Tháng Đang Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Mà Được Ký Hợp Đồng Lao Động Thì Có Bị Phạt Không ?

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà được ký hợp đồng lao động thì có bị phạt không, rất nhiều người lao động lo lắng

Tôi đã làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian hưởng từ tháng 15/10/2023 đến ngày 14/1/2024. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tôi có đang thử việc tại một công ty . Đến tháng 1/2024 nếu tôi đạt thử việc và ký hợp đồng chính thức thì sẽ được đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2024. Vậy Vinatrain cho tôi hỏi trong tháng tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội thì tôi có bị phạt hay không?

Nguyễn Thành Trung – Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà được ký hợp đồng lao động thì có bị phạt không, rất nhiều người lao động lo lắng
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà được ký hợp đồng lao động thì có bị phạt không, rất nhiều người lao động lo lắng

I. Trợ cấp thất nghiệp là gì

Trợ cấp thất nghiệp là một trong các chế độ khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đóng tiền vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, nhằm hỗ trợ người lao động có kinh phí trang trải cuộc sống khi bị mất việc làm, đang trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Trong Luật Việc Làm năm 2013 điều 42 có quy định chi tiết những quyền lợi mà người lao động sẽ được hưởng khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

 • Được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.
 • Được hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm mới.
 • Được hỗ trợ học nghề.
 • Được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.​
 • Được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong thời gian chưa tìm kiếm được việc làm

Như vậy, trợ cấp thất nghiệp là một trong 5 quyền lợi mà người lao động được nhận khi tham gia đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp mà không may bị mất việc làm. Đây là khoản tiền trợ cấp được trích từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để chi trả cho người lao động dựa vào thời gian và mức phí người lao động tham gia đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trước đó.

II. Điều kiện hưởng và cách tính tiền trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo Điều 49, Mục 3 của Luật Việc Làm 2013, khi đủ những điều kiện sau đây, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp:

1) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

2) Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn (điểm a,b khoản 1 điều 43);

3) Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng (điểm c khoản 1 điều 43);

4) Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

5) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ 06 trường hợp sau:

 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 • Bị tạm giam hoặc chấp hành hình phạt tù.
 • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Chết.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo  khoản 1 điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH và khoản 1 điều 50 Luật Việc Làm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = 60% x Mức tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề đóng vào quỹ BHTN trước khi thất nghiệp

Lưu ý: 

 • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng không được vướt quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với trường hợp người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động tự quyết định
 • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng không được vướt quá 05 lần mức lương cơ sở đối với trường hợp người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định
 • 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 06 tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định

 

Hướng dẫn cách tính và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hướng dẫn cách tính và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ví dụ cụ thể:

Anh An đang làm việc và sinh sống tại khu vực I, có mức tiền đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc là 50,000,000 VNĐ. Vậy theo công thức, mức hưởng trợ cấp của anh An = 60% * 50,000,000 = 30,000,000 VNĐ.

Mức lương tối thiều vùng I tại thời điểm này là 4,680,000 VNĐ => 5 lần mức lương tối thiểu vùng  = 5* 4,680,000 = 23,400,000

Do mức hưởng trợ cấp của anh An lớn hơn 5 lần mức lương tối thiểu vùng, nên anh An chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 23,400,000 VNĐ

III. Cách xác định số tháng người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tại khoản 2 điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định về thời gian hưởng TCTN được quy đổi như sau:

– Người lao động đóng BHTN đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng tiền TCTN.

– Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Tham khảo bảng quy đổi như sau:

Số tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp
12 tháng 03 tháng
24 tháng 03 tháng
36 tháng 03 tháng
48 tháng 04 tháng
60 tháng 05 tháng
Cứ đóng đủ thêm 12 tháng Được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng

Cách tính tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn cần biết

Căn cứ theo Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2024 do Bộ LĐTBXH ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH và Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2024 sẽ được tính theo tháng dương lịch. Có nghĩa , tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày bắt đầu hưởng trợ cấp đến ngày trước ngày liên kề của tháng sau liền kề.

Nếu tháng tiếp sau đó không có ngày tương ứng thì ngày kết thúc của tháng hưởng trợ cấp là ngày cuối cùng của tháng đó.

Ví dụ cụ thể:

Anh An  đóng bảo hiểm thất nghiệp được 12 tháng sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp với thời gian hưởng từ 05/01/2024 đến hết 04/04/2024. Như vậy,  tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của anh An được xác định như sau:

 • Tháng hưởng thứ 1: từ 05/01/2024 đến hết 04/02/2024.
 • Tháng hưởng thứ 2: từ 05/02/2024 đến hết 04/03/2024.
 • Tháng hưởng thứ 3: từ 05/03/2024 đến hết 04/04/2024.

IV. Tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà ký hợp đồng lao động thì có bị phạt không ?

Công văn 5598/BHXH-QLT ngày 30/11/2022 của BHXH Hà Nội về việc rà soát Trùng hưởng Trợ cấp Thất nghiệp (TCTN) trước khi tăng mới, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và Hướng dẫn rà soát, Xác định vi phạm trùng hưởng TCTN

BHXH Hà Nội hướng dẫn xử lý trường hợp tăng mới trùng với tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp
BHXH Hà Nội hướng dẫn xử lý trường hợp tăng mới trùng với tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Vậy tháng mà người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà được ký hợp đồng lao động có bị phạt hay không sẽ phụ thuộc vào một trong hai trường hợp như sau: 

Trường hợp 1: Người lao động có ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng hưởng cuối cùng trùng hoặc trước ngày hiệu lực của Hợp đồng lao động thì tháng người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà ký hợp đồng lao động sẽ KHÔNG bị phạt

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hộ thành phố Hà Nội, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận vẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN. (Không thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp, cán bộ thu kiểm tra kỹ nội dung ngày hiệu lực HĐLĐ trên biểu D02-LT đơn vị lập). Ví dụ: trường hợp Lao động A được hưởng TCTN 5 tháng, ngày hưởng TCTN của tháng thứ 5 là ngày 05/11/2022, ngày hiệu lực HĐLĐ là 08/11/2022.

Trường hợp 2: Người lao động có ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp sau ngày hiệu lực của hợp đồng lao động, vi phạm điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, vậy thì tháng người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà ký hợp đồng lao động sẽ bị phạt

Trong trường hợp này, trước khi làm nghiệp vụ báo tăng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ gửi yêu cầu đơn vị thông báo cho NLĐ thực hiện thủ tục dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, hướng dẫn người lao động thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Đồng thời đơn vị Scan hợp đồng lao động gửi cơ quan BHXH thông qua Email của cán bộ thu hoặc gửi bản photo hợp đồng lao động về cơ quan Bảo hiểm xã hội

Ví dụ: trường hợp tại tháng 11/2022 đơn vị báo tăng lao động B từ tháng 11/2022, hiệu lực HĐLĐ ngày 08/11/2022 đồng thời lao động B hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày 10/11/2022

Với trường hợp của anh Tuấn, anh vui lòng đối chiếu lại ngày anh nhận tiền trợ cấp thất nghiệp với thời gian ký kết hợp đồng lao động. Nếu ngay anh ký hợp đồng lao động sau ngày anh nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thì anh sẽ không bị phạt và không phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp thất nghiệp đã hưởng, nhưng nếu ngày ký hợp đồng của anh sau ngày anh được nhận trợ cấp thất nghiệp thì trước khi cơ quan bảo hiểm xã hội đồng ý nghiệp vụ báo tăng lao động cho anh thì cơ quan bảo hiểm sẽ yêu cầu anh hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận trong tháng đó

Mong rằng bài viết trên của VinaTrain đã giúp giải đáp thắc mắc của anh Tuấn cũng như nhiều bạn đọc quan tâm tới vấn đề tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà được ký hợp đồng lao động thì có bị phạt không ?

Những vấn đề liên quan đến trợ cấp thất nghiệp hiện nay đang được hướng dẫn chi tiết trong khóa học Bảo hiểm xã hội của trung tâm VinaTrain, bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu về vấn đề này, vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn để được hỗ trợ đăng ký khóa học

Tổng hợp và biên tập – Hà Phượng

Bài viết nghiệp vụ liên quan:

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN

 Chi nhánh Hồ Chí Minh: 45 Đường Thạch Thị Thanh,Phường Tân Định, Quận 1
 Chi nhánh Hà Nội: 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
• Văn phòng Hà Nội: P1503 CT1A, Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội
• Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
• Hotline tư vấn dịch vụ: 0931.705.774
• Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Thảo Luận & Hỏi Đáp

 1. Tín says:

  Bạn có thể cho biết thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp kéo dài bao lâu thì mới nhận được tieenf trờ cấp ạ

  0
  0
 2. Khánh Hòa says:

  Chào trung tâm, tôi vừa vừa bị cho nghỉ việc do công ty cắt giảm nhân sự, công ty tôi hiện đang nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng, tính tới thời điểm tôi nghỉ, vậy nếu sổ của tôi chưa được chốt hoặc chốt tới tháng mà công ty tôi không nợ tiền đóng (6 tháng trước) thì bây giờ tôi đi làm trợ cấp thất nghiệp có được không ? Mong trung tâm giải đáp thắc mắc giúp tôi

  0
  0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *