• Trang chủ
 • Tin tức
 • Thi Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Hải Quan, Làm Xuất Nhập Khẩu Có Cần Chứng Chỉ Không?

Thi Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Hải Quan, Làm Xuất Nhập Khẩu Có Cần Chứng Chỉ Không?

13120 lượt xem Tin tức
chứng chỉ nghiệp vụ hải quan

Nhiều bạn muốn học xuất nhập khẩu chưa rõ về việc nhận chứng chỉ xuất nhập khẩu cuối khóa như thế nào, chứng chỉ này có cần đi xin việc không, hay thi cấp chứng chỉ xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất.  Bài viết này sẽ làm rõ những thắc mắc của bạn đọc cần biết để tránh học sai với mục đích của mình. 

Chứng chỉ xuất nhập khẩu do ai cấp, thi ở đâu và có giá trị trong bao lâu

Phần lớn các bạn học xuất nhập khẩu với mong muốn tìm được việc làm và cơ hội phát triển tốt hơn với nghề nhưng là dân ngoại đạo nên cần  học chuyển đổi chính quy hoặc cách nhanh nhất là tham gia 1 khóa học nghiệp vụ do các trung tâm dạy nghề tổ chức.

Hầu hết các lớp nghiệp vụ do trung tâm, công ty, cơ sở đào tạo dạy xuất nhập khẩu thực tế đều cấp chứng nhận cuối khóa học sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên chứng chỉ đó có khác gì với chứng chỉ hành nghề đại lý hải quan mà nhiều bạn đang nhầm lẫn.

Chứng chỉ nghiệp vụ hải quan do Tổng Cục Hải Quan Cấp là chứng chỉ chuyên nghành có giá trị tính tới hiện tại
Chứng chỉ nghiệp vụ hải quan do Tổng Cục Hải Quan Cấp là chứng chỉ chuyên nghành có giá trị tính tới hiện tại

Chứng chỉ đại lý hải quan, chứng chỉ khai báo hải quan được tổ chức thi theo quy định mới nhất tại 22/2019/TT-BTC

Thủ tục thi cấp chứng chỉ hải quan như sau:

Hồ sơ dự thi
a) Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu để cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:
a.1) Phiếu đăng ký dự thi theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
a.2) Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật, kỹ thuật; 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu;
a.3) Hai (02) ảnh màu 3x4cm chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào Chứng chỉ khi được cấp).
a.4) Văn bản ghi kết quả học tập trong trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện chuyên ngành đáp ứng điều kiện miễn thi theo quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b khoản 7 Điều này: 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu;
a.5) Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên trong trường hợp người dự thi thuộc đối tượng miễn thi theo quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b khoản 7 Điều này: 01 bản chính
b) Hồ sơ đăng ký dự thi lại các môn thi chưa đạt, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:
b.1) Phiếu đăng ký dự thi theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
b.2) Hai (02) ảnh màu 3x4cm dược chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tỉnh đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh để dán vào Phiếu đăng ký dự thi và Chứng chỉ khi được cấp.

Trường hợp miễn thi:
a) Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với trường hợp sau:
a.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;
a.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.
b) Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với trường hợp sau:
b.1) Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;
b.2) Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.
c) Cơ sở xét miễn thi:
c.1) Ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo ghi trên văn bản ghi kết quả học tập phù hợp với chuyên ngành quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b khoản này.
c.2) Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên phù hợp với quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b khoản này.

Kết quả thi:
a) Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt điểm từ 50 điểm trở lên chấm theo thang điểm 100.
b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo công khai kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.
Trường hợp không đồng ý với kết quả thi do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo công khai kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan,

Trường hợp có 03 môn thi đạt yêu cầu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.
c) Bảo lưu kết quả thi: Trường hợp trong các môn thi có môn không đạt yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản này, thì kết quả các môn thi đạt yêu cầu được tự động bảo lưu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan; hoặc bảo lưu kết quả cho đến khi kết thúc kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan tiếp theo liền kề trong trường hợp quá thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan mà kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan chưa được tổ chức.

Về lệ phí thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan:

– Đối với thí sinh đăng ký thi lần 1: Áp dụng mức lệ phí dự thi là 200.000đ/01 Môn thi (Hai trăm ngàn đồng chẵn/01 Môn thi) x 03 Môn thi = 600.000đ/03 môn.

Khóa học ôn nghiệp vụ hải quan được tổ chức định kỳ mỗi năm tuy nhiên tỉ lệ đỗ không nhiều
Khóa học ôn nghiệp vụ hải quan được tổ chức định kỳ mỗi năm tuy nhiên tỉ lệ đỗ không nhiều

Đây mới là chứng chỉ chính thức có hiêu lực khi hành nghề khai báo hải quan, đại lý hải quan mà nhiều người nhầm lẫn với chứng chỉ từ các khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế. 

Những ai cần thi cấp chứng chỉ này: Nhân viên hải quan, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu cần đăng ký thủ tục làm đại lý hải quan, nhân viên khai báo hải quan  điện tử trong các công ty.

Thực tế thì phần lớn nhân viên khai bảo hải quan, hành nghề chứng từ, hiện trường, mua hàng trong lĩnh vưc xuất nhập khẩu đều chưa thị được chứng chỉ nghiệp vụ này vì kiên thức tổng hợp quá nhiều mà họ chỉ có kinh nghiệm làm thực tế nên trường hợp thi trượt là không khó tránh khỏi.  Ngoài ra, Tổng cục hải quan cũng chưa áp dụng văn bản, quy định nào phạt hành chính, hoặc cấm hành nghề với những ai chưa có chứng chỉ khai báo hải quan nên tạm thời mỗi doanh nghiệp chỉ cần 1 -2 người có chứng nhận này để đủ điều kiên hoạt động đại lý.

Nếu bạn là người mới bắt đầu thì chưa cần quan tâm tới loại chứng chỉ này  vì các lớp học ôn thi kiểu như vậy chủ yếu là ôn theo chuyên đề chỉ phù hợp với những người đang làm nghiệp vụ rồi, không dành cho người mới vì học không hiểu và thi cũng sẽ trượt.

Các đợt thi và tổ chức  thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan được Tổng Cục Hải Quan công bố trên hệ thống, định kỳ 1 năm tổ chức 1 đợt thi cấp chứng nhận.

chứng chỉ nghiệp vụ hải quan bắt buộc với cán bộ hải quan
chứng chỉ nghiệp vụ hải quan bắt buộc với cán bộ hải quan

Như vậy chứng chỉ nghiệp vụ hải quan thi được rất khó, và không có chứng chỉ này vẫn xin được việc xuất nhập khẩu nếu bạn là người mới :). VinaTrain cũng chưa tổ chức các lớp ôn thi chứng chỉ hải quan vì tỉ lệ học viên thi rớt nhiều học viên phải rất quyết tâm mới thi được chứng nhận này.

Chứng Chỉ Xuất Nhập Khẩu Tốt Nghiệp Cuối Khóa Học

Nhiều người không phân biệt chứng chỉ xuất nhập khẩu thực tế mà các đơn vị hay cấp khi học viên tốt nghiệp  cuối khóa có gì khác, có thời hạn không và có giá trị như thế nào?

Các chứng nhận tốt nghiệp cuối khóa học do trung tâm, công ty tổ chức cấp chứng nhận đào tạo này thực chất không có nhiều giá trị về tính pháp lý. Tuy nhiên, nó lại có giá trị như một giấy giới thiệu tới các doanh nghiệp rằng bạn đã được đào  tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu rồi chứ không phải người mới. Đơn vị cấp chứng nhận càng uy tín thì chứng nhận càng có giá trị, giống như người giới thiệu ấy.

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế cho người mới băt đầu tại VinaTrain chi nhánh Hồ Chí Minh
Khóa học xuất nhập khẩu thực tế cho người mới băt đầu tại VinaTrain chi nhánh Hồ Chí Minh

Chứng nhận tốt nghiệp hay chứng chỉ xuất nhập khẩu có gì khác nhau không?

Thật ra là không khác gì cả, như mình đã giải thích chỉ duy nhất là chứng chỉ nghiệp vụ hải quan do tổng cục hải quan cấp và chứng chỉ chuyên nghành hải quan bạn học từ các trường đại học cao đẳng là có giá trị khi xin việc  vào các đơn vị nhà nước, hoặc giá trị pháp lý trước pháp luật, còn lại thì hầu như  các chứng chỉ đào tạo cuối khóa đều vô thưởng vô phạt.

Có nghĩa là các công ty khi thành lập trên đăng ký kinh doanh có đăng ký lĩnh vực đào tạo, hành nghề đào tạo mảng dich vụ xuất nhập khẩu, dạy nghề thì họ có chức năng cấp chứng chỉ hoặc có thể cấp chứng nhận, do tính phức tạp  về thủ tục tại Việt Nam mà phần lớn các đơn vị cấp dưới dạng chứng nhận đào tạo thực tế thay vì chứng chỉ để tránh phiền phức cho học viên sau này. Còn người nhận thì với chứng nhận này bạn hoàn toàn có thể xin được việc trong các vị trí khác nhau của nghề xuất nhập khẩu, không có phân biệt đơn vị đào tạo được cấp phép hay không được cấp phép quá nhiều như một số nơi đề cập.

Chứng chỉ VinaTrain được nhiều doanh nghiệp công nhận trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Chứng chỉ VinaTrain được nhiều doanh nghiệp công nhận trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Khóa học cấp chứng chỉ xuất nhập khẩu thực tế tại VinaTrain có gì đặc biệt

Tại hệ thống đào tạo nghiệp vụ thực tế VinaTrain mở các khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế cấp chứng nhận cuối khóa. Tuy nhiên chúng tôi không cấp ồ ạt cho tất cả học viên tham gia khóa học mà chỉ cấp cho nhưng bạn đi học đầy đủ, làm bài đạt yêu cầu.

Những bạn học viên chưa hoàn thiện đủ lộ trình học sẽ phải học lại hoặc thi lại để được nhận chứng chỉ vì điều bạn cần cuối cùng là xin được việc chứ không phải 1 tờ giấy chứng nhận – chứng chỉ tốt nghiệp.

Phản hồi thực tế về khóa học xuất nhập khẩu tại VinaTrain
Phản hồi thực tế về khóa học xuất nhập khẩu tại VinaTrain

Tham gia khóa học này bạn nắm được những gì:

 • Có được nhìn nhận cơ bản về nghề logistics – xuất nhập khẩu trước khi quyết định theo nghề này hay không .
 • Thành thạo các nghiệp vụ, kỹ năng liên quan tới công việc như: đàm phán, thủ tục hải quan, khai báo hải quan, tính cước vận tải, lên giá thành xuất nhập kho, xin giáy phép thủ tục, giải quyết phát sinh liên quan tới công việc …
 • Hướng dẫn thực tế 100% bạn sẽ được học việc thực tế, không cần đi học việc không lương tại các doanh nghiệp vừa khó xin lại không được hướng dẫn quy trình chi tiết.
 • Giảng viên hướng dẫn đều đang làm trong nghề xuất nhập khẩu nên bạn hoàn toàn an tâm khi được hỗ trợ nghiệp vụ trong và sau khi tốt nghiệp bởi các nhóm hỗ trợ nghiệp vụ tại VinaTrain.

Ngoài kiến thức cần thiết cho công việc, cuối khóa học trung tâm còn tổ chức các buổi training kỹ năng mềm về phỏng vấn viết CV xin việc, hướng dẫn phỏng vấn, cách chọn công việc theo tính cách để tăng thêm cơ hội cho học viên sau khi tốt nghiệp. Điều này rất quan trọng vì phần lớn các bạn học xong thất nghiệp không phải khả năng kém  mà chưa tự tin trong công việc, chưa được hướng dẫn cách tiếp cận với nhà tuyển dụng, kinh nghiệm trải qua thời gian thử việc ban đầu.

Chỉ cần bạn cam kết thực hiện đi học đầy đủ – làm bài tập đầy đủ chúng tôi sẽ có trách nhiệm giới thiệu việc làm  tốt nhất tới bạn sau khi kết thúc khóa học vì rất nhiều doanh nghiệp đã liên hệ với VinaTrain đê nhờ tìm nhân lực trong nghề.

Thời gian tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu thực tế cho người mới băt đầu

 • Khóa học được tổ chức trong thời gian 2 tháng  tuong ứng: 19 Buổi học ca tối – 16 Buổi học cuối tuần  -17 Buổi học giờ hành chính.
 • Lệ phí áp dụng: 3.300.000 VNĐ / lớp học ca tối và cuối tuần – không phát sinh thêm chi phí
 • Lớp học kèm riêng giờ hành chính – chiều thứ 7: 4.000.000 VNĐ – Không phát sinh thêm chi phí.
 • Ưu đãi học phí: Học viên chuyển khoản  cọc giữ chỗ và đăng ký trước ngày khai giảng được giảm 300.000 VNĐ
 • Đăng ký theo nhóm được giảm 150.000 VNĐ/ học viên

Địa chỉ trung tâm học xuất nhập khẩu thực tế – Logistics tại VinaTrain

Học viên tham gia khóa học tại Hà Nội và Hồ Chí Minh tham khảo thông tin lớp học:

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

 • 190B Trần Quang Khải, F Tân Định, Quận 1 – Tòa nhà SaiGon ICom
 • 490A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh – Tòa nhà SaiGon ICom

Chi nhánh Hà Nội:

 • Số 185 Nguyễn Ngọc Vũ , Cầu Giấy Hà Nội
 • Số 5 Ngách 40 Ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Ngoài các khóa học đào tạo xuất nhập khẩu tại trung tâm, Hệ Thống Đào tạo thực tế VinaTrain nhận đào tạo thực tế theo đơn đặt hàng tại doanh nghiệp,  và các khóa học nghiệp vụ liên quan khác như: Kế toán tổng hợp và hành chính nhân sư.

Bạn đọc có nhu cầu tư vấn khóa học vui lòng liên hê hotline: 0964.237.168 – Mrs Hải Anh

Tới VinaTrain – Học Để Phát Triển!

Thảo Luận & Hỏi Đáp

 1. Nguyễn Ngọc Tiên says:

  cho em hỏi chút em là sinh viên trường học viện ngân hàng em muốn làm xuất nhập khẩu thì có phải thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan đợt gần nhất vào tháng 3 năm 2020 không hay chỉ cần đăng ký khóa học xuất nhập khẩu thực tế là được ạ

  0
  0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *