Xây Dựng Thang Bảng Lương, Bạn Hỏi VinaTrain Trả Lời

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

Chào trung tâm hành chính nhân sự VinaTrain! Tôi vừa được nhận vào làm tại một doanh nghiệp vật liệu xây dựng mới thành lập, đang trong quá trình hoàn tất một số thủ tục mà tôi lại được phân công nhiệm vụ xây dựng thang bảng lương cho nhân viên trong công ty, khổ nỗi tôi chưa có kinh nghiệm làm bao giờ.  Trung tâm có thể tư vấn cho tôi cách dựng thang bảng lương như thế nào? Và một số quy định liên quan đến thang bảng lương không.  Tôi xin cám ơn!

Quốc Trí – Hoàng Mai, Hà Nội

Cảm ơn câu hỏi của bạn Quốc Trí đã gửi tới bộ phận tư vấn nghiệp vụ tại Hệ Thống Đào Tạo Nghiệp Vụ Thực Tế VinaTrain. Về câu hỏi xây dựng thang bảng lương của bạn đưa ra, trung tâm xin được giải đáp như sau:

I. Thang bảng lương là gì?

Thang bảng lương là hệ thống các ngạch lương, nhóm lương và các bậc lương được xây dựng nên để làm cơ sở trả lương cho người lao động. Dựa vào năng lực, yêu cầu và tính chất của công việc, doanh nghiệp sẽ thanh toán lương cho người lao động theo thang bảng lương đã xây dựng.

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương
Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

II. Vai trò của thang bảng lương

 • Người sử dụng lao động sẽ thiết lập thang bảng lương và dựa vào đó tiến hành tuyển dụng, sử dụng lao động và thỏa thuận mức lương phù hợp với tính chất công việc, vị trí, chức danh ghi trong hợp đồng lao động để thanh toán lương cho người lao động.
 • Mức lao động là mức trung bình, bảo đảm phần lớn người lao động có thể thực hiện được mà không làm kéo dài thời gian làm việc bình thường. Phải tiến hành thử nghiệm trước khi ban hành chính thức.
 • Khi xây dựng thang bảng lương, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của đại diện tổ chức người lao động tại cơ sở.
 • Trước khi tiến hành áp dụng, người sử dụng lao động phải phổ biến công khai thang bảng lương tại nơi làm việc.

=> Ý nghĩa của thang bảng lương:

Căn cứ pháp lý để quản lý quỹ tiền công, tiền lương của nhân viên tại công ty, doanh nghiệp.

Giúp công ty, doanh nghiệp và cá nhân người lao động quản lý một cách hệ thống và có cơ sở để xác định chính xác tiền lương của mỗi nhân viên tương ứng với vị trí công việc và thâm niên của người đó.

Căn cứ để xây dựng các chế độ đãi ngộ, khen thưởng cho nhân viên trong công ty, doanh nghiệp.

Tài liệu bắt buộc trong thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp tham gia lần đầu.

III. Căn cứ pháp lý áp dụng và xây dựng thang bảng lương

Điều 93 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương theo quy tắc mà Chính phủ quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013.

Theo Điều 93 trong Luật Lao Động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 nêu rõ:

Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động
1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghitrong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.
3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.
Lưu ý: Nghị định 205/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực ngày 1/07/2013 nên không được áp dụng trong quy chế xây dựng thang bảng lương nữa.
THANG-BANG-LUONG-LA-GI
Thang bảng lương là gì?

Theo quy định mới doanh nghiệp không cần đăng ký thang bảng lương mà chỉ cần xây dựng thang bảng lương theo quy định. Tuy nhiên, thang bảng lương do đơn vị xây dựng cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Mức lương khởi điểm tối thiểu trong thang bảng lương
Mức trả lương cho lao động phổ thông (chưa qua đào tạo nghề) thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng
Đối với lao động đã qua đào tạo (áp dụng với cả lao động doanh nghiệp đào tạo nghề) lương phải được trả cao hơn tối thiểu 7% mức lương tối thiểu vùng.
Quy định về mức lương tối thiểu vùng như sau:
Mức lương tối thiểu vùng quy định xây dựng thang bảng lương
Mức chênh lệch thang bảng lương đảm bảo là khoản chi phí khuyến khích người lao động phát huy năng lực và học hỏi chuyên môn. Luật quy định mức chênh lệch này tối thiểu phải là 5% mức chi trả lương.
VD: Bậc 1 là: 5.500.000. Như vậy bậc 2 phải là: = 4.500.000 + (4.500.000 x 5%) =4.725.000 vnđ

V. Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương

Trích nguyên văn quy định tại điều 7 Nghị đính số 49NĐ/CP 2013 như sau:

 1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.
 2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.
 3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó: Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
 4. Khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.
 5. Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp
 6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ – Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

Tóm tắt:

 • Bậc 1 không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
 • Những người đã qua học nghề thì mức lương tối thiểu vùng phải cao hơn ít nhất 7%.
 • Nếu lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.
 • Số lượng bậc (tùy theo cách thiết lập của công ty, doanh nghiệp): Người lao động mới vào làm áp dụng bậc 1, và theo quy chế tăng lương của công ty, doanh nghiệp mỗi lần sẽ lên 1 bậc (trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc).
 • Khoảng cách giữa hai bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng phải đảm bảo bậc sau lớn hơn bậc trước 5%.

VI. Hồ sơ thiết lập thang bảng lương bao gồm

 • Hệ thống thang bảng lương
 • Quyết định ban hành thang bảng lương
 • Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
 • Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ
 • Quy chế liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp
xay-dung-thang-bang-luong
Cách xây dựng thang bảng lương

VII. Xử lý vi phạm quy định về việc thiết lập thang bảng lương

Trong quá trình xây dựng thang bảng lương, doanh nghiệp cần thực hiện đúng luật, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ phat tiền từ 2.000.000 vnđ – 5.000.000 vnđ khi  vi phạm các trường hợp sau đây:  

 • Không phổ biến công khai thang bảng lương, định mức lao động và các quy chế khen thưởng tại nơi làm việc;
 • Không thành lập sổ lương, không thể xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;
 • Doanh nghiệp không thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày trước khi áp dụng hình thức, thang bảng lương mới (có thay đổi).
 • Không tiến hành thiết lập thang bảng lương, định mức lao động;
 • Sử dụng thang bảng lương, định mức lao động không đúng quy định và đã có ý kiến sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện;
 • Quy chế khen thưởng không tham khảo ý kiến của đại diện tổ chức của tập thể người lao động tại cơ sở;

Tạm kết: Bài viết chia sẻ một số thông tin liên quan đến thang bảng lương và quy trình xây dựng thang bảng lương. Hy vọng đây là những thông tin hữu ích, có thể phần nào giải đáp thắc mắc của bạn Quốc Trí và quý bạn đọc.

Nội dung đào tạo xây dựng thang bảng lương đã được đưa vào giảng dạy tại các khóa học nghiệp vụ kế toán tổng hợp và hành chính nhân sự tại VinaTrain.

Ngoài ra, Hệ Thống Đào Tạo Nghiệp Vụ Thực Tế VinaTrain cũng là đơn vị cung ứng dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, xuất nhập khẩu và nhân sự uy tín. Bạn đọc cần tư vẫn miễn phí vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 093.170.5774 / Mrs Nguyễn Mai 

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Phước Thiện

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 •  Văn phòng Hồ Chí Minh:

           – 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

 •  Văn Phòng Hà Nội:

           – 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

           – Số 43 Khu Tập Thể Công An Xa La, TDP 12, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

 •  Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 •  Hotline tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan: 0931.705.774
 •  Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *