Phương Thức Thanh Toán L/C là gì, L/C Có Thực Sự An Toàn?

15944 lượt xem Xuất Nhập Khẩu

Thanh toán L/C – thanh toán thư tín dụng được sử dụng phổ biến chiếm hơn 60% giao dịch thương mại quốc tế. Đây là phương thức thanh toán mà hầu hết tất cả các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã từng sử dụng. Vậy, thanh toán L/C là gì? Quy trình thanh toán L/C như thế nào? VINATRAIN cùng các bạn tìm hiểu nhé!

Bài viết về phương thức thanh toán L/C được tư vấn nghiệp vụ bởi cô Nguyễn Thị Liên – Trưởng bộ phận thanh toán quốc tế Ngân hàng VP Bank.

 • 10 năm kinh nghiệm
 • Giảng viên khóa học xuất nhập khẩu – Khai báo hải quan điện tử tại VinaTrain. 
 • Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn dịch vụ thanh toán quốc tế (thủ tục thanh toán, lập bộ chứng từ, sử dụng phương thức thanh toán phù hợp, ký hợp đồng ngoại thương, phát hành L/C…) bởi GV – Nguyễn Thị Liên vui lòng liên hệ qua hotline: 0964.237.168

Phương Thức Thanh Toán L/C là gì? 

LC (Letter of Credit): Là hình thức thanh toán bằng thư tín dụng chứng từ (L/C), là thư do ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của người nhập khẩu, cam kết với người bán về việc thanh toán một số tiền nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định, nếu người bán xuất trình được một bộ chứng từ hợp lệ, đúng theo quy định trong thư tín dụng.

Có thể hiểu: L/C là thư cam kết của ngân hàng về việc trả tiền người xuất khẩu. Các bên mua, bán ký kết hợp đồng thường có trụ sở ở những quốc gia khác nhau nên giữa các bên vẫn tồn tại sự thiếu tin tưởng lẫn nhau, phương thức thanh toán L/C giúp 2 bên yên tâm về quyền lợi của mình.

Vậy liệu phương thức thanh toán L/C có thực sự an toàn? Hãy cùng Vinatrain tìm hiểu nhé!

Cách thức tổ chức của thư tín dụng chứng từ L/C (Letter of Credit) 

Bản chất của thư tín dụng chứng từ L/C

Trước tiên, tín dụng chứng từ (L/C) là một phương thức thanh toán liên quan đến việc xuất trình bộ chứng từ hợp lệ. Người bán sẽ được bảo đảm thanh toán nếu xuất trình tại ngân hàng bộ chứng từ phù hợp với quy định đề ra. Phương thức thanh toán bằng L/C cũng có thể được hiểu là một khoản tạm ứng mà ngân hàng dành cho nhà nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu.

Từ tính chất của thư tín dụng này của thể suy ra:

 • Thứ nhất, chỉ có những tổ chức tín dụng mới có quyền thực hiện các giao dịch này.
 • Thứ hai, do có tính độc quyền của ngân hàng, giao dịch thanh toán này chỉ có thể được thực hiện thường xuyên bằng các tổ chức tín dụng.

Các bên tham gia thư tín dụng chứng từ L/C

 • Người xin mở thư tín dụng chứng từ (Applicant): Người mua, người nhập khẩu hàng hóa.
 • Người hưởng lợi thư tín dụng (Beneficiary): Người bán, người xuất khẩu hàng hóa.
 • Ngân hàng mở thu tín dụng (Issuing bank): Là ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu có thể cấp tín dụng cho người nhập khẩu.
 • Ngân hàng thông báo thư tín dụng: Thường là ngân hàng đại lý của ngân hàng mở thư tín dụng hoặc ngân hàng bên bán.
 • Ngân hàng xác nhận (Confirming Bank), ngân hàng chiết khấu (Negotiating bank), ngân hàng trả tiền (Reimbursing Bank): Các ngân hàng này có thể có hoặc không tùy thuộc vào yêu cầu của người mua trong đơn xin mở L/C và sự ủy nhiệm của ngân hàng mở L/C.

Sơ đồ mô tả chung hình thức thanh toán LC như sau: 

Chú giải sơ đồ: 

 1. Ký kết hợp đồng mua bán với điều toán phương thức
 2. Nhà nhập khẩu gửi yêu cầu ngân hàng phục vụ mình phát hành L/C. 
 3. Ngân hàng phát hành lập L/C và thông qua ngân hàng đại lý hoặc chi nhánh của mình tại nước người xuất khẩu thông báo cho nhà xuất khẩu. 
 4. Ngân hàng thông báo kiểm tra L/C, nếu chân thật thì thông báo L/C cho nhà xuất khẩu. 
 5. Nhà xuất khẩu kiểm tra L/C, nếu không sai sót thì tiến hành giao hàng như thỏa thuận, nếu không phù hợp thì yêu cầu sửa đổi L/C. 
 6. Sau khi giao hàng, nhà xuất khẩu lập bộ chứng từ và xuất trình cho ngân hàng được chỉ định để được thanh toán. 
 7. Ngân hàng được chỉ định kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp thì tiến hành thanh toán, lại thì từ chối thanh toán. 
 8.  Ngân hàng được chỉ định gửi bộ chứng từ cho ngân hàng phát hành để được hoàn trà. 
 9. Ngân hàng phát hành kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp thi tiến hành thanh toán. 
 10. Ngân hàng phát hành đội tiến nhà nhập khẩu và chuyển bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu sau khi đã nhận được tiến hoặc được chấp nhận thanh toán.
 11. Nhà nhập khẩu kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp thì trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu.

Các loại thư tín dụng chứng từ L/C

Thông thường có 4 loại thư tín dụng chứng từ phổ biến nhất đó là:

 • Thư tín dụng có thể huỷ ngang (Revocable L/C): Đây là loại thư tín dụng mà sau khi đã được mở thì việc bổ sung sửa chữa  hoặc huỷ bỏ có thể  tiến hành một cách đơn phương.
 • Thư tín dụng không thể huỷ ngang (Irrevocable L/C): Là loại thư  tín dụng sau khi đã được mở thì việc sữa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ chỉ được ngân hàng tiến hành theo thoã thuận của tất cả các bên có liên Trong thương mại quốc tế thư tín dụng này được sử dụng phổ biến nhất.
 • Thư tín dụng không thể huỷ bỏ có xác nhận (Confirmed irrevocavle L/C) : Là loại thư tín dụng không thể huỷ bỏ, được một ngân hàng khác đảm bảo  trả tiền theo yêu cầu của ngân hàng mở thư tín dụng.
 • Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C): Là loại thư tín dụng không thể huỷ bỏ, trong đó quy định quyền của ngân hàng trả tiền được trả hoàn toàn hay trả một phần của thư tín cho một hay nhiều người theo lệnh của người hưởng lợi đầu tiên.

Ngoài ra còn nhiều loại khác nữa, tuy nhiên, hiện nay các ngân hàng thường sử dụng L/C không thể hủy bỏ có xác nhận. Nhưng cần lưu ý nếu L/C không ghi rõ là L/C “irrevocable” hay “revocable” thì  đó là Irrevocable tức là không được hủy bỏ. Tương tự như vậy, nếu L/C không ghi rõ là L/C “confirmed” thì đó là L/C “inconfirmed” tức là không có xác nhận.

Những nội dung chủ yếu của thư tín dụng chứng từ (L/C).

Có rất nhiều loại L/C khác nhau nhưng nhìn chung  chúng  thường  có những nội dung cơ bản sau đây:

(1) Số hiệu, địa điểm và ngày mở L/C( No of L/C, place and date of issuing).

 • Số hiệu.
 • Địa điểm mở (place of issuing): Là nơi mà ngân hàng mở L/C câm kết thanh toán cho người xuất khẩu.
 • Ngày mở (issuing date): Là ngày bắt đầu phát sinh cam kết ngân hàng mở với người xuất khẩu là ngày bắt đầu tính thời hạn hiệu lực của LC và là căn  cứ để người xuất khẩu kiểm tra xem người nhập khẩu có thực  hiện việc  mở L/C  đúng hạn như trong hợp đồng đã quy định hay không.

(2) Loại thư tín dụng.

Mỗi loại L/C đều có tính chất và nội dung khác nhau quyền lợi và  nghĩa  vụ  của các bên liên quan cũng khác nhau nên cần xác định loại thư tín dụng cần mở.

(3) Tên địa chỉ của người thụ hưởng.

Có liên quan đến phương thức tín dụng chứng từ.

(4) Số tiền của thư tín dụng.

Số tiền của thư tín dụng (Amount of money) vừa  ghi  bằng  số và  ghi  bằng  chữ thống nhất với nhau hoặc có thể chỉ cần số tiền bằng số.Trong đó đồng tiền thanh toán phải  rõ ràng. Cách ghi số tiền tốt nhất là ghi  một số giới  hạn  mà  người  xuất  khẩu  có thể đặt được.Những từ “khoảng chừng, độ khoảng hoặc những từ ngữ tương  tự được dùng  để chỉ biên độ số tiền của L/C cho phép xê dịch không quá 10% tổng số tiền đó.

(5) Thời hạn hiệu lực (Expiry date).

Là thời hạn mà ngân hàng mở L/C cam kết trả cho nhà xuất khẩu nếu nhà xuất  khẩu  xuất trình đầy đủ bộ chứng từ trong thời hạn đó và trong nội dung L/C yêu cầu.

(6) Thời hạn trả tiền của L/C (Latest payment date).

Là thời hạn trả tiền ngay hay trả tiền về sau. Điều này có thể nhận dạng ở hối phiếu của người xuất khẩu ký phát thời hạn giao hàng cũng được ghi trong L/C và do hợp đồng mua bán quy định. Thời hạn giao hàng có thể có thể có quan hệ chặt chẽ với thời hạn hiệu lực của L/C.

(7) Thời hạn giao hàng (Shipment date).

Là thời hạn quy định bên bán phải chuyển giao hàng cho bên mua kể từ khi L/C có hiệu lực.

(8) Những nội dung về hàng hóa (Description of goods).

Bao gồm tên hàng hóa, số lượng hàng, trọng lượng hàng(có thể bao gồm cả sai lệnh cho phép) giá cả, quy cách, phẩm chất…cũng phải được ghi vào thư tín dụng.

(9) Những nội dung về vận tải( Shipment term).

(10) Những chứng từ người xuất khẩu phải xuất trình (Document for payment).

Là nội dung then chốt của thư tín dụng, bởi vì bộ chứng  từ quy  định trong thư tín dụng là một bằng chứng của người xuất khẩu chứng minh rằng mình đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và làm đúng những quy định của thư tín dụng.

(11) Sự cam kết trả tiền của ngân hàng mở L/C.

Là nội dung cuối cùng của thư tín dụng và nó ràng buộc trách nhiệm của ngân hàng mở  L/C.

(12) Những điều kiện đặc biệt khác.

Như phí ngân hàng được tính cho bên nào, điều kiện đặc biệt hướng dẫn đối với ngân hàng chiết khấu, tham chiếu theo UCP nào….

(13) Chữ ký của ngân hàng mở L/C.

Những ưu nhược điểm của hình thức thanh toán L/C (Letter of credit) 

Lợi ích của thư tín dụng L/C 

Với người xuất khẩu (luôn thích hình thức thanh toán L/C trả ngay không hủy ngang – hoặc T/T at sight) 

 • Ngân hàng sẽ thực hiện thanh toán đúng như quy định trong L/C bất kể việc người mua có muốn trả tiền hay không.
 • Chậm trễ trong việc chuyển chứng từ được hạn chế tối đa.
 •  Khi chứng từ được chuyển đến ngân hàng phát hành, việc thanh toán được tiến hành ngay hoặc vào một ngày xác định (nếu là L/C trả chậm).
 • Khách hàng có thể đề nghị chiết khấu L/C để có trước tiền sử dụng cho việc chuẩn bị thực hiện hợp đồng
Nhà xuất khẩu chỉ cần xuất trình bộ chứng từ đầy đủ là có thể nhận được tiền
Nhà xuất khẩu chỉ cần xuất trình bộ chứng từ đầy đủ là có thể nhận được tiền

Với người nhập khẩu:

 •  Chỉ khi hàng hóa thực sự được giao thì người nhập khẩu mới phải trả tiền.
 • Người nhập khẩu có thể yên tâm là người xuất khẩu sẽ phải làm tất cả những gì theo quy định trong L/C để đảm bảo việc người xuất khẩu sẽ được thanh toán tiền (nếu không người xuất khẩu sẽ mất tiền).
 • Nhiều trường hợp nếu sư dụng L/C trả châm thì chỉ cần  ngân hàng cam kết trả tiền là người nhập khẩu có thể nhận hang mà chưa cần trả hết tiền cho người xuất khẩu. 

 Với Ngân hàng:

 •  Được thu phí dịch vụ (phí mở L/C, phí chuyển tiền, phí thanh toán hộ…)
 • Mở rộng quan hệ thương mại quốc tế.
 • Ngân hàng phát huy được tối đa chức năng là nhà giám sát – thanh toán – điều phối trong giao dịch 

Hạn chế trong thanh toán L/C

Với nhưng ưu điểm đã thấy rõ thì bạn cũng cần biết hình thức thanh toán này cũng thể hiện rõ được những hạn chế nhất định.

 • Làm việc trên chứng từ nên không kỹ sẽ gặp tình trạng người bán nhận được tiền thật nhưng người mua nhận được hàng không đúng cam kết
 • Phí thanh toán L/C rất cao nên trường hợp 2 bên đã thanh toán trước hoặc tin tưởng nhau không cần về việc kiểm soát tiền của đối phương thì không nên sử dụng L/C có thể sử dụng T/T hoặc nhờ thu 
 • Nhà nhập khẩu nếu không có tiền khi thanh toán L/C cần tính trước lãi vay ngân hàng để kiểm soát chi phí giá nhập kho dự kiến
 • Quy trình thanh toán rất tỷ mỷ, máy móc, các bên tiến hành đều rất thận trọng trong khâu lập và kiểm tra chứng từ. 
 • Một sai sót nhỏ trong việc lập và kiểm tra chứng từ cũng là nguyên nhân để từ chối thanh toán.
 • Đối với Ngân hàng phát hành, sai sót trong việc kiểm tra chứng từ cũng dẫn đến hậu quả rất lớn.

Bài toán cân đối chi phí cho doanh nghiệp khi sử dụng phương thức thanh toán LC không nên chỉ sử dụng 1 hình thức mà cần kết hợp nhiều phương thức với nhau. Bạn có thể tham khảo:

 • T/T – L/C at sight 
 • T/T – Nhờ Thu D/P
 • T/T at sight – T/T X days
 • T/T – L/C upas/ L/C unsance 

Bài viết này chỉ đưa ra quy trình thanh toán L/C đơn giản nhất. Trong bài viết sau VINATRAIN sẽ nói thêm về các bên trong thanh toán L/C và các loại L/C

Tạm kết: 

Nội dung về phương thức thanh toán L/C nằm trong chuyên đề Thanh toán quốc tế được giảng dạy tại khóa học Xuất nhập khẩu thực tế do VinaTrain tổ chức,gồm các khóa học xuất nhập khẩu online và khóa học trực tiếp tại trung tâm.

Để nhận thêm nhiều tài liệu và kiến thức về xuất nhập khẩu thực tế hãy tham gia ngay nhóm tự học xuất nhập khẩu online cùng VinaTrain. Đã có hơn 9.000 thành viên tham gia nhóm tự học này nhận được hỗ trợ từ VinaTrain.

Hy vọng, với câu trả lời trên VinaTrain đã giúp độc giả có thêm thông tin hữu ích về những vấn đề liên quan đến thanh toán L/C.

Bạn đọc có nhu cầu tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0964.237.168/ Mrs Hải Anh  hoặc 093.170.5774/ Mrs. Liên.

Đội ngũ tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan luôn sẵn sàng tư vấn dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp.

Nguồn: Thanh Hương – VinaTrain


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 • Chi nhánh Hồ Chí Minh: 45 Đường Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1
 • Chi nhánh Hà Nội: 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Văn phòng Hà Nội: Số nhà 43, khu tập thể Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 • Hotline tư vấn dịch vụ: 0931.705.774
 • Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Mục lục nội dung [Hiển thị]

Thảo Luận & Hỏi Đáp

 1. uyên says:

  Khi L/C được sử dụng trong ngành công nghiệp và thương mại quốc tế như thế nào? nội dung có được hướng dẫn trong khóa học không ạ

  0
  0
 2. Thái Hân says:

  Khi sử dụng L/C, người mua và người bán đồng ý sử dụng một ngân hàng thương mại hoạt động như một bên trung gian thì người mua có được lợi gì hay không ạ

  0
  0
 3. Duyên says:

  Nếu sử dụng phương thức thanh toán L/C, có trường hợp nào ngân hàng phát hành từ chối thanh toán k ạ? Khi đó thì người bán phải làm gì và ngân hàng phải làm gì ạ?

  0
  0
  • Tư vấn viên VinaTrain says:

   Chào bạn Duyên nhé, cảm ơn câu hỏi của bạn, câu trả lời là có bạn ạ
   Có một số trường hợp ngân hàng phát hành từ chối thanh toán L/C, bao gồm:
   – Chứng từ không phù hợp: Nếu chứng từ xuất trình không phù hợp với các quy định trong L/C thì ngân hàng phát hành có quyền từ chối thanh toán.
   – Hàng hóa không đúng như hợp đồng: Nếu hàng hóa không đúng như hợp đồng thì người nhập khẩu có thể từ chối nhận hàng và yêu cầu ngân hàng phát hành từ chối thanh toán.
   – Người bán vi phạm hợp đồng: Nếu người bán vi phạm hợp đồng thì người nhập khẩu có thể yêu cầu ngân hàng phát hành từ chối thanh toán.
   Khi ngân hàng phát hành từ chối thanh toán L/C, người bán sẽ không nhận được tiền thanh toán từ ngân hàng. Người bán cần làm theo các bước sau:
   – Kiểm tra chứng từ để xác định lý do ngân hàng từ chối thanh toán.
   – Nếu chứng từ không phù hợp, người bán cần làm lại chứng từ và xuất trình lại cho ngân hàng.
   – Nếu hàng hóa không đúng như hợp đồng, người bán cần thương lượng với người nhập khẩu để giải quyết.
   – Nếu người bán vi phạm hợp đồng, người nhập khẩu có thể khởi kiện người bán để yêu cầu bồi thường thiệt hại.
   Ngân hàng phát hành cũng có trách nhiệm thông báo cho người bán về việc từ chối thanh toán. Ngân hàng cần cung cấp cho người bán lý do từ chối thanh toán và hướng dẫn người bán tiếp theo.

   0
   0
 4. Hải Nghi says:

  Trong bối cảnh biến động thị trường và chính trị, làm thế nào L/C có thể thích ứng để duy trì sự an toàn và linh hoạt trong giao dịch thương mại? Thật sự điều hành có mệt mỏi quá hay không ạ

  0
  0
 5. Liên Huỳnh says:

  Trong thương mại nội địa hoặc xuất nhập khẩu tại chỗ người ta có thường sử dụng phương thức thanh toán L/C này k ạ

  0
  0
 6. Thanh Ngân says:

  Kiểu phương thức thanh toán L/C này chỉ cần người mua xuất trình được bộ chứng từ gốc thì có thể nhận hàng rồi, nên lỡ có ng trộm được bộ chứng từ hoặc làm giả thì sao ạ, như vụ 100 cont điều này là do mất kiểm soát bộ chứng từ gốc ạ

  0
  0
 7. Nguyễn Thanh Bình says:

  vậy nếu khi mà xảy ra 1 rủi ro nào đó trong quá trình thanh toán L/C thì bên người bán hay người mua sẽ chịu thiệt nhiều hơn và cách giải quyết sao cho hợp lý , đỡ tốn chi phí rủi ro đó ạ . trong khoá học xuất nhập khâủ của VINA TRAIN có những cái này không ạ ?

  0
  0
 8. Tấn Tài says:

  Khi mà người bán cần chuẩn bị những tài liệu chứng từ nào để nhận thanh toán từ L/C? dạ cái em thắc mắc đó ạ mà nôi dung này có được hướng dẫn trong khóa học xuất nhập khẩu không trung tâm vinatrain ?

  0
  0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *