Ký Hiệu Trên Vỏ ConTainer, Cách Đọc Số Container

2111 lượt xem Xuất Nhập Khẩu
Tìm hiểu về Số Container và Số Seal trong xuất nhập khẩu hàng hóa

“Tôi đang muốn tìm hiểu về khái niệm của số seal và số container trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Nhờ trung tâm VinaTrain cho tôi hỏi có quy định cụ thể nào về ký hiệu trên vỏ container có ý nghĩa gì, sử dụng trong xuất nhập khẩu ra sao.  Mong được trung tâm giải đáp. Xin cảm ơn.”

Nguyễn Ngọc Hân – Đà Lạt

Cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Hân đã gửi câu hỏi VinaTrain – trung tâm đào tạo nghề – cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu, logistics.

Tìm hiểu về Số Container và Số Seal trong xuất nhập khẩu hàng hóa
Tìm hiểu về Số Container và Số Seal trong xuất nhập khẩu hàng hóa

Container là phương tiện chứa hàng trong vận tải hàng hóa đường biển. Trên mỗi vỏ đều in số hiệu container hay ký mã hiệu container thể hiện những thông tin khác nhau về lô hàng được vận chuyển. Bạn có thể tìm thấy trên vách dọc, cửa sau hoặc trên nóc. Hiện nay, các ký mã hiệu container đều tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 6346:1995. Theo đó, các loại mã này được phân ra 3 loại thông tin chính gồm:

 • Hệ thống nhận biết (identification system)
 • Mã kích thước và mã loại (Size and Type codes)
 • Các ký hiệu khai thác (Operational Markings)

Số Container được thể hiện trên vỏ của container
Số Container được thể hiện trên vỏ của container

I. Giải Thích Ký Hiệu Trên Vỏ Container (identification system)

Trên vỏ container có nhiều ký hiệu khác nhau, mỗi ký hiệu trên vỏ container đều thể hiện ý nghĩa riêng dưới đây là những phân tích chi tiết:

Hệ thống nhận biết là bộ mã kí hiệu nhằm nhận biết các thông tin về:

 • Chủ sở hữu (Owner Code)
 • Ký hiệu loại thiết bị (equipment category identifier / product group code)
 • Số sê ri (serial number/registration number)
 • Chữ số kiểm tra (check digit)

a) Mã chủ sở hữu (Owner code)

Mã chủ sở hữu hay còn gọi là số hiệu Container bao gồm 3 chữ cái viết hoa được thống nhất và đăng ký với cơ quan đăng kiểm quốc tế thông qua cơ quan đăng kiểm quốc gia hoặc đăng ký trực tiếp với Cục Container quốc tế – BIC (Bureau International Des Containers Et Du Transport Intermodal).

Sau khi đăng ký, ký mã hiệu Container sẽ được công nhận trên toàn thế giới. Tính đến năm 2006, tại Việt Nam có 6 công ty đã đăng ký mã chủ sở hữu với BIC gồm:

Mã BIC Tên công ty

    GMBU

Gemadept

GMTU

Gematrans

NSHU

Nam Trieu Shipping

VCLU Vinashin – TGC
VNLU Vinalines Container
VNTU Vinashin – TGC

Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam có một số công ty đang sử dụng số hiệu container chưa đăng ký với BIC, như Biển Đông dùng đầu ngữ BISU, Vinafco dùng VFCU…Việc sử dụng mã chủ sở hữu chưa đăng ký sẽ có một số bất lợi như:

 • Thứ nhất: Số Container không được đăng ký với BIC vẫn đưa vào sử dụng là trái quy định trong Phụ lục G của tiêu chuẩn ISO 6343 – Quy định về việc đăng ký mã xác định chủ sở hữu với BIC để được bảo vệ quyền sở hữu đối với mã này trên phạm vị quốc tế.
 • Thứ 2: Container gắn mã không đăng ký, trong quá trình lưu thông có thể bị hải quan tạm giữ, kiểm tra và có thể không được phếp lưu thông tự do quy định trong Công ước hải quan về Container (Custom Convention on Containers). Điều này có thể làm gián đoạn hoặc tạm ngừng quá trình vận chuyển hàng hóa.
 • Thứ 3: Việc không đăng ký đồng nghĩa sẽ không được thừa nhận quyền sở hữu đối với số hiệu container khi xảy ra nhầm lẫn, khiếu nại và có thể dẫn đến mất container.

b) Ký hiệu loại thiết bị (equipment category identifier/product group code) của container

Dựa vào ký hiệu về loại thiết bị này bạn sẽ biết được loại container sử dụng trong giao nhận hàng hóa đường biển:

Hiện nay thì ký hiệu gồm có 3 loại chữ cái sau đây:

 • U: container chở hàng (freight container)
 • J: thiết bị có thể tháo rời của container chở hàng (detachable freight container-related equipment)
 • Z: đầu kéo (trailer) hoặc mooc (chassis)

Việc sử dụng bất kỳ chữ cái nào không thuộc ba chữ cái trên (U; J; Z) làm ký hiệu loại thiết bị được coi là không tuân theo tiêu chuẩn ISO 6346.

c) Số sê ri (serial number/registration number)

Đây là số hiệu container, gồm 6 chữ số. Số sê ri do chủ sở hữu tự đặt và đảm bảo nguyên tắc mỗi số chỉ sử dụng duy nhất cho một container

d) Chữ số kiểm tra (check digit)

Là một chữ số (đứng sau số sê-ri), dùng để kiểm tra tính chính xác của chuỗi ký tự đứng trước đó, gồm: mã container, số sê-ri. Với mỗi chuỗi ký tự gồm mã container và số sê-ri, áp dụng cách tính chữ số kiểm tra container, sẽ tính được chữ số kiểm tra cần thiết.

Việc sử dụng số kiểm tra là để giảm thiểu rủi ro sai sót trong quá trình nhập số container. Thực tế là số container được nhiều đối tượng sử dụng (chủ hàng, forwarder, hãng tàu, hải quan…), nhiều lần, trên nhiều chứng từ (B/L, Manifest, D/O…).

Do đó khả năng nhập sai số là rất lớn. Mỗi số container (gồm số hiệu container và số sê-ri) sẽ tương ứng với một chữ số kiểm tra. Do đó, việc nhập sai số phần lớn sẽ bị phát hiện do chữ số kiểm tra khác với thực tế. Tuy vậy, cũng cần lưu ý điều này không phải tuyệt đối, bởi nếu sai 2 ký tự trở lên thì có thể số kiểm tra vẫn đúng, và sai sót không bị phát hiện ra.

Cách đọc số container
Cách đọc số container

2. Tìm hiểu ký hiệu cần có trên vỏ container

Ngoài việc đọc số container bạn cần khai thác được hết những chỉ tiêu thể hiện trên vỏ cont, đây là căn cứ để chủ hàng xác định đúng loại container, có phương án đóng hàng tối ưu chi phí. Trên vỏ container sẽ có những thông tin bắt buộc cần khai thác và những thông tin không bắt buộc khai thác như sau: Các ký hiệu khai thác (Operational Markings)

a) Dấu hiệu bắt buộc thể hiện trên container

Dấu hiệu bắt buộc là các dầu hiệu về: tải trọng container, cảnh báo nguy hiểm điện, container cao.

 • Trọng lượng tối đa (Maximum gross mass) được ghi trên cửa container, số liệu tương tự như trong Biển chứng nhận an toàn CSC. Một số container cũng thể hiện trọng lượng vỏ (Tare weight), trọng tải hữu ích (Net weight) hay lượng hàng xếp cho phép (Payload).
 • Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm điện từ đường dây điện phía trên, dùng cho tất cả các container có lắp thang leo.
 • Dấu hiệu container cao trên 2,6 mét: bắt buộc đối với những container cao trên 8ft 6in (2,6m). 

Số container, tải trọng, quy định kích thể tích chứa hàng, khối lượng vỏ container là những thông tin bắt buộc phải biết
Số container, tải trọng, quy định kích thể tích chứa hàng, khối lượng vỏ container là những thông tin bắt buộc phải biết

Cách đọc thông số trên vỏ container

Khai thác thông tin thể hiện trên container trên như sau:

 • Số container: WHLU4254220
 • Tải trọng tối đa theo thiết kế:32.5 tấn nhưng thực tế tải trọng container load trên tàu sẽ theo quy định của hãng mà bạn booking cước
 • Thể tích đóng hàng tối đa:67.74 m3
 • Loại container: Container chở hàng, loại cont thường. Dựa vào thể tích chứa hàng bạn sẽ biết được đây là container 40.

Số container được in trên vỏ container bao gồm 4 chữ và 7 số. Tổng hợp như bài viết trên đã phân tích các chỉ tiêu: Mã chủ sở hữu, số seri và chữ số kiểm tra check digit của container

Với thông tin container đã cho bạn sẽ khai thác được số cont của vỏ cont này là: TCLU9929747

Trong đó:

 • TLC: Ký hiệu mã chủ sở hữu container
 • U: Ký hiệu loại container – đây là container chở hàng
 • 992976: Số seri đánh ngẫu nhiên để quản lý tránh trùng lặp
 • 7: Số check digit của container

b) Dấu hiệu thể hiện thêm trên vỏ container 

Đây là các đầu hiệu quy đình về khối lượng hữu ích lớn nhất (Max net mass), mã quốc gia (Country code).

 • Khối lượng hữu ích lớn nhất (max net mass) dán trên cửa container, phía dưới dấu hiệu trọng lượng container tối đa.
 • Mã quốc gia (country code) gồm 2 chữ cái viết tắt thể hiện tên quốc gia sở hữu container. 

Ngoài ba loại ký mã hiệu chính, trên vỏ container còn các dấu hiệu mô tả các thông tin cần thiết khác như sau:

 • Biển chứng nhận an toàn CSC
 • Biển Chấp nhận của hải quan
 • Ký hiệu của tổ chức đường sắt quốc tế UIC
 • Logo hãng đăng kiểm
 • Test plate (của đăng kiểm), dấu hiệu xếp chồng (stacking height)
 • Tên hãng (Maersk, MSC…), logo, slogan (nếu có)
 • Mác hãng chế tạo (CIMC, VTC…)
 • Ghi chú vật liệu chế tạo vách container (corren steel) hướng dẫn sửa chữa (…repaired only with corten steel)
 • Bảng vật liệu chế tạo các bộ phận container; các lưu ý…
 • Thông tin về xử lý gỗ (ván sàn)
 • Nhãn hàng nguy hiểm (nếu có)

Để nhận thêm nhiều tài liệu và kiến thức về xuất nhập khẩu thực tế hãy tham gia ngay nhóm tự học xuất nhập khẩu online cùng VinaTrain. Đã có hơn 9.000 thành viên tham gia nhóm tự học này nhận được hỗ trợ từ VinaTrain.

Hy vọng, với câu trả lời trên VinaTrain đã giúp chị Hân và độc giả có thêm thông tin hữu ích về những vấn đề liên quan đến Số container và số seal trong xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Như vậy, trong bài viết này, hệ thống đào tạo thực tế Vinatrain đã gửi tới bạn đọc thông tin về “Ký hiệu trên vỏ container”. Nội dung này có trong chương trình đào tạo tại khóa học xuất nhập khẩu thực tế do VinaTrain tổ chức. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo lịch khai giảng được cập nhật tại website của trung tâm VinaTrain.

Tác giả: Mỹ Linh – Tổng hợp

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 • Chi nhánh Hồ Chí Minh: 45 Đường Thạch Thị Thanh,Phường Tân Định, Quận 1
 • Chi nhánh Hà Nội: 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Văn phòng Hà Nội: P1503, CT1A, Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 • Hotline tư vấn dịch vụ: 0931.705.774
 • Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Thảo Luận & Hỏi Đáp

 1. Yến says:

  Đúng thông tin đang cần, mình làm trái ngành nên cứ lơ tơ mơ, may mà có thông tin của trung tâm cung cấp.

  0
  0
 2. Mỹ Yến says:

  Trong trường hợp lô hàng được vận chuyển theo hình thức chuyển tải, thì cần cấp số seal cho cả hai chặng hay không vậy ạ?

  0
  0
 3. Ngọc Phương says:

  trước khi rút ruột container ra để trả container rỗng tại cảng và đưa hàng về kho của người mua thì phải check số container và số seal khớp chưa để nhân viên bên cảng họ cắt seal tiến hàng rút hàng, thì trường hợp số container và số seal chưa khớp thì sẽ xử lý như thế nào

  0
  0
  • Tư vấn viên VinaTrain says:

   Cảm ơn câu hỏi của em nhé Ngọc Phương!
   Trong trường hợp số container và số seal chưa khớp, thì nhân viên cảng sẽ không cho cắt seal và rút hàng. Chủ hàng hoặc người nhận hàng cần xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
   Nếu nguyên nhân là do lỗi của nhân viên cảng, thì chủ hàng hoặc người nhận hàng có thể yêu cầu cảng bồi thường thiệt hại. Còn nếu nguyên nhân là do lỗi của chủ hàng hoặc người nhận hàng, thì chủ hàng hoặc người nhận hàng cần chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại xảy ra.

   0
   0
 4. Minh Hạnh says:

  Trường hợp nhập sai số cont hoặc số seal trên tờ khai hải quan khác với thực tế thì có bắt buộc phải xin sửa tờ khai k ạ, nếu k sửa chắc k được lấy cont ra khỏi cảng đúng k ạ

  0
  0
 5. Hoài Thu says:

  Bài viết hữu ích, nôi dung này có được hướng dẫn trong khóa học xuất nhập khẩu không trung tâm vinatrain ?

  0
  0
 6. Nghĩa says:

  Có trang web nào để tra mã số container không mọi người, chỉ mình với, chứ nhớ hết chắc xỉu 🙁

  0
  0
  • Minh Hào says:

   Mình thấy trung tâm có đăng một bài hướng dẫn cách dễ học mã Cont nhanh í, bạn thử tìm xem

   0
   0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *