Thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc như thế nào là đúng luật?

Hướng dẫn thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc

Công ty tôi mới tuyển 3 bạn nhân viên mua hàng, trong quá trình thử việc có 2 bạn không đạt yêu cầu, vậy trong thời gian thử việc tôi có cần thông báo trước và làm hợp đồng chấm dứt không? Làm thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc và thanh toán lương cho người lao động ra sao? Mong  trung tâm hành chính nhân sự Vinatrain giải đáp giúp tôi trường hợp này.

Nguyễn Mạnh Đạt – Đà Nẵng

Cảm ơn anh Mạnh Đạt đã gửi câu hỏi đến ban biên tập của VinaTrain, trường hợp làm “Thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc” của anh chúng tôi sẽ nhờ chuyên gia Nguyễn Quang Thuận – Trưởng phòng nhân sự công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai, giảng viên đào tạo chuyên đề hợp đồng lao động tại VinaTrain giải đáp.

Đầu tiên, để trả lời cho thắc mắc của anh Đạt, chúng ta cùng tìm hiểu về các quy định của hợp đồng thử việc và quy trình làm thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc nhé!

Hướng dẫn thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc
Hướng dẫn thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc

I/ Quy định và thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc

1, Quy định về thời gian thử việc

Trước khi trở thành nhân viên chính thức của Doanh nghiệp, người lao động sẽ có thời gian thử việc theo quy định, được thỏa thuận trong giao kết hợp đồng với người sử dụng lao động. Trừ trường hợp hai bên giao kết hợp đồng lao động dưới 1 tháng. Theo Bộ Luật lao động 2019, quy định thời gian thử việc cụ thể như sau:

 • Đối với công việc yêu cầu lao động đã qua đào tạo nghề, thời gian thử việc sẽ tối đa từ 30-60 ngày. Và trường hợp vị trí cấp quản lý sẽ thử việc không quá 180 ngày.
 • Đối với công việc không yêu cầu kinh nghiệm, thời gian thử việc sẽ không quá 06 ngày.

Tham khảo thêm: Khái niệm và nội dung hợp đồng thử việc

2, Quy định về mức lương trong thời gian thử việc

Trong thời gian thử việc, người lao động sẽ nhận được tối thiểu 85% mức lương chính thức tại vị trí đó (đã được 2 bên thỏa thuận). Và mức lương này sẽ không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Với trường hợp tính theo mức lương tối thiểu vùng và công việc đã qua đào tạo nghề thì mức lương thử việc người lao động nhận được sẽ từ 107% mức lương tối thiểu vùng trở lên.

(Theo điều 26 Bộ luật lao động 2019)

Tham khảo thêm: Cách tính lương thử việc

3, Chế độ người lao động được hưởng trong thời gian thử việc

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật lao động 2019, trong thời gian thử việc người lao động được nhận chế độ như sau: 

 • Thời gian làm việc: giờ làm việc bình thường không quá 8h/ngày và không quá 48h/tuần. Giờ làm tăng ca theo quy định.
 • Chế độ nghỉ: Người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương thử việc trong các dịp lễ tết. Và sau khi hết thời gian thử việc, nếu người lao động tiếp tục làm tại doanh nghiệp thì sẽ được tính phép năm thời gian thử việc đó. (theo Khoản 2 Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP)
 • Tham gia bảo hiểm xã hội: Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng thử việc thì sẽ không thuộc diện tham bảo hiểm xã hội bắt buộc.

4, Kết thúc thời gian thử việc

Theo Khoản 1 điều 27 Bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo về kết quả thử việc cho người lao động sau khi kết thúc thời gian thử việc bằng văn bản chi tiết hướng dẫn người lao động thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc.

Theo luật khi kết thúc thời gian thử việc doanh nghiệp phải có thông báo bằng văn bản gửi tới người lao động về kết quả thử việc như sau:

Trường hợp 1: Công ty muốn nhận người lao động vào làm việc sau khi hết thời gian thử việc 

 • Thông báo người lao động vượt qua thời gian thử việc. Bằng chứng thể hiện là đánh giá của quản lý hướng dẫn trực tiếp người lao động trong thời gian thử việc và bảng tự đánh giá năng lực của ngươi lao động.
 • Người sử dụng lao động làm giao kết hợp đồng lao động chính thức với người lao động (lụa chọn loại hợp đồng phù hợp: Hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn)
 • Người lao động hưởng chế độ của lao động chính thức tại vị trí được tuyển.

Trường hợp 2: Người lao động không đạt yêu cầu thử việc, công ty muốn chấm dứt hợp đồng thử việc 

 • Thông báo trước 03 ngày về việc người lao động thử việc chưa đạt. Đi kèm với đánh giá quá trình làm việc của người hướng dẫn.
 • Người sử dụng lao động làm hợp đồng chấm dứt thử việc với người lao động.
 • Thanh toán đầy đủ lương + chế độ mà người lao động được nhận tại vị trí thử việc

Trong quá trình thử việc, hai bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước hay chịu bồi thường (theo quy định tại Khoản 2 điều 27 Bộ luật lao động 2019).

Làm thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc
Làm thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc

II/ Xử lý vi phạm quy định chấm dứt hợp đồng thử việc

1, Trường hợp Người sử dụng lao động vi phạm quy định trong hợp đồng thử việc

Theo Điều 10 nghị định số 12/2022/NĐ-CP, người lao động bị coi là vi phạm quy định chấm dứt hợp đồng thử việc khi có các hành vi dưới đây:

 • Người sử dụng lao động yêu cầu người lao động thử việc khi 2 bên chỉ giao kết hợp đồng theo mùa vụ, dưới 1 tháng;
 • Người sử dụng lao động không thông báo kết quả thử việc với người lao động khi đến hạn.

=>>>> Mức phạt tiền cảnh cáo từ 500.000 – 1.000.000đ.

 • Người sử dụng lao động yêu cầu người lao động thử việc quá 1 lần;
 • Người sử dụng lao động kéo dài thời gian thử việc người lao động sai quy định;
 • Người sử dụng lao động trả lương thử việc cho người lao động dưới 85% mức lương chính thức của công việc.

=>>>>> Mức phạt tiền từ 2.000.000- 5.000.000đ

2, Biện pháp khắc phục vi phạm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động

Để tránh trường hợp người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc ảnh hưởng tới quyền lợi người lao động, pháp luật quy định chế tài xử phạt mang tính chất răn đe và biện pháp khắc phục để tránh bồi thường như sau:

 • Người sử dụng lao động buộc phải trả đầy đủ 100% tiền lương cho người lao động trong thời gian thử việc (tại điểm a khoản 1, điểm a, b, c khoản 2 Điều 10 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).
 • Người sử dụng lao động buộc phải làm giao kết hợp đồng lao động khi có hành vi vi phạm quy định (tại điểm d khoản 2 Điều 10 Nghị định 12/2022/NĐ-CP)
 • Mức phạt trên được áp dụng xử phạt cá nhân, nếu tổ chức có hành vi tương tự thì sẽ áp dụng gấp đôi (Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

Biện pháp khắc phục xử lý vi phạm thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc
Biện pháp khắc phục xử lý vi phạm thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc

3, Lời khuyên của chuyên gia để hạn chế vi phạm quy định chấm dứt hợp đồng thử việc

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Thuận, bản thân người lao động và người sử dụng lao động cần có hiểu biết về luật lao động để nắm được quyền và nghĩa vụ của mình cần thực hiện và được hưởng là gì trong thời gian thử việc.

 • Về phía người lao động

 • Trong thời gian thử việc yêu cầu người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng thử việc với mình. Các điều khoản về tiền lương, thời gian làm việc, địa điểm làm việc và thời gian thử việc cần được đảm bảo đúng theo trình độ và yêu cầu của công việc này. 
 • Ngoài ra trong thời gian thử việc người lao động không có nghĩa vụ cung cấp những thông tin cá nhân như văn bằng, chứng chỉ hay phải cọc tiền để được làm việc… nếu doanh nghiệp yêu cầu hãy trao đổi rõ ràng về điều này.
 • Người lao động có quyền tự ý nghỉ ngang trong thời gian thử việc nếu cảm thấy công việc không phù hợp hoặc được phân công điều chuyển các công việc không có trong mô tả công việc, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 • Đối với người sử dụng lao động

Doanh nghiệp thuê người lao động vào làm việc trong thời gian thử việc cần đảm bảo các yếu tố sau để thực hiện đúng luật:

 • Có bản mô tả công việc chi tiết với vị trí cần tuyển lao động thử việc
 • Nhận người lao động vào làm việc có giao kết hợp đồng thử việc
 • Yêu cầu  người lao động cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ theo quy định tại điều 16, Luật lao động
 • Ngươi lao động trong thời gian thử việc được giao đúng việc, có nhân sự hướng dẫn, theo dõi sát sao. Kết thúc thời gian thử việc có thông báo, đánh giá  bằng văn bản gửi tới người lao đông trước 3 ngày kết thúc hợp đồng thử việc.
 • Trường hợp, công ty tuyển người lao động vào làm việc các vị trí cần cung cấp vi bằng, hoặc phải cọc tiền vi người lao động nắm giữ tài sản của công ty thì cần có thỏa thuận dân sự riêng có chữ ký đồng thuận của 2 phía. 
 • Để hạn chế việc người lao động tự ý nghỉ ngang trong thời gian thử việc doanh nghiệp cần có quy định chi tiết bằng văn bản được ghi nhận tại: Nội quy công ty, quy chế hoạt động doanh nghiệp. 
 • Ngoài ra, công ty cần hoàn thiện hệ thống biểu mẫu, báo cáo để chuẩn hóa quy trình giao việc tránh tình trạng thông báo miệng, email không thiếu căn cứ. 

Trên đây là những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Quang Thuận về trường hợp làm thủ tục chấm dứt hợp đồng thử việc. Hy vọng, những giải đáp này sẽ giúp anh Đạt và độc giả theo dõi bài viết hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh những sai phạm đáng tiếc.

Nội dung hướng dẫn về quy định chấm dứt hợp đồng thử việc có trong chương trình đào tạo nghiệp vụ thực tế tại Khóa học hành chính nhân sự chuyên nghiệp do trung tâm hành chính nhân sự Vina Train tổ chức, bạn đọc quan tâm muốn biết thêm kiến thức và việc làm về ngành nhân sự tham gia ngay nhóm nghiệp vụ do Vina Train tổ chức, có hơn 40.000 thành viên là học viên, đối tác của chúng tôi đang hoạt động tích cực tại đây:

 

Nguồn: Hà Linh – tổng hợp


HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN

 • Chi nhánh Hồ Chí Minh: 45 Đường Thạch Thị Thanh,Phường Tân Định, Quận 1
 • Chi nhánh Hà Nội: 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Văn phòng Hà Nội: Số nhà 43, khu tập thể XaLa, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 • Hotline tư vấn dịch vụ: 0931.705.774
 • Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *