:

 • Th1: Vợ sinh thường 1 con

Mức  hưởng = 6.500.000 vnđ/ 24 * 5 ngày = 1.354.000 vnđ

 • Th 2: Vợ sinh mổ 1 con

Mức hưởng = 6.500.000 vnđ /24 * 7 ngày = 1.896.000 vnđ

Nếu người lao động tham gia bảo hiểm nhưng vợ không tham gia bảo hiểm thì được hưởng trợ cấp thế nào:

NLĐ nam được hưởng thêm chế độ trợ cấp 1 lần khi thỏa mãn điều kiện:

 • LĐ nam có vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (không đóng hoặc đóng không đủ điều kiện) căn cứ theo điểm c Khoản 2 Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 8/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
 • LĐ nam phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh;
 • Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Mức trợ cấp 1 lần = 2  x Lương cơ sở tháng

Chi tiết: Lương cơ bản được áp dụng: 1.800.000vnđ

Tiền trợ cấp 1 lần = 1.800.000 vnđ * 2 tháng = 3.600.000 vnđ

5. Phương Thức Nhận Tiền Thai Sản

Người lao động có thể nhận tiền thai sản bằng nhiều hình thức, như nhận qua tài khoản ATM của người lao động; nhận thông qua đơn vị sử dụng lao động hoặc nhận trợ cấp trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Phương thức nhận tiền thai sản được đăng ký khi làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Để thuận tiện và có thể nhận tiền trợ cấp thai sản nhanh nhất người lao động nên lựa chọn phương thức nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

Trên đây là trả lời về các thủ tục để hưởng chế độ thai sản và nộp giấy tờ thai sản bao lâu được nhận tiền của Vinatrain. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho bạn đọc và chị em phụ nữ.

Nguyễn Thơm – Tổng hợp 

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN

 Chi nhánh Hồ Chí Minh: 45 Đường Thạch Thị Thanh,Phường Tân Định, Quận 1
 Chi nhánh Hà Nội: 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
• Văn phòng Hà Nội: P1503 CT1A, Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội
• Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
• Hotline tư vấn dịch vụ: 0931.705.774
• Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *