Quy chế lương thưởng và phụ cấp cho người lao động, CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Quy chế lương thưởng và phụ cấp cho người lao động

Nhắc đến lương, thưởng và phụ cấp không ít người cho rằng đó là quy trình xây dựng, tính lương hàng tháng cho nhân viên. Vậy khái niệm đó có chính xác không? Vì sao doanh nghiệp cần có quy chế lương thưởng riêng? Hãy cùng VinaTrain tìm hiểu thêm về Quy chế lương, thưởng và phụ cấp cho người lao động một cách chính xác qua bài viết dưới đây!

i. Khái Niệm Quy Chế Lương, Thưởng và Phụ Cấp

Quy chế lương, thưởng, phụ cấp thường được hiểu là căn cứ pháp lý do các doanh nghiệp lập ra nhằm mục đích quy định về các vấn đề liên quan đến lương bổng, phúc lợi và các khoản phí khác phải thanh toán cho người lao động. Văn bản quy định quy chế lương, thưởng thường bao gồm các nội dung cụ thể như: 

 1. Cách tính tiền lương nhân viên
 2. Hình thức dùng để xác định lương
 3. Thời hạn phải thanh toán lương cho nhân viên

Khái niệm lương, thưởng và phụ cấp
Khái niệm lương, thưởng và phụ cấp

Tầm quan trọng của quy chế này đối với doanh nghiệp nói chung và người lao động nói riêng là không thể phủ nhận. Đây là chính sách thiết yếu giúp đôi bên cùng có lợi, cụ thể là việc chi trả, thanh toán lương bổng phù hợp sẽ là tiền đề giúp mang lại những lợi ích hợp tác lâu dài cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động.

ii. Quy Định Về Lương, Thưởng Và Phụ Cấp Cho Người Lao Động

Căn cứ pháp lý theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về tiền lương và phụ cấp của người lao động như sau:

 • Tiền lương, thưởng và phụ cấp của người lao động là những chi phí có tính thuế thu nhập của doanh nghiệp.
 • Tiền lương, thưởng, trợ cấp được chi trả cho người lao động thường rơi vào một số trường hợp sau:

+ Người lao động đã quyết toán  chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không nhận thù lao hoặc không có chứng từ thanh toán hợp pháp theo quy định.

+ Các khoản tiền lương, thưởng của người lao động không được ghi cụ thể điều kiện và mức được hưởng trong các hồ sơ như: Hợp đồng lao động, Quy chế tài chính và Quy chế thưởng của công ty do chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc quy định  theo quy chế tài chính của công ty.

+ Tiền lương, tiền công của công ty tư nhân, công ty TNHH một thành viên, thù lao trả cho các thành viên sáng lập, thành viên của Hội đồng quản trị không trực tiếp sản xuất và quản lý công ty.

 •  Khoản chi bồi dưỡng người lao động đi công tác, tiền đi lại, tiền thuê chỗ ở nếu có đủ hóa đơn, chứng từ sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trong trường hợp công ty đã khấu trừ các khoản phụ cấp đi lại và chi phí cho người lao động khi đi công tác thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi tiền đi lại, tiền ở và phụ cấp theo hợp đồng đã thỏa thuận.

Mẫu quy chế lương thưởng và phụ cấp mới nhất
Mẫu quy chế lương thưởng và phụ cấp mới nhất

iii. Mẫu Quy Chế Lương, Thưởng Và Phụ Cấp Mới Nhất 2022

Dưới đây là mẫu quy chế lương, thưởng và phụ cấp cho người lao động mới nhất 2022 các bạn có thể tham khảo:

Hệ thống đào tạo VinaTrain     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             —–oOo—–                                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 001/QĐ-VNT                       TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

                                          QUYẾT ĐỊNH

            (V/v: Quy chế lương, thưởng và phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên)

Điều 1: Đối tượng áp dụng

– Toàn bộ cán bộ, công nhân viên, giảng viên và người lao động làm việc theo hợp đồng tại trung tâm đào tạo VinaTrain.

Điều 2: Mục đích

– Quy định việc trả lương, thưởng, phụ cấp cho từng cá nhân, từng bộ phận nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo vị trí và đóng góp đáng kể vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

– Đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, giảng viên công tác tại trung tâm VinaTrain yên tâm làm việc, đồng thời đáp ứng được nhu cầu cơ bản của toàn thể nhân viên.

– Thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ trợ cấp cho người lao động.

Điều 3: Căn cứ theo:

 • Căn cứ Bộ luật lao động – Luật số 45/2019/QH14
 • Căn cứ Luật làm việc – Luật số 38/2013/QH13.
 • Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP.
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp – Luật số 59/2020/QH14.
 • Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.
 • Căn cứ Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.
 • Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Hệ thống đào tạo VinaTrain.

Điều 4: Nguyên tắc tính lương lương, thưởng

– Chế độ trả lương, thưởng, phụ cấp và hỗ trợ theo nguyên tắc làm nhiều được nhiều, làm ít được ít, làm việc tại vị trí nào hưởng lương theo vị trí, chức vụ đó. Nếu thay đổi công việc, thay đổi chức vụ thì được trả lương theo công việc, chức vụ mới.

– Khi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên thì tiền lương, thưởng, phụ cấp của người lao động cũng sẽ tăng theo hiệu quả công việc thực tế theo quy định tại Quỹ tiền lương được giám đốc phê duyệt.

Điều 5: Phân loại tiền lương

Có 4 loại tiền lương trong hệ thống tính lương của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Lương chính: là tiền lương trả cho người lao động làm việc trong môi trường lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và tuân thủ tiêu chuẩn lao động hoặc công việc đã thỏa thuận. Lương chính được phân loại theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiều vùng và được ghi cụ thể trong Hợp đồng lao động.

 • Lương theo sản phẩm: là tiền lương căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm làm ra mà người lao động làm ra.
 • Lương khoán: là mức lương căn cứ vào hợp đồng giao khoán với người lao động, trong đó ghi rõ: Nội dung công việc giao khoán, thời gian thực hiện, mức tiền lương …
 • Lương thử việc: 85% mức lương của chức vụ, vị trí đó.

Điều 6: Các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ

 • Ngoài mức lương chính người lao động cũng nhận được các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ khác cụ thể theo từng chức danh.
 • Phụ cấp trách nhiệm sẽ áp dụng từ chức danh Trưởng phòng trở lên.
 • Phụ cấp hỗ trợ tiền ăn trưa, điện thoại, xăng xe sẽ áp dụng cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên, giảng viên ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.
Các khoản phụ cấp hỗ trợ cho nhân viên
Các khoản phụ cấp hỗ trợ cho nhân viên

Ghi chú: Mức được hưởng phụ cấp trách nhiệm, ăn trưa, điện thoại, xăng xe nêu trên sẽ được tính theo số ngày, giờ đi làm thực tế.

Điều 7: Cách tính lương

1. Cách tính lương chính thực nhận:

Dựa vào bảng chấm công mỗi tháng tháng, bộ phận kế toán sẽ tính lương chính cụ thể như sau:

Lương thực tế nhận = [ (Lương chính + Phụ cấp (nếu có) ) : 26 ] x Số ngày công làm việc

Chú ý: Tiền lương ngày là mức lương thanh toán cho một ngày làm việc của nhân viên, được xác định trên cơ sở lương tháng chia cho số ngày làm việc thực tế trong tháng, tối đa không quá 26 ngày.(Theo Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH)

2. Tiền lương làm việc ngoài giờ được tính cụ thể như sau:

 • Tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường = Tiền lương thực trả theo giờ x 150% x Số giờ làm thêm.
 • Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần (chủ nhật) = Tiền lương thực trả theo giờ x 200% x Số giờ làm thêm.
 • Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết = Tiền lương thực trả theo giờ x 300% x Số giờ làm thêm.

Điều 8: Thời hạn trả lương:

 • Bộ phận văn phòng: thanh toán 1 lần vào ngày 06 của tháng sau
 • Bộ phận sản xuất: thanh toán 1 lần vào ngày 08 của tháng sau.

Điều 9: Chế độ xét nâng lương:

1. Về quy định phê duyệt nâng lương: Tất cả cán bộ, công nhân viên, giảng viên tại trung tâm sẽ được phê duyệt nâng lương một lần vào tháng 01 hàng năm.
2. Thời hạn và đối tượng được trong diện xét nâng lương: Người lao động có đủ niên hạn một năm hưởng ở một mức lương (kể từ ngày thoả thuận lương trước đó đến ngày xét nâng lương mới ) với điều kiện đã hoàn thành tốt công việc được giao và không vi phạm nội quy lao động, không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách bằng văn bản trở lên. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, người lao động sẽ phải đợi đến năm sau mới được xét nâng lương tiếp tục.
3. Thủ tục xét nâng lương: Bộ phận hành chính nhân sự tổng hợp danh sách tất cả nhân viên đến kỳ tăng lương theo danh sách mà các bộ phận gửi về, sau đó trình lên Ban lãnh đạo Trung tâm để phê duyệt. Sau khi được thông qua sẽ tổ chức họp mời các cán bộ, công nhân viên được xét duyệt nâng lương sắp tới đến để thông báo kết quả và trao quyết định nâng lương.
4. Mức tăng của mỗi bậc lương từ 5% đến 10% mức lương hiện hưởng tuỳ thuộc và tình hình hoạt động tài chính của trung tâm trong năm. Mức này sẽ dựa trên thang bảng lương  mà trung tâm đã đăng ký với phòng Lao động thương binh xã hội.

Điều 10: Chế độ thưởng và các khoản hỗ trợ, phúc lợi khác:

1. Các ngày nghỉ lễ, tết được hưởng nguyên lương:

a) Nhân viên được nghỉ làm, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

 • 01 ngày Tết Dương lịch ngày 01/01
 • 05 ngày Tết Âm lịch
 • 02 ngày Ngày Giải phóng 30/4 và Quốc tế lao động 01/05
 • 01 ngày Ngày Quốc khánh 02/9
 • 01 ngày Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch

b) Tất cả nhân viên được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

 • Kết hôn: nghỉ 03 ngày
 • Con kết hôn: nghỉ 01 ngày
 • Gia đình có người thân qua đời: nghỉ 03 ngày.

2. Hỗ trợ hiếu, hỷ, thiên tai, dịch họa, tai nạn, ốm đau:

a) Mức hỗ trợ đám hiếu, hỷ đối với bản thân và gia đình:

 • Bản thân nhân viên: 1.000.000 vnđ/người/lần.
 • Vợ, chồng, bố mẹ, anh, chị em ruột: 500.000 vnđ/người/lần.

b) Mức hỗ trợ thiên tai, dịch họa, tai nạn, ốm đau:

 • Bản thân nhân viên: 500.000 vnđ/người/lần.
 • Vợ, chồng, bố mẹ, anh, chị em ruột: 200.000 vnđ/người/lần

3. Hỗ trợ du lịch, nghỉ mát:

Căn cứ vào tình hình hoạt động của trung tâm mà mỗi năm Ban lãnh đạo trung tâm sẽ đưa ra quyết định cụ thể về thời gian, địa điểm và mức phí hỗ trợ cho hoạt động nghỉ mát của nhân viên.

4. Hỗ trợ học phí đào tạo:

Khi làm việc tại những vị trí đòi hỏi người lao động phải có kiến thức, bằng cấp để đáp ứng nhu cầu công việc thì học phí đi học đó sẽ do trung tâm chi trả.

Mức học phí sẽ được trung tâm chi trả căn cứ theo hoá đơn, chứng từ thực tế của khoá học mà nhân viên chọn.

5. Thưởng cuối năm:

Dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh, nếu có thu nhập tốt trung tâm sẽ trích tiền từ lợi nhuận phát thưởng cho người lao động mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận mỗi năm.

 Mức thưởng cụ thể từng nhân sự tùy thuộc vào sự đóng góp công sức, chất lượng công việc, tuân thủ đầy đủ nội quy, các quy định của trung tâm.

Mỗi năm Ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản cụ thể về mức lương thưởng đổi với từng nhân viên.

6. Thưởng sinh nhật người lao động, các ngày lễ 08/03, 30/4 và 01/05, 01/06, 02/09, Tết trung thu, Tết Dương lịch:

Mức lương thưởng từ 200.000 – 500.000 vnđ tuỳ theo vào kết quả kinh doanh của trung tâm và sự đóng góp công sức, chất lượng công việc, tuân thủ đầy đủ nội quy của nhân viên.

Ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định cụ thể về mức hưởng đổi với từng nhân viên bằng văn bản chi tiết tại thời điểm chi thưởng.

7. Thưởng thâm niên:

Nhân viên làm việc từ 2 năm trở lên sẽ được hỗ trợ thưởng tiền thâm niên.

Tiền thưởng thâm niên = Số tháng thâm niên x Số tiền thâm niên / tháng.
(Số tiền thâm niên / tháng: được tính dựa trên hiệu quả kinh doanh của trung tâm và công sức lao động, đóng góp của từng nhân viên. Mức lương cụ thể thường do BLĐ quyết định bằng văn bản cụ thể vào cuối năm âm lịch hàng năm)

8. Thưởng đạt doanh thu:

Mỗi cuối năm theo lịch dương, những nhân viên đạt tiêu chuẩn công việc do trung tâm giao sẽ được thưởng thêm 2% tổng doanh thu thực tế mà nhân viên đó đạt được.

Nếu bộ phận kinh doanh đạt đủ tiêu chuẩn doanh thu do cấp trên giao sẽ được thưởng doanh thu đạt KPI và doanh thu thư vấn học viên đạt được.

9. Phí hỗ trợ công tác:

Nếu công việc chỉ cần đi trong ngày sẽ được hỗ trợ: 150.000 vnđ / ngày

Nếu tính chất công việc yêu cầu đi công tác từ 2 ngày trở lên phí công tác áp dụng: 200.000 vnđ/ ngày

Lưu ý: Đây là mức phụ cấp hỗ trợ hỗ trợ phí ăn uống, sinh hoạt cá nhân, di chuyển tại địa bàn công tác. Đối với chi phí vé máy bay, tàu xe, nhà nghỉ, khách sạn nhân viên muốn được trung tâm thanh toán phải lấy hoá đơn mua vé, thuê khách sạn về.

Trên đây là những chia sẻ về Quy chế lương, thưởng và phụ cấp cho người lao động mà trung tâm VinaTrain gửi đến bạn đọc. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho những bạn có nhu cầu cần tham khảo về mẫu Quy chế lương thưởng, phụ cấp mới nhất 2022. 

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Tác giả: Châu Ngân (Tổng hợp)

_____________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 •  Văn phòng Hồ Chí Minh:

           – 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

 •  Văn Phòng Hà Nội:

           – 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

           – Số 43 Khu Tập Thể Công An Xa La, TDP 12, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

 •  Hotline tư vấn đào tạo: 0964.237.168
 •  Hotline tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan: 0931.705.774
 •  Gmail: vinatrain.edu.vn@gmail.com

 

 

Thảo Luận & Hỏi Đáp

 1. Thuý says:

  Minh đã tham gia kho hoc có phần tiền lương& thuế TNCN, thấy khá OK mình đang cần thông tin về mục lương, thưởng, phụ cấp cho NLĐ. Thanks ad

  2
  0
 2. Thuý says:

  Minh đã tham gia kho hoc có phần tiền lương& thuế TNCN mình đang cần thông tin về mục lương, thưởng, phụ cấp cho NLĐ. Thanks ad

  2
  0
 3. Nguyễn Hạnh says:

  Em thấy giảng viên bên mình dạy rất nhiệt tình. Em thấy đi học bên trung tâm xong em ham học hơn trước, trước em nhát lắm ấy. Giờ em cũng hiểu bài hơn nên cũng muốn học hơn chị a.

  2
  0
 4. Thanh Hà says:

  Mình cảm thấy rất may mắn khi đã quyết định đăng kí học tại trung tâm, Cô Hạnh rất tận tâm, nhiệt tình hỗ trợ các bạn học viên trong lớp học, tình cảm, gần gũi với lớp.

  3
  0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *